Risicobeoordeling en het testen van producten


Elk jaar worden er tijdens de ontwikkelingsfase duizenden tests uitgevoerd op producten van IKEA, en tijdens de productie wordt er zelfs nog meer getest. Als een product eenmaal is goedgekeurd om in productie te worden genomen, wordt elke voorgestelde wijziging aan het product of de productiemethode door IKEA beoordeeld om te bepalen of er een nieuwe risicobeoordeling nodig is.
 
We moeten daarnaast garanderen dat het gebruik van verboden chemicaliën zoals formaldehyde en ftalaten binnen de IKEA limieten blijft. IKEA heeft een extern geaccrediteerd testlaboratorium dat eenmaal per jaar door externe controleurs wordt gecertificeerd. Daarnaast worden in geaccrediteerde testlaboratoria steekproeven uitgevoerd. Leveranciers moeten van IKEA hun producten door externe controleurs laten testen.