Klimaatverandering


Klimaatverandering is een actueel onderwerp. Daarom is de IKEA Groep vastbesloten om een actieve rol te spelen door efficiënter om te gaan met energie en door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Energiezuinige verlichting


Sinds augustus 2009 heeft IKEA inefficiënte gloeilampen vervangen door andere alternatieven. IKEA heeft een assortiment ontwikkeld van meer energie-efficiënte lichtbronnen, voornamelijk op basis van drie technieken: compacte fluorescentieverlichting (bv. tl-buizen), halogenen en leds (lichtgevende diodes).

IKEA gaat voor duurzaam


De IKEA Groep wil op de lange termijn dat alle IKEA gebouwen gebruik maken van hernieuwbare energie en niet meer van energie die afkomstig is uit fossiele brandstoffen. Verder moet het energie-efficiëntieniveau met 25 procent omhoog in vergelijking met 2005. We gebruiken waar mogelijk spaarlampen, verlichten de meeste van onze winkels alleen tijdens openingsuren en isoleren extra om te besparen op verwarming en koeling.
 
We willen dat alle winkels, magazijnen, distributiecentra, fabrieken en kantoren van de IKEA Groep verwarmd en gekoeld worden met duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie, biobrandstoffen en geothermische energie.

Efficiënt transport van producten


Onze producten worden vervoerd in platte verpakkingen, zodat elke lading zo veel mogelijk artikelen bevat. Daardoor hoeven we minder ladingen te vervoeren en verbruiken we minder brandstof. Dit resulteert ook in een lagere uitstoot.
 
Onze producten worden door een netwerk van transportbedrijven via distributiecentra en magazijnen van de fabriek naar de woonwarenhuizen vervoerd. De transportbedrijven moeten zich houden aan onze gedragscode – The IKEA Way on Distributing Home Furnishing Products – waarin onder andere het gebruik van moderne voertuigen met schonere brandstof en de maximaal toegestane CO2-uitstoot worden voorgeschreven.

Efficiënt vervoer van mensen


We doen ook ons best om onze klanten en medewerkers goed openbaar vervoer aan te bieden zodat ze de auto thuis kunnen laten als ze naar een IKEA winkel komen. Klanten die met het openbaar vervoer komen, kunnen gebruik maken van onze handige transportservice.
 
Bij het plannen van een nieuwe IKEA vestiging speelt de bereikbaarheid met het openbaar vervoer een belangrijke rol. We werken hard aan een betere bereikbaarheid met bus of trein van onze bestaande vestigingen. IKEA biedt een transportservice van aankopen voor klanten die overwegen het openbaar vervoer te gebruiken, en alle bedrijfswagens van de IKEA Groep zullen “groen” zijn tegen 2010.

Klimaatprojecten in samenwerking met het WWF


De IKEA Groep werkt samen met het WWF aan projecten gericht op het verlagen van de CO2-uitstoot door IKEA, met als doel de gevolgen voor de klimaatverandering te verkleinen.
 
Het project heeft betrekking op twee aspecten:
  • Efficiënter energiegebruik en gebruik van hernieuwbare energie door leveranciers van IKEA
  • De ontwikkeling van duurzaam personenvervoer

Jaaroverzicht

Jaaroverzicht
Download het jaaroverzicht van de IKEA Groep.

Perscentrum

Lees de recentste persberichten.