IKEA bosbeheerprojecten


De IKEA Groep neemt deel aan een aantal bosbeheerprojecten van externe organisaties om bij te dragen tot de ontwikkeling van verantwoorde bosbouwpraktijken en een duurzaam bosbeleid in de landen waar we werkzaam zijn. De bosbeheerprojecten van de IKEA Groep richten zich bovenal op praktijken van verantwoord beheer, het ontwikkelen van de capaciteit om een externe certificering te verkrijgen, het bestrijden van illegale houtkap en bosbouwonderzoek en vorming.

De samenwerking tussen IKEA en het WWF in bosbeheerprojecten


De samenwerking tussen het WWF, de wereldwijde organisatie voor natuurbehoud, en IKEA in bosbeheerprojecten is gebaseerd op het gemeenschappelijke doel van beide organisaties om beter zorg te dragen voor de bossen van de wereld. De IKEA Groep en het WWF voeren een reeks van projecten uit om de legale bosbouw en houthandel te promoten, het niveau van niet-duurzame houtwinning te beperken en verantwoorde bosbouw in de belangrijkste gebieden te bevorderen.

Sow a Seed


Het project Sow a Seed is opgezet voor het herplanten van 18.500 hectare regenwoud in Borneo in Maleisië.Het werd verwoest door kappen en een brand in 1983. Het doel is om het regenwoud te herstellen door het aanplanten van diverse inheemse boomsoorten. IKEA heeft een aanzienlijk kapitaal gedoneerd voor de opzet van het project.

Rainforest Alliance


De IKEA Groep steunt de Rainforest Alliance om de certificering van de Forest Stewardship Council (FSC) in China te stimuleren. Dat gebeurt door boswachters en andere partijen uitleg te geven over de betekenis van een FSC-certificering. Het project voorziet in belangrijke deskundigen, middelen en materialen zodat de Rainforest Alliance workshops kan geven om duurzame bosbouw in China hoger op de agenda te krijgen.

Andere samenwerkingen


De IKEA Groep is actief betrokken bij gemeenschapsprojecten en gesprekken met organisaties die zich bezighouden met bosbeheer, educatie en behoud. Deze projecten dragen bij aan het implementeren van het doel op de lange termijn van IKEA wat betreft bosbouw.