Vooruitgang duurzaamheid – IKEA Duurzaamheidsrapport 2011

Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen. Hieronder staat in enkele hoogtepunten samengevat hoe we in het boekjaar 2011 onze activiteiten en het dagelijkse leven van onze klanten duurzamer hebben gemaakt. Meer informatie vind je in het IKEA Duurzaamheidsrapport 2011. Je komt meer te weten over hoe IKEA werkt rond duurzaamheid in ‘The IKEA approach to sustainability – How we manage sustainability in our business’ (De IKEA benadering van duurzaamheid - Hoe we duurzaamheid verankeren in onze business).
Hoogtepunten uit het rapport
blauwe sofa

Energie-efficiëntie


Afgelopen boekjaar (FY 2011*) is de energie-efficiëntie in alle IKEA woonwarenhuizen met 4% gestegen tegenover vorig boekjaar. Hiermee bespaarden we 6,2 miljoen euro. Dit bewijst dat verbeteringen op het vlak van duurzaamheid bijdragen tot sterke bedrijfsresultaten. Vooral energiezuinigere winkeluitrusting, zoals verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC), en slimmer gebruik van commerciële verlichting droegen daartoe bij. We zorgen er ook voor dat klanten thuis energie kunnen besparen. In het boekjaar 2011 verkochten we 168.000 energiezuinige inductiekookplaten. Dat is bijna de helft van de verkochte kookplaten bij IKEA.
in school

Grote donaties van de IKEA Foundation


De IKEA Foundation wil de kansen voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden verbeteren door totaalprogramma’s op lange termijn te financieren. Deze programma’s staan onder leiding van deskundige partners als UNICEF en Save the Children. Ze zijn ontwikkeld om ingrijpende en blijvende veranderingen tot stand te brengen en om gemeenschappen in ontwikkelingslanden in staat te stellen hun toekomst in eigen handen te nemen. De totale som van de donaties van de IKEA Foundation steeg tot 65 miljoen euro, tegenover 45 miljoen euro het vorige jaar. Ongeveer 100 miljoen kinderen worden met dit bedrag bereikt.
zonnepanelen

Investeringen in hernieuwbare energie versnellen

IKEA investeerde sterk in hernieuwbare energie naar aanleiding van onze langetermijndoelstelling om 100% hernieuwbare energie te gebruiken. Meer dan de helft van de energie voor onze gebouwen is nu afkomstig van hernieuwbare bronnen. De zonnepanelen op 40 IKEA gebouwen in zeven landen en de 60 windturbines produceerden dit boekjaar 152 gigawattuur (GWh) "groene" elektriciteit. Dat is ongeveer 12% van de totale hoeveelheid elektriciteit die nodig is voor alle IKEA woonwarenhuizen en distributiecentra.
BEKVAM

Groter aandeel gecertificeerd hout in het assortiment


Volgens de IKEA bosbouwvereisten moet de oorsprong van het hout in al onze producten bekend zijn. Ook werken we aan onze langetermijndoelstelling om alleen hout te gebruiken dat afkomstig is van bossen waarvan een externe partij onafhankelijk heeft vastgesteld dat ze verantwoord beheerd worden. Dit doen we in partnerschap met WWF en de Forest Stewardship Council (FSC).
In boekjaar 2011 steeg het aandeel FSC-gecertificeerd hout in het IKEA assortiment van 15,8 % naar 16,2 %. Dat brengt de totale hoeveelheid FSC-gecertificeerd hout dat we gebruikten op 2,2 miljoen kubieke meter, of 55.000 volgeladen vrachtwagens.
kussens

Aanzienlijk meer duurzaam katoen in IKEA textiel


IKEA werkt samen met WWF en andere lokale partners om katoenboeren in India, Pakistan, China en Turkije te helpen om duurzamere teeltmethodes te introduceren. Meer dan 100.000 boeren gebruiken nu technieken die het gebruik van pesticiden, kunstmest en water drastisch verminderen. Het aandeel katoen uit duurzamere teelt in het IKEA assortiment is in het boekjaar 2011 aanzienlijk gestegen, tot 50.000 ton. Duurzamer katoen maakt nu 23,8% uit van het totale katoengebruik bij IKEA, tegenover 13,4% vorig boekjaar.

*Het IKEA boekjaar (FY) 2011 loopt van 1 september 2010 tot 31 augustus 2011.