Producten en materialen


IKEA producten moeten veilig zijn voor gezondheid en milieu. Onze designers, productontwikkelaars en technici houden bij elke fase van de ontwikkeling van nieuwe producten rekening met veiligheid, kwaliteit en milieueffecten.
waxinelichtjes

Palmolie in IKEA producten

Hoewel IKEA slechts 0.1% van de totale wereldproductie van palmolie gebruikt, willen we toch een positieve invloed uitoefenen op de winning en bewerking van palmolie voordat deze in onze kaarsen eindigt (80% van de palmolie die wij gebruiken, is bestemd voor onze kaarsen en de rest wordt voornamelijk voor voedingsproducten gebruikt).

IKEA en REACH, de nieuwe EU-wetgeving inzake chemicaliën


IKEA wil het gebruik van chemicaliën en stoffen die mens en milieu schade kunnen berokkenen zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk helemaal stoppen. Daarom verwelkomt IKEA de nieuwe Europese REACH-wetgeving over chemicaliën en andere potentieel gevaarlijke stoffen, die in de lijn ligt van ons eigen voorzorgsbeleid inzake chemicaliën. Alle IKEA producten voor alle markten wereldwijd moeten voldoen aan de beperkingen opgelegd door de REACH-wetgeving.

Milieuvriendelijk design


Voordat we een product ontwerpen stellen we eerst vast wat het in de winkel gaat kosten. Onze lage prijzen mogen nooit ten koste gaan van de kwaliteit of veiligheid van IKEA producten. Designers, productontwikkelaars en technici moeten rekening houden met veiligheid, kwaliteit en milieu-invloeden van een product. Vanaf de eerste schetsen tot aan het einde van de levensduur van een product.

Efficiënt materiaalgebruik


IKEA is ervan overtuigd dat je met minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen de beste producten kan maken, zonder dat je inlevert op functionaliteit of uiterlijk. Hout, katoen, metaal, kunststof, glas en rotan zijn de meest gebruikte materialen. Dat sluit aan bij onze visie om zo veel mogelijk hernieuwbare en recyclebare materialen te gebruiken.

Minder afval


IKEA werkt actief aan het verminderen van de hoeveelheid productieafval. Productieafval moet waar mogelijk worden gebruikt bij de productie van andere artikelen. IKEA recyclet grote hoeveelheden materiaal, waaronder karton, papier, kunststof, hout, metaal en glas. De meeste IKEA woonwarenhuizen hebben een verzamelpunt waar klanten lege batterijen en spaarlampen kunnen inleveren ter recycling.

Veilige producten


IKEA past het voorzorgprincipe toe als het gaat om het gebruik van chemicaliën en andere mogelijk gevaarlijk stoffen in onze producten en de mogelijke invloed die ze hebben op mens en milieu. Als er in een land bijvoorbeeld een wet wordt aangenomen die het gebruik van chemicaliën nog verder aan banden legt, streven we ernaar om die nieuwe eisen ook toe te passen in andere landen waar we actief zijn.

Aandacht voor de veiligheid van kinderen


IKEA besteedt veel aandacht aan haar kinderproducten. Deze moeten aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheideisen voldoen. Medewerkers van IKEA die producten voor kinderen ontwikkelen en inkopen worden in ons trainingsprogramma 'Children’s School' op de hoogte gebracht van de behoeftes van kinderen op het gebied van hun ontwikkeling, veiligheid en gezondheid.

Risicobeoordeling en het testen van producten


Elk jaar worden er tijdens de ontwikkelingsfase duizenden tests uitgevoerd op producten van IKEA, en tijdens de productie wordt er zelfs nog meer getest. Als een product eenmaal is goedgekeurd om in productie te worden genomen, wordt elke voorgestelde wijziging aan het product of de productiemethode door IKEA beoordeeld om te bepalen of er een nieuwe risicobeoordeling nodig is.

Lees onze publicaties

Download onze verslagen, gedragscode enz.

Perscentrum

Lees de meest recente persberichten.

Werken bij IKEA

Passen jouw talenten bij één van onze functies?