IKEA Fonds voor kinderen en opvang

Gekozen projecten

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding heeft in 2016 veertien projecten geselecteerd voor de opvang van baby’s en kleine kinderen uit kansarme gezinnen die in sociale woningen gehuisvest zijn. Alle projecten samen ontvangen in totaal € 90.000 steun van het Fonds.
De voor 2015 geselecteerde projecten zijn representatief voor de verscheidenheid aan initiatieven in het veld. Lees hier meer over de geselecteerde organisaties (crèches, sociale huisvestingsmaatschappijen...), hun geografische ligging en aanpak.
Inrichting van een kindvriendelijke groepsruimte
Inrichting van een kindvriendelijke groepsruimte
BORGERHOUT

Beschrijving organisatie: Inrichting van een kindvriendelijke groepsruimte waar ouders en jonge kinderen (0-2,5 jaar) samenkomen om elkaar te ontmoeten. Ouders krijgen de kans om hun kennis en ervaringen over de opvoeding tijdens een groepsgesprek te delen. Vrijwilligers zorgen voor een leuke en stimulerende omgeving voor de kinderen. De concrete acties van de kinderen worden door vrijwilligers digitaal vastgelegd. Dit materiaal wordt nadien gebruikt in het groepsgesprek en maakt ervaringsgericht leren mogelijk.
Toegekend bedrag: 2.400 euro
Meer info: www.socmut.be
Via verwondering de intellectuele schatkamer van kinderen tot leven brengen!
Via verwondering de intellectuele schatkamer van kinderen tot leven brengen!
EVERE

Beschrijving project: Via de organisatie van pre-schoolse activiteiten, wordt de school een plaats waar gedachten, ideeën, persoonlijke verhalen, vragen, kennis en standpunten elkaar ontmoeten. Heel jonge kinderen krijgen er de kans allerlei ervaringen op te doen, elkaar te ontmoeten, dagelijkse momenten samen te beleven en zichzelf actief te vormen en dit in een rijke stimulerende omgeving met verschillende zintuiglijke ateliers.
Toegekend bedrag: 10.000 euro
Kiel Plus
Kiel Plus
ANTWERPEN

Beschrijving organisatie: Organisatie van kinderopvanginitiatieven die zich vooral richten naar kwetsbare gezinnen. De Okido's zijn buurtgerichte kinderopvanginitiatieven van 0 tot 3 jaar in kansarme wijken in Antwerpen. In dit project gaat het om Okido Kiel, dat gevestigd is in een appartement van de sociale huisvestigingsmaatschappij Woonhaven, te midden van de grote sociale woonwijk Woonhaven. Kiel+ wil haar infrastructuur aanpassen om twee extra plaatsen te kunnen bijmaken.
Toegekend bedrag: 9.575 euro
Tovertuin in je buurt
Tovertuin in je buurt
ROESELARE

Beschrijving organisatie: Vanuit de bestaande laagdrempelige projecten (ontmoetingsplaats en ‘spelen aan huis’) worden kwetsbare gezinnen ondersteund en toegeleid naar het bestaand preventief aanbod (kinderopvang, vrije tijd,…). Met ‘Tovertuin in je buurt’ worden nieuwe gezinnen bereikt door een tijdelijke spel- en ontmoetingsplaats aan te bieden aan bewoners van sociale woningen.
Toegekend bedrag: 10.000 euro
Meer info: www.roeselare.be
Het Tuimelcafé: waar gezinnen met jonge kinderen elkaar ontmoeten en van elkaar leren.
Het Tuimelcafé: waar gezinnen met jonge kinderen elkaar ontmoeten en van elkaar leren
GENK

Beschrijving organisatie: Tijdens het Tuimelcafé opent de Tuimelwerking haar deuren voor iedereen. Familie, vrienden, kennissen en buren, iedereen is welkom. Samen een babbeltje slaan over de opvoeding van je jonge kind of een spelletje spelen met je kind, dit kan allemaal tijdens het Tuimelcafé. In het Tuimelcafé worden tevens allerhande workshops georganiseerd voor de ouders.
Toegekend bedrag: 8.500 euro en 1.500 euro producten
Meer info: www.ckg.be
Speel-mee-slee
Speel-mee-slee
AALST

Beschrijving organisatie: Organisatie van mobiele ontmoetingsmomenten voor ouders en kinderen van 0-6 jaar. Kinderen kunnen er met anderen spelen en ouders kunnen opvoedingservaringen uitwisselen. Vanuit het Huis van het Kind, dat de regiefunctie opneemt op vlak van ontmoeting, wordt de focus gelegd op verbindend werken met andere actoren (buurtwerkingen, burgerinitiatieven, welzijnsorganisaties) om zo vindplaatsgerichte ontmoeting binnen de eigen buurt te stimuleren en sociale mix te bevorderen.
Toegekend bedrag: 6.000 euro en 4.000 euro producten
Meer info: www.aalst.be
Boeken voor een mooie toekomst
Boeken voor een mooie toekomst
NAMEN - MALONNE

