ENERGIE EN HULPBRONNEN

Wij werken aan positieve verandering

Groen bostafereel in de zon
Al heel lang maken wij meer uit minder. Dat zit ons in het bloed. We hergebruiken ons afval zo veel mogelijk, kopen op verantwoorde wijze voeding en grondstoffen aan en beschermen de natuurlijke hulpbronnen. En omdat we volledig onafhankelijk willen zijn op het vlak van energie, maken we geleidelijk de overstap naar hernieuwbare energie.

Download het IKEA Duurzaamheidsrapport 2015 (PDF)
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
KLIMAAT & ENERGIE
Minder afhankelijk van energie
We willen een positieve impact creëren op het milieu en deel uitmaken van de oplossing voor de klimaatverandering. Daarom streven we ernaar om tegen 2020 volledig op duurzame energie te draaien en evenveel duurzame energie uit bijvoorbeeld de wind en de zon te halen als we verbruiken. We werken ook aan energie-efficiëntie van onze gebouwen, om toe te kunnen met minder energie.

Lees over onze duurzaamheidsstrategie (pdf, Engels)

Lees het standpunt van de IKEA Groep over klimaat en energie (pdf, Engels)
Werklui installeren zonnepanelen op een IKEA woonwarenhuis
We hebben al meer dan 700.000 zonnepanelen geïnstalleerd op IKEA gebouwen over de hele wereld.
IKEA woonwarenhuis met zonnepanelen in vogelperspectief
We zijn op weg naar onafhankelijkheid van energie
Dat doen we door te investeren in energie-efficiëntie en het opwekken van hernieuwbare energie.
Windmolenpark
Zo werken we naar ons doel
We hebben 1,5 miljard euro gereserveerd om tot 2015 te investeren (hoofdzakelijk in wind- en zonne-energie) om ons doel van onafhankelijkheid van energie te bereiken.
ONS DOEL
Tegen eind 2020 zullen we evenveel hernieuwbare energie produceren als we verbruiken
Minder wegvervoer
Wij verkopen elke dag miljoenen producten over de hele wereld. Deze moeten we zo efficiënt mogelijk van onze leveranciers naar de woonwarenhuizen en de klanten vervoeren. Bij het ontwerp van onze producten wordt rekening gehouden met het vervoer (bedankt, platte pakketten!), en wij zetten ons voortdurend in om het aantal ritten te verminderen en het brandstofverbruik van de voertuigen te optimaliseren.
Meer dan de helft van onze producten wordt direct van bij de producent naar de woonwarenhuizen vervoerd (in plaats van via een distributiecentrum), waardoor er minder afstanden afgelegd worden. En we vervoeren per lading zo veel mogelijk producten. Al deze factoren helpen ons de kosten en prijzen laag te houden en het milieu te ontzien. Sinds 2011 hebben we de CO2-uitstoot per kubieke meter vervoerde producten met 13% verlaagd, en we richten ons op 20% rond 2016.
Een medewerker van een IKEA woonwarenhuis verplaatst producten die op een papieren pallet gestapeld zijn
De overstap van houten naar papieren pallets heeft de ecologische voetafdruk van het vervoer van IKEA producten verminderd met 75.000 ton CO2 per jaar.
VIDJA lamp
Streven naar eenvoud
We zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten te verbeteren. Zo hebben we het ontwerp van onze VIDJA lamp herzien: we vereenvoudigden de montage door 24 van de 33 onderdelen weg te laten. Zo verminderden we het gewicht van de verpakking met 28%, en omdat ook het volume kleiner is, kunnen er nu 128 lampen op een pallet, ten opzichte van maar 80 lampen daarvoor. Bekijk de VIDJA tafellamp
EKTORP zitbank
’Think outside the box’
Soms proberen we het toch, ook al denken we dat een product niet meer verbeterd kan worden. Een van onze productontwerpers vond een manier om de EKTORP zitbank platter te verpakken en zo de doos waarin de bank vervoerd wordt met bijna de helft te verkleinen. Zo verlaagden we de transportkosten, de CO2-uitstoot én de prijs, zonder iets aan de kwaliteit te veranderen! Bekijk het assortiment EKTORP zitbanken
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
Een ruimte gevuld met IKEA producten in hout
HOUT
Natuurlijke schoonheid
Wij zijn overtuigde fans van hout. Hout is een duurzaam levend materiaal dat warmte uitstraalt, prachtig oud wordt en hernieuwbaar en herbruikbaar is. Daarom werken we hard aan de bescherming en instandhouding van deze belangrijke natuurlijke hulpbron.
Verstandig omgaan met hout
Hout is een van onze belangrijkste materialen en wordt in veel IKEA producten verwerkt. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om het hout dat we gebruiken volledig te benutten, door onze producten zo te ontwerpen dat er zo weinig mogelijk materiaal voor nodig is en de fabricage zo efficiënt mogelijk verloopt.
Wij werken al vele jaren samen om de toelevering van hout uit verantwoord beheerde bossen te verhogen. Wij waren betrokken bij de oprichting van de Forest Stewardship Council® (FSC). We hebben nu 21 bosopzieners die erop toezien dat al het hout volgens onze bosbouwnormen wordt aangekocht en dat het percentage gecertificeerd hout in onze toeleveringsketen blijft toenemen.
Onze vijf grootste houtleveranciers zijn Polen, Litouwen, Zweden, Duitsland en Rusland.
No Youtube Player
Tai Wen werkt als bosbouwspecialist voor IKEA om erop toe te zien dat het Chinese hout bestemd voor IKEA producten op verantwoorde wijze gewonnen wordt.
Bosbouwspecialist meet de groei van de bomen
Werken met bosbouwnormen
