Andere samenwerkingsverbanden


De IKEA Groep werkt samen met diverse partners en organisaties. Op de lange termijn willen we zorgen voor een duurzaam resultaat en een positieve invloed op mensen en het milieu in landen waar IKEA actief is. Dat bereiken we door in ons dagelijks werk te kiezen voor duurzame oplossingen en alternatieven. Lees hieronder meer over de partijen waarmee de IKEA Groep samenwerkt.

Better Cotton Initiative (BCI)


BCI streeft naar meetbare verbeteringen m.b.t. de belangrijkste gevolgen van de katoenindustrie voor milieu en maatschappij wereldwijd gemeten kunnen worden. BCI is een samenwerkingsverband van vele grote partijen en is opgezet door het WNF en de International Finance Corporation. Iedereen die de doelen van BCI steunt, kan zich aansluiten. Bekende leden zijn internationale bedrijven, ngo’s en het United Nations Environment Programme. De IKEA Groep is lid van BCI.

Building and Wood Workers' International (BWI)


BWI is de mondiale vakbondsfederatie van democratische en vrije vakbonden. Ze vertegenwoordigt de belangen van ruim 12 miljoen leden van 350 vakbonden wereldwijd, werkzaam in onderdelen van de bouw, bouwmaterialen, houtindustrie, bosbouw en verwante industrieën. BWI en IKEA werken sinds 1998 duurzaam samen en hebben een overeenkomst gesloten die is gebaseerd op de IKEA gedragscode, de IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products (IWAY). De IKEA Groep en BWI komen regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen en te praten over arbeidsomstandigheden en sociale verantwoordelijkheden.

Business for Social Responsibility (BSR)


BSR is een mondiale non-profitorganisatie die aangesloten bedrijven bijstaat in het succesvol zaken doen met respect voor ethische waarden, mensen, gemeenschappen en het milieu. BSR voorziet bedrijven van informatie, hulpmiddelen, opleidingen en advies om sociale verantwoordelijkheid een belangrijk onderdeel te maken van bedrijfsactiviteiten en – strategieën. De IKEA Groep is lid van BSR en er zit een IKEA afgevaardigde in het bestuur.

Clean Cargo Working Group (CCWG)


CCWG wordt geleid door BSR en zet zich in voor duurzaam producttransport. CCWG ontwikkelt op vrijwillige basis richtlijnen voor milieumanagement en maatregelen om prestaties van producttransport te evalueren en te verbeteren. Het doel van CCWG is om transport te integreren in de logistiek van een onderneming. Leden zijn grote multinationale fabrikanten en retailers (expediteurs) en vrachtvervoerders (aanbieders van transport over zee, weg, spoor en door de lucht). IKEA is aangesloten bij de Clean Cargo Working Group.

European Retailers Round Table (ERRT)


De European Retailers Round Table is een netwerkorganisatie voor retailbedrijven in Europa. De groep onderhoudt contacten met beleidsmakers in de Europese Unie over onderwerpen in verband met de retailsector, om bedrijven te helpen geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen. Ze biedt ook de gelegenheid om te ijveren voor de belangen van de sector. De belangrijkste activiteiten hebben o.m. betrekking op consumentenbescherming, voedselveiligheid, milieuaangelegenheden, maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en handelskwesties. IKEA is lid van de ERRT.

Forest Stewardship Council (FSC - Raad voor Goed Bosbeheer)


De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat verantwoord beheer van bossen over de hele wereld stimuleert. Via raadplegingsprocessen stelt de FSC internationale standaarden op voor duurzaam bosbeheer en machtigt onafhankelijke externe organisaties om bosbeheerders en producenten van houtproducten te certificeren volgens de FSC-standaarden. IKEA ondersteunt de Forest Stewardship Council en was een van de eerste leden van de FSC toen die in 1993 opgericht werd.

Global Compact

Global Compact is een door de Verenigde Naties gesteund netwerk. Het stimuleert verantwoord ondernemen en zet zich in om bedrijven te betrekken bij de uitdagingen die globalisering bieden. Global Compact stimuleert bedrijven om samen te werken met VN-organisaties, arbeidersgroepen en de maatschappij om wereldwijde beginselen op het gebied van maatschappij en milieu te steunen. De activiteiten van de organisatie zijn gebaseerd op 10 universele principes. Ze stimuleren mensenrechten, arbeidsrechten, duurzaam ondernemen en anticorruptie maatregelen. Global compact voorziet in discussies, trainingen en netwerken. De IKEA groep is lid van Global Compact.

