Conservation Partnership van IKEA en het WWF


De IKEA Groep en het WWF werken samen bij het aanmoedigen van verantwoorde bosbouw, het realiseren van een milieuvriendelijke katoenindustrie en het terugdringen van de CO2-uitstoot.
 
Het WWF, de mondiale organisatie voor natuurbehoud, en de IKEA Groep bundelen in 2002 hun krachten om verantwoorde bosbouw te promoten in belangrijke regio’s in de wereld. We zijn gezamenlijke projecten gestart die ons een flink eind op weg helpen om ons lange-termijndoel op bosbouwgebied te realiseren en het WWF te steunen bij het behalen van beschermingsdoelen. De eerste jaren van samenwerking hebben aangetoond dat we door samen te werken meer kunnen bereiken.

Bosbeheerprojecten


De bosbeheerprojecten zijn ontworpen om illegale houtkap te bestrijden. Ze ondersteunen verantwoord bosbeheer en certificering en ontwikkelen en promoten innoverende beheertools. Er lopen op dit moment een aantal projecten over de hele wereld:
 
  • Het terugdringen van illegale houtkap in de internationale handel tussen Rusland en China.
  • Bossen met een hoge beschermingswaarde identificeren en FSC-certificering ondersteunen in Bulgarije, Roemenië en Oekraïne.
  • Verantwoord bosbeheer en FSC-certificering bevorderen in bossen in privébezit in het Balticum.
  • Duurzame productie en inkoop van rotan ontwikkelen in Laos en Cambodja.

Verbeteringen in de katoenindustrie


Sinds 2005 zijn IKEA en het WWF projecten gestart in India en Pakistan om beter beleid in de katoenindustrie te cultiveren. Dat moet uiteindelijk leiden tot een milieuvriendelijkere en gezondere industrie. In beide landen gaat het om driejarige projecten. De projecten gebruiken Better Management Practices (BMP).
 
Door Better Management Practices kunnen landbouwers hun milieu-impact beperken, de efficiëntie verhogen, de katoenopbrengst behouden en hun brutomarges verhogen. Bijna 2.000 landbouwers in Pakistan en 500 in India nemen hieraan deel via de Farmer Field Schools.

Projecten tegen klimaatverandering


De IKEA Groep en het WWF werken nauw samen bij projecten die de uitstoot van broeikasgassen (CO2) door IKEA activiteiten moeten verminderen. Het doel is om de invloed van IKEA op de klimaatverandering terug te brengen.
 
De projecten omvatten twee hoofddoelstellingen:
  • De energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energie bij IKEA leveranciers verhogen
  • Het ontwikkelen van duurzame vervoersmiddelen voor mensen.

Meer over het WWF


Het WWF, de mondiale organisatie voor natuurbehoud, is een van de grootste en meest ervaren natuurorganisaties ter wereld met een netwerk in ruim 100 landen. Het WWF, de mondiale organisatie voor natuurbehoud, is een van de grootste en meest ervaren natuurorganisaties ter wereld met een netwerk in ruim 100 landen. De missie van het WWF is het stoppen van de afbraak van het milieu en het opbouwen van een toekomst waar mens en natuur in harmonie samenleven. Dat willen ze bereiken door de biodiversiteit in de wereld te behouden, duurzaam gebruik te maken van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en door het aanmoedigen van minder vervuiling en minder verspillend consumeren. De IKEA Groep en het WWF werken samen bij het aanmoedigen van verantwoorde bosbouw, het realiseren van een milieuvriendelijke katoenindustrie en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Lees onze publicaties

Download onze verslagen, gedragscode enz.

Werken bij IKEA

Huis
Passen jouw talenten bij een van onze functies?