Voortgang duurzaamheid–
IKEA Duurzaamheidsrapport 2012

Duurzaamheid heeft prioriteit bij IKEA. Het is een deel van onze identiteit en onze inzet voor een beter dagelijks bestaan voor zoveel mogelijke mensen. Het doel van onze nieuwe duurzaamheidsstrategie, ‘People & Planet Positive’, is om miljoenen klanten te inspireren om thuis een duurzamer leven te leiden, IKEA als bedrijf onafhankelijk te laten zijn van natuurlijke hulpbronnen en energie en het creëren van een betere dagelijks bestaan voor mensen en gemeenschappen.

Het zijn een paar voorbeelden van wat we doen voor een betere toekomst – in onze activiteiten en voor onze klanten. Meer informatie vind je in de samenvatting en de volledige versie van het IKEA Duurzaamheidsrapport.
Een duurzamer leven thuis

Een duurzamer leven thuis


We maken betaalbare producten die ervoor moeten zorgen dat klanten thuis minder energie en water gebruiken en minder afval produceren. Door onze klanten de mogelijkheid te bieden om thuis duurzamer te leven, kunnen we echt iets bereiken. En met 690 miljoen bezoekers die de IKEA Group woonwarenhuizen elk jaar wereldwijd trekken, helpen alle kleine beetjes om uiteindelijk iets groots te bereiken. Er zijn al veel IKEA producten en oplossingen geïntroduceerd die een duurzamer leven thuis mogelijk maken en er worden er nog veel meer ontwikkeld.

Onze elektrische apparaten waren 32% energie-efficiënter dan IKEA apparatuur in 2008. Ook water wordt nu efficiënter gebruikt. IKEA vaatwassers, bijvoorbeeld, verbruiken nu 22-51% minder water dan de modellen uit ons assortiment in 2008.

IKEA verkoopt straks alleen nog maar energie-efficiënte led-verlichting. Een led-lamp heeft een levensduur van 20 jaar en is 85% energiezuiniger dan traditionele gloeilampen.
Onafhankelijk van natuurlijke hulpbronnen en energie

Onafhankelijk van natuurlijke hulpbronnen en energie


We besparen kosten en zijn zuinig op natuurlijke hulpbronnen door meer met minder te maken, afval te hergebruiken als grondstof en door de overstap op hernieuwbare energie. Door duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen draagt IKEA bij aan de wereldwijde inspanningen om het milieu te beschermen en klimaatverandering te stoppen.

91% van alle materialen in IKEA producten zijn op dit moment hernieuwbaar, recyclebaar of gerecycled. Ons doel is om in 2015 alleen nog maar hernieuwbare, recyclebare of gerecyclede materialen te gebruiken.

Het hout in onze producten is afkomstig van leveranciers die voldoen aan de IWAY Forestry Standard en de hoeveelheid hout uit FSC-gecertificeerde bossen (Forest Stewardship Council) is toegenomen tot 23%.

IKEA zet zich samen met het WWF en Better Cotton Initiative in voor verantwoorde katoenteelt. In 2012 heeft IKEA €1.9 miljoen geïnvesteerd in projecten voor verantwoorde katoenteelt en zijn meer dan 100.000 boeren bereikt. In totaal was 34% van ons katoen afkomstig van verantwoorde bronnen, waaronder ook boeren die gecertificeerd zijn om Better Cotton te verbouwen.

IKEA investeert €1.5 miljard in hernieuwbare energie, met de focus op wind- en zonne-energie. Het brengt ons dichter bij het doel om in boekjaar 2020 net zoveel hernieuwbare energie te produceren als er verbruikt wordt in woonwarenhuizen en gebouwen van de IKEA Group. In boekjaar 2012 lag de productie van hernieuwbare energie op 34% van ons totale energiegebruik. Aan het eind van het jaar waren er 250.000 zonnepanelen op IKEA gebouwen geplaatst en waren er 83 windmolens operationeel.
Een beter dagelijks bestaan voor mensen en gemeenschappen

Een beter dagelijks bestaan voor mensen en gemeenschappen


IKEA werkt hard aan een beter leven voor onze medewerkers, voor medewerkers van onze leveranciers en voor gemeenschappen en kinderen in de hele wereld.

Onze medewerkers komen uit diverse landen, maar delen allemaal dezelfde waarden. Diversiteit is belangrijk en het percentage vrouwen in een managementpositie is gestegen van 40 vorig jaar tot 47 nu. We zijn erg blij dat 83% van onze medewerkers in ons medewerkersonderzoek aangaf trots te zijn op de manier waarop IKEA zich inzet voor duurzaamheid.

Met onze gedragscode, IWAY, streven we naar het bewerkstelligen van goede arbeidsomstandigheden en een zo min mogelijke belasting van het milieu door onze supply chain. Aan het eind van boekjaar 2012 voldeed 100% van de leveranciers van woonproducten aan IWAY. We nemen afscheid van de leveranciers die niet aan de eisen voldoen. Jaarlijks worden er door IKEA en door onafhankelijke derde partijen duizenden audits gedaan om te controleren of de leveranciers aan onze hoge eisen voldoen.

We willen het voortouw nemen in het creëren van een beter dagelijks bestaan voor mensen en gemeenschappen die beïnvloed worden door activiteiten van IKEA. De IKEA Foundation heeft in 2012 €82 miljoen(€65 miljoen in 2011) gedoneerd voor betere kansen voor kinderen in ontwikkelingslanden. Zo’n 100 miljoen kinderen profiteren van huidige gefinancierde projecten van ervaren partners, zoals UNICEF en Save the Children.