Onze IWAY bosbouwnorm legt duidelijke vereisten op voor al het hout dat gebruikt wordt in IKEA producten, waaronder een verbod op illegaal gekapt hout, op hout uit gebieden waar aan het bos gerelateerde sociale conflicten heersen en op hout uit bossen met een hoge behoudswaarde. Alle leveranciers moeten aan de norm voldoen voor ze aan IKEA mogen leveren en we controleren de naleving aan de hand van audits. Download de IWAY bosbouwnorm (pdf)
Hout van duurzamere bronnen
Los van het feit dat onze leveranciers aan onze IWAY bosbouwnorm moeten voldoen, is het volume hout uit duurzame bronnen (gerecycleerd hout en hout uit door de FSC gecertificeerde bossen) gestegen van 32% in 2013 naar 41% in 2014. We streven naar 50% rond 2017.
Ga naar de FSC-website voor meer informatie
Palmolie uit verantwoorde bronnen
We doen er alles aan om te garanderen dat de palmolie die we in onze producten gebruiken op verantwoorde en duurzame wijze geteeld en verwerkt wordt. Eind 2015 willen we 100% gecertificeerde, gesegregeerde, duurzame palmolie gebruiken. Lees meer over hoe wij werken met palmolie (PDF, Engels)
Onze samenwerking met WWF
We werken samen met het World Wide Fund for Nature (WWF) en andere organisaties in de strijd tegen de illegale houtkap en om te ijveren voor verantwoorde praktijken in de houthandel. IKEA en WWF werken sinds 2002 samen ter ondersteuning van een geloofwaardige boscertificering en voor het in kaart brengen en beschermen van bossen met hoge behoudswaarde, met het oog op het behoud van de biologische en maatschappelijke waarde van het bos. We hebben geholpen het bosbeheer in Europa en Azië te verbeteren en hebben in de landen waar we samen actief zijn bijgedragen tot de uitbreiding van de FSC-gecertificeerde bosgebieden met ca. 35 miljoen hectare. Ga naar de website van WWF om meer te lezen over dit partnership.
Wij ondersteunen in 11 landen 13 WWF-projecten die gericht zijn op een meer verantwoord bosbeheer.
Wereldkaart met aanduiding van de 13 WWF-projecten die IKEA ondersteunt in 11 landen
Laos
Vietnam
Cambodja
Rusland
China
Oekraïne
Litouwen
Bosnië & Herzegovina
Roemenië
Bulgarije
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
Een katoenboer toont een pluk Better Cotton
KATOEN
Een van onze lievelingsmaterialen
Katoen is een natuurlijk, hernieuwbaar materiaal dat gebruikt wordt in sommige van onze best verkochte producten, van zitbanken en kussens tot beddengoed en lampenkappen. We werken er hard aan om de katoenteelt beter te maken voor mens en milieu.
Wat is er beter aan Better Cotton?
Wij werken graag met katoen omdat het zacht is, ademt en een hernieuwbaar materiaal is. Maar de traditionele katoenteelt is vaak schadelijk voor het milieu en de mensen die op de katoenvelden werken. IKEA werkt dan ook samen met de boeren om de normen te verhogen. Kinderarbeid is in de hele toeleveringsketen streng verboden. We werken ook samen met organisaties als het Better Cotton Initiative en WWF om te komen tot een geïntegreerde aanpak van de complexe duurzaamheidsvraagstukken rond de katoenproductie. Wij willen dat tegen eind 2015 al ons gebruikte katoen uit duurzamere bronnen komt en wordt geproduceerd volgens de voorschriften van het Better Cotton Initiative. Ga naar de website van het Better Cotton Initiative voor meer informatie
No Youtube Player
Kijk hoe we met de boeren, het Better Cotton Initiative en WWF samenwerken aan de
transformatie van de katoensector.
Sundar Borude, een katoenactivist, zet uiteen hoe je op duurzame wijze katoen kan telen
Maak kennis met een succesvolle katoenboer
Sundar Borude uit de Midden-Indiase deelstaat Maharashtra is intussen ‘meestertrainer’ en een van de pleitbezorgers van de gemeenschappelijke katoenprojecten van IKEA en WWF die ijveren voor betere verbouwingsmethodes. Hij leert zijn buren de simpele kneepjes om o.a. minder chemicaliën en water te gebruiken, waardoor zijn boerderij meer winst begint te maken. Ga naar de website van WWF om meer te lezen over dit partnership.
FÄRGLAV, dekbedovertrek gemaakt van een mengeling van katoen en lyocell
Op zoek naar alternatieven voor katoen
Hoewel katoen nog steeds een van de materialen is die we het vaakst gebruiken, zijn we voortdurend op zoek naar hernieuwbare alternatieven. Het FÄRGLAV dekbedovertrek is gemaakt van een mengeling van katoen en lyocell, een zachte, ademende textielvezel die gewonnen wordt uit hout. Bekijk het FÄRGLAV dekbedovertrek
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
Schoon water dat over iemands handen klatert
WATER
Water met respect behandelen
Zonder water kan niemand leven, maar schoon water is in sommige delen van de wereld een echte luxe. Daarom is zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van het water een belangrijk gegeven voor ons en onze leveranciers. Wij streven ernaar dat de waterefficiëntie van onze leveranciers van woonproducten tegen 2020 met 30% verbeterd zal zijn ten opzichte van 2011.
Samenwerken om water en energie te besparen in India
In sommige fabrieken in Zuid-India kan alleen voldoende water aangevoerd worden via een vrachtwagentraject van 50 km. En vaak verminderen ouderwetse machines en vervuild water de efficiëntie van het energie- en waterverbruik in de productie nog verder. Jansons, een textielleverancier gevestigd in het Zuid-Indiase Erode, liet zich door de IKEA People & Planet Positive strategie inspireren en startte een partnershipproject om dit probleem aan te pakken. Er werden o.m. een systeem om afvalwater te recyclen voor het drukken en een nieuw verfproces dat minder water verbruikt geïntroduceerd en er wordt nu op gelet dat de motoren alleen draaien wanneer nodig.

