MENS & MAATSCHAPPIJ

De mensen op de eerste plaats

Vrouw met kinderen in India
Wij willen helpen om de mensen en gemeenschappen die met ons bedrijf te maken krijgen een beter bestaan te geven. Dat heeft altijd deel uitgemaakt van onze aanpak en is vandaag belangrijker dan ooit, nu ons bedrijf in de hele wereld blijft groeien.

Download het Duurzaamheidsrapport 2015 (IKEA Group)
MENS & MAATSCHAPPIJ: ACTIES VOOR GOEDE DOELEN | MENSENRECHTEN | LEVERANCIERS | IKEA FOUNDATION
IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding
Dan kunnen we je hulp gebruiken. Want het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding wil dit type initiatieven voor gezinnen die gebruik maken van sociale huisvesting ondersteunen.
Uit tal van onderzoeken blijkt dat kwaliteitsvolle opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar essentieel is voor een goede start in het leven. Het scherpt de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en speelt een belangrijke rol in het bewustwordings- en socialisatieproces. Kinderen uit kwetsbare gezinnen blijven echter in de kou staan.
Lees er hier meer over.
IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding
Ken jij een lokaal initiatief voor de opvang van kleine kinderen uit kansarme gezinnen die in sociale woningen wonen?
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding heeft
je hulp nodig
Bij IKEA nemen we vanouds tal van initiatieven op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Als belangrijke economische speler wil IKEA België zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat alle kinderen een goede start in het leven krijgen, ook die uit kansarme gezinnen, willen we nu iets voor hen doen.
Waar gaat het om? Het fonds biedt financiële ondersteuning aan projecten voor de opvang van kinderen van gezinnen uit de sociale huisvesting. En jij kan ons helpen om die projecten te vinden!
Het IKEA Fonds voor kinderen enopvoeding roeptje hulp in
Met het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, dat onder beheer staat van de Koning Boudewijnstichting, willen we in België negen projecten financieel steunen die opvang bieden aan baby’s en peuters uit kansarme gezinnen die in sociale woningen leven.

In totaal is er een budget van 90.000 euro. Het bedrag dat de jury aan elk project toekent hangt af van de aard van het project en de middelen waarover het reeds beschikt.

Om de juiste projecten te vinden hebben wij je hulp nodig. Ken je een organisatie of een instelling die in dit domein werkt? Of wil je ons helpen om een goede kandidaat te vinden in jouw streek? Lees de onderstaande informatie en misschien draag je wel bij tot de start van een mooie samenwerking.
projecten
We zoeken
Hoe een dossier indienen?
Welk type projecten willen wij ondersteunen?
Mogelijke kandidaten zijn alle structuren of initiatieven voor de opvang van de allerkleinsten (crèche, opvang, ontmoetingsplek, activiteiten voor ouders en kinderen, occasionele opvang, speelplek voor baby's enz.) die speciale aandacht besteden aan gezinnen uit de sociale huisvesting. Het kan gaan om zowel nieuwe als bestaande projecten. Belangrijk is dat het initiatief doelgericht bijdraagt tot het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en drempelverlagend werkt voor kwetsbare gezinnen. Een onafhankelijke jury samengesteld door de Koning Boudewijnstichting zal een strenge selectie maken uit de ingediende dossiers. Lees er hier meer over.

Alle nodige informatie vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be, waar je het kandidaatstellingsdossier kan downloaden dat uiterlijk op 19 april 2016 ingediend moet worden.
De voorgaande winnende projecten
Maak kennis met 3 van de winnende projecten van de vorige jaren via deze video, lees de beschrijving van alle bekroonde projecten van 2015 hier of op de website van de Koning Boudewijnstichting de beschrijving van alle bekroonde projecten.
De winnende projecten
Het belang van
vroege kinderopvang
Lees er hier meer over.
Het beschermen van de natuur
IKEA België zet zich, samen met Natagora in Wallonië en met Natuurpunt in Vlaanderen, al meer dan 10 jaar in voor de bescherming van de natuur in België.

