Onze gedragscode: IWAY


De gedragscode van IKEA heet 'The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products' (IWAY). Hierin is vastgelegd wat leveranciers kunnen verwachten van IKEA en wat IKEA verwacht van zijn leveranciers. De IWAY gedragscode is geïntroduceerd in 2000.

Werken volgens IWAY


De gedragscode van IKEA is gebaseerd op internationale verdragen en verklaringen en bevat voorwaarden die gebaseerd zijn op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) van de Verenigde Naties, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation) over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (1998), en de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling (1992).
 
De gedragscode behandelt de arbeidsomstandigheden, het voorkómen van kinderarbeid, het milieu, verantwoord bosbeheer en nog veel meer.
 
De leveranciers zijn verantwoordelijk voor het communiceren van de inhoud van de IKEA gedragscode aan hun medewerkers en onderaannemers om te verzekeren dat alle vereiste maatregelen worden ingevoerd in hun eigen activiteiten.

Geen tolerantie voor corruptie


IKEA werkt proactief aan het voorkomen van corruptie en illegale praktijken en distantieert zich van elke vorm van directe of indirecte corruptie. We hebben een anticorruptiebeleid, de Rules of Prevention of Corruption, en een onderzoeksbeleid waarin duidelijk staat beschreven wat medewerkers moeten doen als ze corruptie, fraude of een ander strafbaar feit vermoeden. We leggen ons standpunt aan onze leveranciers uit in een brief die moet worden ondertekend door de leverancier en een IKEA vertegenwoordiger.