"Onze fabriek ligt in een gebied waar water en energie schaars zijn en dat was voor ons een nachtmerrie", vertelt dhr. Thirukumar, directeur van Jansons Industries. "Mede dankzij de ondersteuning van IKEA, zagen we hoeveel verschil het project maakte, wat ons motiveerde om op zoek te gaan naar meer mogelijkheden. Dankzij de inzet van onze werknemers hebben we tot nu toe 285 MWh energie en 69 miljoen liter water bespaard."
Waterbehandelingsstation in de fabriek van een IKEA leverancier in Bangladesh
Water wordt in een waterbehandelingsstation gepompt in Bangladesh.
Vooruit denken: hoe water sparen voor de toekomst?
In Bangladesh hebben meer dan 23 miljoen mensen geen veilig drinkwater.

"Ik wil niet dat mijn kinderen en kleinkinderen in die situatie belanden. Ik wil ervoor zorgen dat mijn bedrijf niets doet dat het leven van de toekomstige generaties bedreigt." Dat zegt Shah S Alam, directeur van Unilliance, een IKEA textielleverancier in Bangladesh. Hij nam een belangrijke rol op zich in de waterprojecten die IKEA opstartte in het bedrijf en spoort Unilliance aan om deel te nemen aan nog ambitieuzere projecten om water te sparen.
"Toen onze samenwerking met IKEA startte hadden we al een zuiveringsstation om vervuiling te verwijderen uit ons afvalwater voor het terug in het milieu terechtkwam. Maar IKEA opperde dat we manieren konden bedenken om het afvalwater te verminderen en te hergebruiken."