Dit jaar heeft IKEA België, naast de natuurwandelingen met de IKEA FAMILY leden en de sensibiliseringsworkshops in het woonwarenhuis, twee projecten ondersteund voor een totaal bedrag van € 80.000:
Natuurpunt - Natagora
Het project LIFE Prairies bocagères (Beboste weilanden)
Het project LIFE Prairies bocagères (Beboste weilanden)
Het project LIFE Prairies bocagères (Beboste weilanden) van Natagora heeft als doel 150 hectaren weiland en bedreigde Europese diersoorten te beschermen. Het gaat over zes soorten: drie vleermuizen, een kikvorsachtige, een waterjuffer en een vogel. Onze acties focussen zich vooral op Fagne-Famenne, en in het bijzonder op 10 Natura 2000 sites tussen Chimay en Rochefort. Het project spitst zich toe op het repareren van de oorspronkelijke staat van de hooilanden en de daarbij behorende weilandhabitats, en het verbeteren van de habitat van de diersoorten in de vochtige zones en de beboste weilanden. Daarnaast wil Natagora met het project LIFE Prairies bocagères (Beboste weilanden) 100 hectaren nieuwe natuurreserves aanleggen in Fagne-Famenne.
De Kleine Nete
De Kleine Nete
De Kleine Nete is een oerkempense rivier die een zeer slingerend verloop kent. Het landschap eromheen bestaat uit bloemrijke beemden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. In zijn loop doorsnijdt de Kleine Nete een uitgestrekte landduinenrug waar bossen, vennen, paarse heide en open zand elkaar afwisselen. De overgangen resulteren in een grote variatie aan natte en droge biotopen waardoor de vallei een uniek ecosysteem vormt waarin tal van planten en dieren zich thuis voelen. Het gebied herbergt zo nog populaties van een heel aantal zeldzame soorten zoals heikikker, rivierdonderpad, beekprik, blauwborst, nachtegaal, bever, zomerklokje, moeraskartelblad, lavendelhei,... Grote veranderingen in landgebruik hebben er echter voor gezorgd dat veel soorten (sterk) bedreigd, of zelfs verdwenen zijn. Om de grote natuurwaarden van de Kleine Netevallei te bewaren engageert Natuurpunt zich samen met Ikea en vele vrijwilligers voor het behoud en herstel van dit unieke gebied. Dit vertaalt zich in meer ruimte voor de rivier en haar bewoners.
Lokale initiatieven
Lokale initiatieven
IKEA en haar medewerkers steunen ook lokale sociale initiatieven. In elke vestiging kunnen de medewerkers voor een humanitaire organisatie uit de buurt stemmen.

