Veilige woonproducten


IKEA past het voorzorgsprincipe toe als het gaat om het gebruik van chemicaliën en andere mogelijk gevaarlijke stoffen in onze producten en de mogelijke invloed die ze hebben op mens en milieu. Als er in een land bijvoorbeeld een wet wordt aangenomen die het gebruik van chemicaliën nog verder aan banden legt, streven we ernaar om die nieuwe eisen ook toe te passen in andere landen waar we actief zijn.