Beschrijving project: Het project wil een bibliotheek oprichten die toegankelijk is voor een kansarm publiek. De bibliotheek zal leesworkshops organiseren en boeken toegankelijker maken voor iedereen.
Toegekend bedrag: 1.704 euro
Ruimte voor ouders en kinderen in het wijkhuis van Bourdon
Ruimte voor ouders en kinderen in het wijkhuis van Bourdon
MARCHE-EN-FAMENNE

Beschrijving organisatie: Onthaalruimte voor ouders en kinderen in het wijkhuis van de sociale wijk van Bourdon. Deze sociale wijk trekt vooral grote gezinnen aan, waaronder veel eenoudergezinnen. Het doel is een onthaalruimte te creëren voor kinderen van 0-3 jaar en hun ouders. Tegelijk zou er ook opvang georganiseerd kunnen worden voor kinderen van 3-6 jaar. De kinderen kunnen boeken lezen of gezelschap- en buitenspelletjes spelen.
Toegekend bedrag: 2.705 euro
Meer info: www.micados.be
Inrichting van een speeltuin als onthaal-, ontmoetings- en educatieve speelruimte
Inrichting van een speeltuin als onthaal-, ontmoetings- en educatieve speelruimte
DOORNIK

Beschrijving organisatie: In een sociale woonwijk wordt een veilige buitenruimte voor kinderen en hun ouders ingericht. De buitenruimte wordt uitgerust met banken, een speelhuisje, een glijbaan, een fietsparcours en een didactische ruimte met educatief speelgoed voor kleine kinderen (afvalsortering, respect voor het milieu, evenwichtige voeding, veiligheid, insectenhotel). Deze ruimte zal worden beheerd door het CPAS (OCMW), ONE (Office de la naissance et de l'enfance), het wijkcomité en onze sociale dienst.
Toegekend bedrag: 9.660 euro
Er even tussenuit om te knutselen, babbelen en spelen
Er even tussenuit om te knutselen, babbelen en spelen
COURCELLES - GOUY-LEZ-PIÉTON

Beschrijving organisatie: Organisatie van activiteiten voor de artistieke ontwikkeling van kinderen in kansarme wijken waarbij er contacten gelegd kunnen worden voor de baby en het gezin, en waar de ouders ondersteund worden in de opvoeding van hun kind(eren). Het atelier wordt ondergebracht in de bestaande onthaalruimtes (sociale crèche, jeugdhuis, cultureel centrum...) De artistieke inrichting legt de basis voor de ontmoeting tussen het kind en zijn gezin, tussen verschillende gezinnen/families en de maatschappelijk werkers en tussen de kunstenaars en de kinderen.
Toegekend bedrag: 9.190 euro
Hartelijke ontvangst voor kansarme kinderen en hun ouders op de dienst algemene en psychosociale pediatrie
Hartelijke ontvangst voor kansarme kinderen en hun ouders op de dienst algemene en psychosociale pediatrie
BERGEN

Beschrijving organisatie: Het project bestaat uit de inrichting van drie 2-persoonskamers voor gezonde kinderen van 0-3 jaar met kleurrijke en aangepaste meubels. Zo kunnen kinderen zich ontplooien in een gezellige kamer die niet lijkt op een ziekenhuiskamer. De huidige speelzaal wordt ook onder handen genomen om een aangename ontmoetingsruimte te creëren voor de ouders en de kinderen.
Toegekend bedrag: 715 euro en 7.000 euro producten
Parentine
Parentine
BERGEN - CUESMES

Beschrijving organisatie: Aankoop van nieuwe materialen voor een nieuwe vestiging van de Parentine in Quiévrain. Parentine is onthaalruimte ter ondersteuning van vooral jonge ouders. Het onthaal is volledig gratis en speciaal voor gezinnen met moeilijkheden (jonge ouders, financiële/economische moeilijkheden, psychologische en sociale problemen...)
Toegekend bedrag: 1.142 euro
“Iedereen in de tuin!”
"Iedereen in de tuin!"
SERAING

Beschrijving organisatie: Met dit project wordt de buitenruimte ingericht. Op dit moment stimuleert de buitenruimte de ontwikkeling van de kinderen niet. Ze krijgt een speciale psychomotorische module voor kinderen van 0-3 jaar, een speelhuisje, waterspelletjes en een zandbak. Er wordt ook een moestuin aangelegd samen met de kinderen zodat ze kunnen experimenteren, in de aarde kunnen ravotten en de natuur zien groeien...
Toegekend bedrag: 8.000 euro
"Grandir, jeux t'aime"
"Grandir, jeux t'aime"
FLÉMALLE

Beschrijving organisatie: Inrichting van een veilige en aangename buitenruimte in de gemeenschappelijke zone om er activiteiten voor kinderen te organiseren. Hier kunnen alleenstaande ouders, die al dan niet gebruik maken van onze diensten, en de maatschappelijk werkers van onze gemeente contact leggen terwijl de kinderen spelen.
Toegekend bedrag: 5.000 euro