Minder afval


IKEA werkt actief aan het verminderen van de hoeveelheid productieafval. Productieafval moet waar mogelijk worden gebruikt bij de productie van andere artikelen. IKEA recyclet grote hoeveelheden materiaal, waaronder karton, papier, plastic, hout, metaal en glas.
 
De meeste IKEA woonwarenhuizen hebben een verzamelpunt waar klanten lege batterijen en spaarlampen kunnen inleveren ter recycling.
 
IKEA probeert producten waar mogelijk te repareren in plaats van ze meteen weg te gooien. Vervolgens worden deze producten gebruikt als reserveonderdeel of met korting verkocht in de speciaal hiervoor ingerichte koopjeshoek in het woonwarenhuis.