IKEA en REACH, de nieuwe EU-wetgeving inzake chemicaliën


  • Alle IKEA producten voor alle markten wereldwijd moeten voldoen aan de beperkingen opgelegd door de Europese REACH-wetgeving.
  • IKEA producten moeten veilig zijn voor mens en milieu. IKEA wil het gebruik van chemicaliën en stoffen die mens en milieu schade kunnen berokkenen zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk helemaal vervangen door betere alternatieven.
  • De beperkingen die de EU oplegt in de REACH-wetgeving liggen in de lijn van hoe IKEA omspringt met chemicaliën. Het nemen van de aangewezen voorzorgen en zoeken naar de beste alternatieven ligt aan de basis van de aanpak die IKEA deelt met REACH inzake het gebruik van chemicaliën.
  • IKEA past het voorzorgsbeginsel toe met betrekking tot chemicaliën en materialen en stopt geleidelijk met het gebruik van chemicaliën en materialen die niet aan onze eisen voldoen. Enkele voorbeelden: IKEA is vrijwillig al vroeg gestopt met het gebruik van pvc (besloten in 1991) behalve in kabels, en is ook snel opgehouden broomhoudende brandvertragers te gebruiken in meubels (sinds 2000). Ook heeft IKEA het gebruik van verven en lakken die formaldehyde vrijgeven verboden voor alle producten (sinds 1993).
  • Voor zover wij weten zijn er geen IKEA producten die een SVHC (Substance of Very High Concern – zeer zorgwekkende stof) bevatten die vernoemd wordt in het voorstel voor de"REACH kandidaatlijst" (oktober 2008), behalve de ftalaten in pvc in sommige elektriciteitsnoeren. Er zijn mogelijke alternatieve materialen voor deze snoeren geïdentificeerd, die geïntroduceerd zullen worden nadat de veiligheid ervan geëvalueerd is.
  • De IKEA interpretatie van de vereisten van REACH ligt in de lijn van de manier waarop IKEA omspringt met chemicaliën. Zo interpreteert IKEA de beperking van SVHC’s tot 0,1% zeer strikt als 0,1% van het homogene materiaal en niet van het hele product. In dit geval kan de interpretatie van IKEA verschillen van interpretaties van anderen, wat betekent dat IKEA nog verder gaat dan de REACH-vereisten.
  • Waar mogelijk past IKEA in alle afzetmarkten de strengste eisen toe met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu. Voor chemicaliën die in onze producten worden gebruikt, leggen we beperkingen op die zijn beschreven in een interne bedrijfsrichtlijn over ‘chemische verbindingen en stoffen’. Samen met andere materiaal- en productspecificaties en -eisen maakt deze specificatie (IOS-MAT-0010) deel uit van het bindende contract tussen ons en onze leveranciers. Om toezicht te houden op de naleving van de eisen, laten we steekproefsgewijze controles uitvoeren door een derde partij.
  • IKEA is zich goed bewust van de nieuwe informatieplicht inzake SVHC-percentages (Substances of Very High Concern - zeer zorgwekkende stoffen) hoger dan 0,1% in om het even welk product. Als zulke producten geïdentificeerd worden, zal IKEA niet alleen de naam van de chemische stof vermelden, zoals de wetgeving verplicht, maar ook uitleggen waarom deze stof in het product aanwezig is. We zullen ook nadere informatie verstrekken over eventuele implicaties voor de gebruiker.

Jaaroverzicht

Jaaroverzicht
Download het jaaroverzicht van de IKEA Groep.

Lees onze publicaties

Download onze verslagen, Gedragscode enz.

Werken bij IKEA

Passen jouw talenten bij een van onze functies?

Perscentrum

Lees meer over de belangrijkste feiten en cijfers van 2008.