Green Power Market Development


De Green Power Market Development wordt aangestuurd door de World Resource Institute en is een samenwerking tussen bedrijven om commerciële en technische markten te creëren voor duurzame energie. De groep wil een bedrijfsmodel opstellen voor de inkoop van groene energieproducten, marktbelemmeringen voor groene energieleveranciers en kopers terugdringen door onafhankelijke informatie te verstrekken en strategieën bedenken die de kosten van groene stroom terugbrengen door het bedenken van inventieve inkoopmethodes. De IKEA Groep is lid van deze organisatie en doet mee aan het bedenken van middelen en strategieën die het gebruik van duurzame energie moeten vergroten.

International Labour Organization (ILO)


De International Labour Organization (ILO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid en de ontwikkeling van de internationaal erkende mensenrechten en arbeidsrecht. De ILO is een trilaterale instantie die vertegenwoordigers samenbrengt van regeringen, werkgevers en werknemers. Een van haar voornaamste verantwoordelijkheden is het vormgeven van en toezien op de internationale arbeidsnormen. IKEA gaat in dialoog met de ILO over arbeidsomstandigheden en arbeidsnormen.

Rainforest AllianceDe Rainforest Alliance is een non-profitorganisatie die werkt aan het behoud van de biodiversiteit en het stimuleren van duurzame landbouw- en bosbouwpraktijken. De organisatie is aanwezig in ongeveer 60 landen over de hele wereld en helpt gemeenschappen, bedrijven en overheden om hun praktijken inzake landgebruik te veranderen. De Rainforest Alliance draagt bij tot de houtinkooppraktijken van IKEA en het SmartWood Program van de Rainforest Alliance wordt in bepaalde streken gebruikt voor audits.

Refrigerants, Naturally!


Refrigerants, Naturally! is een initiatief van de Verenigde Naties en treedt op als aanjager, pleiter, opvoeder en aanbieder om de duurzame ontwikkeling van het mondiale milieu te stimuleren. Een van de taken is om nieuwe samenwerkingsverbanden en ideeën aan te moedingen in de private sector om zo als doorgeefluik te fungeren voor kennis en technieken voor duurzame ontwikkelingen. De IKEA Groep is lid van de organisatie.

Save the Children


Als de grootste onafhankelijke organisatie voor kinderen werkt Save the Children aan het laten gelden en beschermen van de rechten van het kind op voedsel, onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en bescherming tegen geweld, mishandeling en uitbuiting. Save the Children en de IKEA Foundation werken samen op zowel internationaal als lokaal niveau en hebben een relatie op lange termijn opgebouwd.

Network for Transport and Environment (NTM)


NTM is een non-profitorganisatie die een model wil opzetten om de milieuprestaties van diverse transportmiddelen te meten. De IKEA Groep is lid van de organisatie.

UNICEF


UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, is de belangrijkste kinderorganisatie ter wereld. Ze focust op zaken die kinderen overal ter wereld aangaan: kinderbescherming, kindersterfte en ontwikkeling, kwalitatied basisonderwijs, gelijkheid van man en vrouw en HIV/AIDS. UNICEF is aanwezig in meer dan 150 landen en staatsgebieden en helpt kinderen niet alleen te overleven maar ook zich volledig te ontplooien. De IKEA Foundation en UNICEF zijn langetermijnpartners die zowel lokaal als wereldwijd samenwerken.
 
Lees meer over de gezamenlijke projecten van IKEA en UNICEF op:

UTZ Certified


UTZ Certified is een onafhankelijke non-profitorganisatie die het grootste en snelst groeiende certificeringsprogramma ter wereld voor verantwoorde koffieproductie leidt. Alle koffie die bij IKEA wordt geserveerd en verkocht is UTZ-gecertificeerd.

WWF


Het WWF, de mondiale organisatie voor natuurbehoud, is een van de grootste en meest ervaren natuurorganisaties ter wereld met een netwerk in ruim 100 landen. De missie van het WWF is het stoppen van de afbraak van het milieu en het opbouwen van een toekomst waar mens en natuur in harmonie samenleven. Dat willen ze bereiken door de biodiversiteit in de wereld te behouden, duurzaam gebruik te maken van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en door het aanmoedigen van minder vervuiling en minder verspillend consumeren. De IKEA Groep en het WWF werken samen bij het aanmoedigen van verantwoorde bosbouw, het realiseren van een milieuvriendelijke katoenindustrie en het terugdringen van de CO2-uitstoot.
 
Lees meer over de gezamenlijke projecten van het WWF en IKEA op

Lees onze publicaties

Download onze verslagen, gedragscode enz.

Werken bij IKEA

Passen jouw talenten bij een van onze functies?