IKEA Social Initiative


Het IKEA Social Initiative staat voor maatschappelijke betrokkenheid op wereldwijd niveau. We verdedigen samen met UNICEF en Save the Children het recht van kinderen op een gezonde en veilige jeugd, inclusief toegang tot goed onderwijs.
 
Onze projecten gaan uit van een holistische benadering, waarbij de gezondheid van vrouwen en kinderen wordt verbeterd, goed onderwijs toegankelijker wordt gemaakt en vrouwen in staat worden gesteld om een betere toekomst te creëren voor zichzelf en hun gemeenschap.

Achtergrond


In het midden van de jaren ’90 werden IKEA en vele andere bedrijven zich bewust van kinderarbeid in Zuid-Azië. Dat was het beginpunt van de strijd van IKEA tegen kinderarbeid bij haar leveranciers en onderaannemers . Als eerste stap werkte IKEA met Save the Children om een gedragscode inzake kinderarbeid te helpen opstellen, "The IKEA Way on Preventing Child Labour", die duidelijk stelt dat alle getroffen maatregelen in het beste belang van het kind moeten zijn. Met dat in het achterhoofd wist IKEA dat het niet voldoende was om er alleen op toe te zien dat de IKEA leveranciers aan de criteria voldeden, maar wilde het ook meer betrokken zijn bij de gemeenschap buiten de fabrieken.

De aanpak


IKEA Social Initiative concentreert zich op het recht van kinderen op een gezonde en veilige jeugd, met toegang tot degelijk onderwijs. Onze belangrijkste partners zijn de twee toonaangevende wereldorganisaties voor kinderrechten, UNICEF en Save the Children.
 
IKEA Social Initiative deelt gemeenschappelijke waarden met haar partners en deze waarden beginnen met kinderen. IKEA Social Initiative investeert in een reeks programma’s met een holistische benadering om een substantiële en blijvende verandering in de levens van kinderen en vrouwen te bewerkstelligen: hun gezondheid te verbeteren, toegang te voorzien tot kwaliteitsonderwijs voor kinderen, en vrouwen in staat te stellen een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschappen te creëren. In de toekomst zetten we ons hiervoor in met substantiële en langetermijninvesteringen.
 
IKEA Social Initiative gelooft dat vele kleine stappen leiden tot aanzienlijke resultaten en vindt haar aanknopingspunt in de kernwaarden van IKEA, met het streven naar investeringen in eenvoudige, kostenefficiënte en betekenisvolle handelwijzen.
 
IKEA Social Initiative heeft ervoor gekozen om zich te concentreren op Zuid-Azië, en in het bijzonder op India, waar de behoeften van kinderen en vrouwen groot zijn, en waar IKEA reeds lang zaken doet.