Bosbeheer en hout


Hout is een prima, kwalitatief goed en milieuvriendelijk materiaal, mits het verkregen is op een legale manier en afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. IKEA aanvaardt geen hout dat illegaal is gekapt of dat afkomstig is van intacte oerbossen. Ons doel op de lange termijn is dat al het hout voor IKEA producten afkomstig is uit bossen die gecertificeerd zijn als verantwoord beheerd bos.

Eisen aan houtleveranciers


IKEA werkt met een stappenmodel waarbij er steeds strengere eisen worden gesteld aan leveranciers van hout voor IKEA producten. Het stappenmodel geldt voor alle leveranciers die producten leveren waarin massief hout, fineer, multiplex of gelaagd hout in verwerkt zit.

Bosbeheerspecialisten bij IKEA


De bosbeheerspecialisten van de IKEA Groep werken ter plaatse in onze belangrijkste houtwinningsgebieden. Ze bevorderen de bedrijfsontwikkelingen die de doelstelling van IKEA ondersteunen dat op lange termijn alle hout afkomstig zou zijn uit bossen die gecertificeerd zijn als duurzaam beheerde bossen, en helpen de IKEA verkoopkantoren het hout te traceren.

Traceren van hout


Deze informatie wordt samen met een risicoanalyse gebruikt om een aantal houtaanvoerketens te selecteren voor nadere inspectie. De bosbouwspecialisten van IKEA controleren de houtaanvoer van leveranciers en onderaannemers, van de fabriek helemaal terug naar het bos van herkomst. De externe controle van het Rainforest Alliance Smart Wood Program vult de activiteiten van IKEA aan doordat een select aantal aanvullende houtaanvoerketens wordt gecontroleerd.

Papier voor de IKEA catalogus


Elk jaar worden miljoenen exemplaren van de IKEA catalogus in vele talen verspreid naar huishoudens over de hele wereld. IKEA werkt actief aan de duurzame productie van de IKEA catalogus.