IKEA medewerkers op locatie in de fabrieken


We streven ernaar zoveel mogelijk met onze leveranciers samen te werken op de fabrieksvloer, zodat we zoveel mogelijk inzicht krijgen in de productieomstandigheden. Designers, productontwikkelaars en inkopers werken vaak op locatie in fabrieken. Zo kunnen we daar invloed uitoefenen en steun bieden bij de ontwikkeling van de competenties, vaardigheden en kennis die nodig zijn voor hun eigen initiatieven op het gebied van maatschappij en milieu.

The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products


De gedragscode van IKEA, The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products (IWAY), legt vast wat leveranciers kunnen verwachten van IKEA en specificeert wat IKEA verwacht van zijn leveranciers. Hij is gebaseerd op internationale verdragen en verklaringen en bevat voorwaarden die gebaseerd zijn op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) van de Verenigde Naties, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation) over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (1998), en de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling (1992).
 
De gedragscode behandelt de arbeidsomstandigheden, het voorkómen van kinderarbeid, het milieu, verantwoord bosbeheer en nog veel meer. De leveranciers zijn verantwoordelijk voor het communiceren van de inhoud van de IKEA gedragscode aan hun medewerkers en onderaannemers om te verzekeren dat alle vereiste maatregelen worden ingevoerd in hun eigen activiteiten.

Hoge normen waarborgen


De IKEA verkoopkantoren zijn verantwoordelijk voor de implementatie en de opvolging van onze gedragscode, en we hebben speciaal getrainde controleurs die audits uitvoeren bij de leveranciers. De “Compliance and Monitoring Group” van IKEA is ervoor verantwoordelijk dat dezelfde auditcriteria worden aangehouden doorheen heel IKEA. Externe auditoren zoals KPMG, Intertek Testing Services en PricewaterhouseCoopers helpen bij het controleren van de IKEA werkmethoden en auditresultaten. Deze externe auditoren voeren ook hun eigen audits uit bij IKEA leveranciers.

Bij overtredingen


Als de gedragscode IWAY wordt overtreden, is de leverancier verplicht IKEA binnen twee weken een actieplan te sturen, waarin wordt beschreven hoe de situatie zal worden rechtgezet. In het plan moet worden beschreven welke stappen zullen worden ondernomen, wie verantwoordelijk is en hoe de planning er uitziet. De Trading Service Offices controleren vervolgens of de beschreven stappen volgens de planning worden uitgevoerd.

Moeilijk, maar niet onmogelijk


In sommige delen van de wereld zijn de uitdagingen op maatschappelijk en milieutechnisch gebied groot en verloopt de verbetering minder snel dan we zouden willen. Er is echter voortdurend sprake van verbetering geweest sinds we in 2000 de gedragscode IWAY hebben geïntroduceerd. Het is duidelijk dat onze actieve aanwezigheid een bijdrage levert aan het verbeteren van de omstandigheden en dat dit een continu proces waarin we beetje bij beetje vooruitgang boeken. Deze problematiek is niet specifiek voor leveranciers van IKEA. IKEA kan dan ook niet in haar eentje een permanente verandering teweegbrengen. Er is behoefte aan voortdurende steun door de overheid en een betere controle op de naleving van de bestaande wetgeving.