IKEA Fonds voor kinderen en opvang

Gekozen projecten

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding heeft in 2015 elf projecten geselecteerd voor de opvang van baby’s en kleine kinderen uit kansarme gezinnen die in sociale woningen gehuisvest zijn. Alle projecten samen ontvangen in totaal € 79.860 steun van het Fonds.
De voor 2015 geselecteerde projecten zijn representatief voor de verscheidenheid aan initiatieven in het veld. Lees hier meer over de geselecteerde organisaties (crèches, sociale huisvestingsmaatschappijen...), hun geografische ligging en aanpak.
Kinderdagverblijf in Colfontaine
Kinderdagverblijf in Colfontaine
COLFONTAINE

Beschrijving organisatie: De Dienst Jonge Kinderen van Colfontaine heeft collectieve opvanginitiatieven voor kinderen van elke leeftijd. De tijd dat de meeste kinderen werden opgevangen door de grootouders, ligt achter ons. De maatschappij evolueert, en onze opvanginitiatieven evolueren mee. Dag na dag helpen wij uw kinderen om een beetje meer op eigen benen te staan. Onder leiding van de bevoegde schepen werkten onze diensten vier trajecten uit:

• De crèche 'les minipousses' (opvang van 0 tot 3 jaar)
• De kinderhuizen 'les p'tits loups' (opvang van 18 tot 36 maanden)
• De naschoolse opvang (opvang van 2,5 tot 12 jaar buiten de schooluren)
• De gemeentelijke speelpleinwerking (opvang van 2,5 tot 12 jaar tijdens de zomervakantie)

Projectnaam: Heraanleg van de buitenspeelruimte van het Kinderdagverblijf in Colfontaine
Beschrijving project: Het kinderdagverblijf ligt midden in een sociaal wooncomplex van huisvestingsmaatschappij 'Toit et moi'. Het vangt kinderen van 18 tot 36 maanden op. De werking behelst veel meer dan louter toezicht houden op de kinderen. Het kinderdagverblijf wil een brug zijn tussen het warme nest van de veilige thuis en de latere schoolomgeving. Het helpt de kinderen bij hun eerste stapjes op weg naar zelfstandigheid. De lokalen worden geregeld heringericht en geïnspecteerd door diverse instanties (ONE, brandweer, FAVV ...).
Toegekend bedrag: 10.000,- euro
Ontmoetingscentrum 'bébés rencontres'
Ontmoetingscentrum 'bébés rencontres'
KASTEELBRAKEL

Projectnaam: Ontmoetingscentrum 'bébés rencontres'
Beschrijving project: In het ontmoetingscentrum worden jonge kinderen samen met hun ouders of grootouders opgevangen in een verzorgde omgeving. Professionele en vrijwillige begeleiders helpen om de band tussen ouders en kind te versterken en het sociale isolement waarin sommige gezinnen zich bevinden, te doorbreken. Volwassenen vinden hier een luisterend oor en een gesprekspartner, voor kinderen is het een plek waar ze in contact komen met anderen, spelen en ontspannen, wat hun ontwikkeling stimuleert.
Toegekend bedrag: 4.360,- euro
B(r)abbel en Circustoeren!
B(r)abbel en Circustoeren!
DE MOBIL

Beschrijving organisatie: Inloopteam De Mobil is een team voor opvoedingsondersteuning. Het team geeft ouders de kans om ervaringen uit te wisselen, steun te ervaren van andere ouders of gewoon plezier te beleven aan het samenzijn. Kinderen kunnen andere kindjes en volwassenen leren kennen, ze leren de eerste stapjes te zetten in de grote wereld buiten huis. De Mobil is er voor alle gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar. Ook zwangere ouders zijn welkom. Ze hebben bijzondere aandacht voor ouders en kinderen in een moeilijke leefsituatie.

Projectnaam: B(r)abbel en Circustoeren!
Beschrijving project: Ontmoetingsmomenten, bewegingsschool in een circuskleedje en opvang voor jonge gezinnen via de mobiele ontmoetingsplek 'De B(r)abbelkaravaan'.
Toegekend bedrag: 10.000,- euro
Opvanginitiatief 'La Trottinette'
Opvanginitiatief 'La Trottinette'
SAMBREVILLE

Beschrijving organisatie: De GABS (Groupe Animation de la Basse-Sambre) is een pluralistische en onafhankelijke vzw die naar maatschappelijke verandering streeft. Wij hebben bijzondere aandacht voor gewone mensen, en met name voor al wie zich in een kwetsbare situatie bevindt. Wij proberen antwoorden aan te reiken op het vlak van burgerzin, maatschappelijke integratie, toegang tot degelijke huisvesting, socioprofessionele opleiding, ondersteuning bij het ouderschap en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sociale economie. De vzw is gevestigd in de regio Basse-Sambre, maar haar actieradius bestrijkt soms de hele provincie Namen.

Projectnaam: Opvanginitiatief 'La Trottinette'
Beschrijving project: La Trottinette is een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 3 jaar van wie de ouders een socioprofessioneel inschakeltraject doorlopen. Iedere ouder die een opleiding start, actief naar werk zoekt of recent werk gevonden heeft, komt in aanmerking voor een opvangplaats. Onze dienst is erkend en gesubsidieerd door de ONE en werkt volgens een pedagogisch project dat welzijn en respect voor het ontwikkelingstempo van het kind vooropstelt in een volwaardig begeleidingstraject voor ouders.
Toegekend bedrag: 8.000,- euro
'Instuifruimte voor ouders met jonge kinderen in de Nieuwe Tuinwijk te Menen'
'Instuifruimte voor ouders met jonge kinderen
in de Nieuwe Tuinwijk te Menen'
MENEN

Beschrijving organisatie: Een inloopteam biedt opvoedingsondersteuning aan jonge gezinnen met kinderen tot 6 jaar in een moeilijke leefsituatie. Het gaat om gezinnen die omwille van een meervoudige problematiek (dreigen) uit de boot (te) vallen en bij wie de ontwikkelingskansen van de kinderen bedreigd worden. Ook tijdens een zwangerschap staan zij klaar met advies.