"Zo gebruiken we nu na enkele eenvoudige aanpassingen afvalwater om de machines te koelen. Daardoor besparen we elke dag ca. 100 m3 water, genoeg om 15 olympische zwembaden per jaar te vullen!"

"Binnen 5 à 10 jaar zullen de wetten in Bangladesh veranderen en zal iedereen zijn afvalwater moeten hergebruiken. Door met IKEA samen te werken hebben we een lengte voorsprong en onze klanten merken het verschil", zegt hij.
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
AFVAL
Recycling in onze winkels
Niets verspillen en meer halen uit minder zit ons in het bloed. Wij willen zuinig omgaan met middelen. Dat beïnvloedt ons elke dag. Tegen het einde van 2015 zal ten minste 90% van het afval van onze woonwarenhuizen en andere activiteiten van IKEA gesorteerd worden om het te recyclen. Onze doelstelling voor de lange termijn is dat er geen afval op de vuilnisbelt eindigt.
Waar mogelijk in onze woonwarenhuizen en andere IKEA activiteiten mikken we op geen afval naar de vuilnisbelt.
Afvalsorteerpunt in een IKEA woonwarenhuis
Lampen die verzameld zijn voor recycling
Breng je afgedankte spullen terug naar IKEA!
We willen recycling zo makkelijk mogelijk voor je maken. Wist je dat je je gebruikte batterijen en compacte fluorescentielampen (CFL) bij de meeste IKEA woonwarenhuizen kan achterlaten? Kijk welke afgedankte spullen je kan achterlaten in jouw IKEA woonwarenhuis
Afvalsorteerstation voor klanten in een IKEA woonwarenhuis
WIST JE DIT?
In 2014 werd 89% van het afval van onze activiteiten gerecycled.
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
VOEDING
Eten met een goed gevoel
Elk jaar serveren en verkopen wij voedsel aan 261 miljoen klanten in de restaurants van onze woonwarenhuizen en in de Swedish Food Market. Onze aanpak omvat het gebruik van meer duurzame en biologische ingrediënten, met onder meer de aankoop van ingrediënten die volgens erkende normen gecertificeerd zijn, en de toepassing van normen voor dierenwelzijn.
Een UTZ Certified boer controleert een koffieplant
Sinds 2008 is alle koffie die bij IKEA verkocht en geschonken wordt UTZ Certified.
WIJ WILLEN OP EEN VERANTWOORDE MANIER VOEDING INKOPEN
De bestanddelen van het nieuwe biologische IKEA kindermenu
Meer biologische opties dan ooit
Je vindt altijd ongeveer 18 biologische producten in onze Swedish Food Market. Ook in het restaurant is er altijd één biologische optie, naast de nieuwe biologische kindermaaltijd.
Zak UTZ Certified koffiebonen
Trots serveren wij UTZ Certified voedingsproducten
UTZ Certified is een onafhankelijke organisatie die duurzaam verbouwde koffie, thee en chocolade certificeert. UTZ Certified is een van de toonaangevende duurzaamheidsnormen voor deze producten. Lees meer op de UTZ Certified website
Verse zalm op een bedje van ijs
Verantwoorde vis en zeevruchten
Al onze wilde vis en zeevruchten moeten afkomstig zijn van door de MSC (Marine Stewardship Council) gecertificeerde visbedrijven of beschreven staan in de WWF viswijzer als soorten afkomstig van gezonde en goed beheerde populaties. Ga naar de website van WWF en download de Viswijzer
MISSCHIEN BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD IN:
Met onze oplossingen om afval te sorteren kan je je impact op het milieu al wat verkleinen
DUURZAAM LEVEN THUIS
Alle kleine beetjes helpen
Kijk hoe ons oplossingen om je afval te sorteren je kunnen helpen je impact op het milieu te verkleinen. Ga naar Duurzaam leven thuis
Het stimuleren van de empowerment van meisjes en vrouwen bevordert de totstandkoming van geïntegreerde oplossingen voor armoede en kinderarbeid
MENS EN MAATSCHAPPIJ
De mensen op de eerste plaats
We helpen een beter dagelijks leven te creëren voor mensen over de hele wereld. Lees meer over Mens en maatschappij