Projectnaam: 'Instuifruimte voor ouders met jonge kinderen in de Nieuwe Tuinwijk te Menen'
Beschrijving project: Een plek voor ouders met jonge kinderen in de Nieuwe Tuinwijk te Menen waar ontmoeting, spelen en informatie centraal staan.
Toegekend bedrag: 8.750,- euro
'Speelbabbel@2030'
'Speelbabbel@2030'
ANTWERPEN

Beschrijving organisatie: Kind en Preventie vzw organiseert in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

• 4 prenatale steunpunten
• 231 consultatiebureaus voor het jonge kind
• 5 inloopteams

Kind en Preventie vzw zorgt voor:

• de organisatie van medische en psychosociale consulten
• de uitbouw van opvoedingsondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen
• een geschikte huisvesting voor de servicepunten
• de begeleiding van 4000 vrijwilligers
• de tewerkstelling en ondersteuning van artsen en andere professionele medewerkers
• een kwaliteitsvolle dienstverlening

Projectnaam: 'Speelbabbel@2030'
Beschrijving project: Inrichting en opwaardering van de multifunctionele speel- en ontmoetingsruimte om kwetsbare gezinnen en middenklassegezinnen uit de buurt samen te brengen en de maatschappelijke cohesie te vergroten.
Toegekend bedrag: 5.000,- euro
Kinderdagverblijf Petteflat
Kinderdagverblijf Petteflat
GENT

Projectnaam: 'Aan de picnic tafel!
Beschrijving project: Een outreachende werking naar kwetsbare gezinnen en toeleidende organisaties beantwoordt de nood om toegankelijkheid van kinderopvang te blijven verhogen. KDV De Petteflat, dat reeds sterk inzet op sociale cohesie, wil met een mobiele picnictafel als ‘tool for togetherness’ een actieve dialoog tussen jonge kwetsbare gezinnen, een breed veld van organisaties en kinderopvang aangaan. Deze nieuwe rol wordt door de Arteveldehogeschool onderzoeksmatig gedocumenteerd en over Vlaanderen verspreid.
Toegekend bedrag: 8.750,- euro
Opvanginitiatief 'Les jardins de Maud'
Opvanginitiatief 'Les jardins de Maud'
SINT-GILLIS

Beschrijving organisatie: Dit opvanginitiatief, dat werd opgericht in 2002, richt zich voornamelijk op gezinnen uit Sint-Gillis en wordt bestuurd door een vereniging zonder winstoogmerk. Het project kwam tot stand dankzij de gemeente Sint-Gillis, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees fonds.

Projectnaam: Oprichting van een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen in de nieuwe lokalen van het opvanginitiatief 'Les Jardins de Maud'
Beschrijving project: Een nieuwe ruimte voor ouders en kinderen inrichten in de lokalen van het opvanginitiatief 'Les Jardins de Maud'.
Toegekend bedrag: 2.500,- euro
Het Kleine Berennest: voor altijd lieflijk en gastvrij
Het Kleine Berennest
SCHAARBEEK

Beschrijving organisatie: De vzw Liens de quartier petite enfance biedt opvang en animatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouder(s) - buurtbewoners krijgen voorrang.

Projectnaam: Het Kleine Berennest: voor altijd lieflijk en gastvrij
Beschrijving project: Renovatie en herinrichting van de opvang-, animatie- en ontmoetingsruimte voor ouders en kinderen.
Toegekend bedrag: 2.500,- euro
Op reis ... naar Speelistan!
Op reis ... naar Speelistan!
SERAING

Beschrijving organisatie: Het gemeentelijke kinderdagverblijf 'Les Frimousses' van de stad Fleurus is een opvanginitiatief van het regelmatige type voor collectieve dagopvang van 15 kinderen van 0 tot 36 maanden met geschoold en gesubsidieerd personeel.

Projectnaam: Op reis ... naar Speelistan!
Beschrijving project: Inrichting van een speel-o-theek voor kinderen tot vier jaar en hun ouders.
Toegekend bedrag: 10.000,- euro
Walalou
Walalou
ANDERLECHT

Beschrijving organisatie: De vzw Walalou is een speel-o-theek voor gezinnen, scholen en verenigingen. Zij kunnen er spelmateriaal ontlenen en ter plaatse met de kinderen in de speel-o-theek spelen. De ouders kunnen er vragen stellen over spelen, opvoeding, de ontwikkeling van hun kind ... en ideeën uitwisselen tijdens ontmoetingsmomenten of gespreksgroepen. Kinderen kunnen deelnemen aan animaties, vakantieactiviteiten of zomerstages.

Projectnaam: 'Inrichting van een lokaal voor bewegingsschool in Anderlecht'
Beschrijving project: Dit project wil een lokaal voor bewegingsschool inrichten in de speel-o-theek Walalou, in de wijk Kuregem. Tijdens de sessies ontdekken de kinderen uit de wijk, die vaak tot aan de schoolplichtige leeftijd thuis worden opgevangen, hun lichaam, de wereld, hun emoties en hun relaties met anderen, in een veilige en geruststellende omgeving. Op die manier willen wij het algemene welzijn van de kinderen en hun gezin verbeteren.
Toegekend bedrag: 10.000,- euro