We bieden steun in de vorm van geld of producten, maar onze medewerkers zetten zich ook actief in voor de projecten. Het gaat om een samenwerking op lange termijn die naar onze mening voor iedereen veel meer opbrengt dan een simpele cheque.
Hier vind je het overzicht van onze vestigingen. Daar kan je bekijken welke organisatie ze ondersteunen of je eigen organisatie voordragen.
Klanten en medewerkers reiken samen de helpende hand
Elk jaar reiken IKEA medewerkers en klanten samen de helpende hand tijdens twee acties waarmee een beter dagelijks leven gecreëerd wordt voor wie het minder goed heeft. Met die acties wordt geld ingezameld voor liefdadigheidswerk van UNICEF en UNHCR, het vluchtelingenagentschap van de VN. Het geld gaat naar goede doelen zoals de verbetering van het onderwijs voor kinderen en verlichting in vluchtelingenkampen. De acties maken de mensen ook bewust van de noden en het goede werk dat verricht wordt om ze te lenigen.
Een groep jongens speelt bij zonsondergang voetbal op een stoffig lapje grond.
Samen maken we het verschil in het leven van mensen
No Youtube Player
Programma IWitness wereldburgers
Dit programma geeft IKEA medewerkers de kans om met eigen ogen te zien hoe het geld dat ingezameld wordt met de IKEA campagnes voor goede doelen bijdraagt tot een beter leven voor kinderen in de armste gemeenschappen. De medewerkers bezoeken diverse projecten geleid door partners van de IKEA Foundation en vertellen over hun ervaringen op de Global Citizens blog van de IKEA Foundation.
Een meisje met vlechtjes en linten in haar haar maakt huiswerk
Knuffels voor Onderwijs: hulp voor 11 miljoen kinderen sinds 2003
Voor elk pluchen speelgoedje en elk kinderboek dat klanten kopen in november en december schenkt de IKEA Foundation 1 euro aan UNICEF. Met deze actie is sinds 2003 al 77 miljoen euro ingezameld waarmee het onderwijs verbeterd is voor meer dan 11 miljoen kinderen in 46 landen.
Twee vrouwen in een vluchtelingenkamp
Een beter leven voor vluchtelingen: voor mensen die alles kwijt zijn
Met deze actie is sinds 2014 al 18,1 miljoen euro ingezameld. Voor elke LEDARE ledlichtbron die klanten tijdens de actie kopen, schenkt de IKEA Foundation 1 euro aan het vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR). Het geld wordt gebruikt om bv. verlichting op zonne-energie te financieren voor meer veiligheid in vluchtelingenkampen en zodat kinderen na zonsondergang hun schoolwerk kunnen maken.
MENS & MAATSCHAPPIJ: ACTIES VOOR GOEDE DOELEN | MENSENRECHTEN | LEVERANCIERS | IKEA FOUNDATION
MENSENRECHTEN
Iedereen verdient een beter dagelijks leven
Onze visie om "een beter dagelijks leven voor zo veel mogelijk mensen te creëren" geldt voor onze medewerkers, onze klanten, onze leveranciers en de gemeenschappen waarin zij leven.
Het naleven van de mensenrechten, op basis van de VN-principes voor Mensenrechten en Bedrijven, zit vervat in alles wat wij doen en ook in onze gedragscode voor leveranciers, IWAY.
Download de IWAY gedragscode (PDF)
Bij IKEA geloven we in mensen 
Wij streven in alle omstandigheden naar gelijke kansen en de naleving van de mensenrechten. Elke medewerker mag dan ook een eerlijke behandeling en gelijke kansen verwachten, ongeacht zijn afkomst, religie, geslacht, lichamelijke mogelijkheden, seksuele geaardheid of leeftijd.
Lees er meer over in Werken bij de IKEA Groep
Niet alleen de materialen waaruit onze producten gemaakt worden,
ook de mensen achter de schermen zijn belangrijk.
Respect voor de mensenrechten zit vervat in alles wat IKEA doet en maakt deel uit van de IKEA gedragscode voor leveranciers
Indiaas meisje in de klas
Wij vinden dat kinderen beschermd moeten worden
Wij doen al het mogelijke om steeds in het belang van de kinderen te werken, van het ontwerp van onze producten tot de stappen die we ondernemen om kinderarbeid te bannen.
Ons engagement voor kinderen is diep geworteld
Bij het uitdenken van onze producten en woonwarenhuizen proberen we te kijken door de ogen van een kind. We willen dat onze producten hun ontwikkeling stimuleren en dat ze in onze woonwarenhuizen kunnen spelen net als thuis. We werken met experts in de ontwikkeling van kinderen om hun behoeften in de verschillende stadia van hun ontwikkeling te begrijpen.
Duidelijk verbod op kinderarbeid
We vinden dat kinderen het recht hebben beschermd te worden tegen uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing. Daarom is kinderarbeid voor IKEA onaanvaardbaar en werken wij actief om het te voorkomen en te elimineren. In 2000 voerden we onze gedragscode ter voorkoming van kinderarbeid in. We ontwikkelden de code in samenwerking met Save the Children en met advies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNICEF.
Langetermijnoplossingen bedenken
Kinderarbeid voorkomen en elimineren is een uitdaging van formaat die we alleen kunnen aanpakken door de onderliggende oorzaken op geïntegreerde wijze te benaderen. Daarom ondersteunt de IKEA Foundation de kinderrechtenprogramma’s van UNICEF en Save the Children in 25.000 dorpen in verschillende deelstaten in India en Pakistan. Op die manier zullen we tegen eind 2017 in totaal 15 miljoen kinderen bereikt hebben.
Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de IKEA Foundation
MENS & MAATSCHAPPIJ: ACTIES VOOR GOEDE DOELEN | MENSENRECHTEN | LEVERANCIERS | IKEA FOUNDATION
LEVERANCIERS
Goede relaties opbouwen
We willen dat iedereen een goed gevoel heeft over de producten die we verkopen. Daarom werken we hard aan onze relaties met onze leveranciers, en ook aan de relaties die nog verder reiken. Er werken in de hele wereld zo’n 600.000 mensen voor bedrijven die rechtstreeks aan IKEA leveren, en wij willen erop kunnen vertrouwen dat ze allemaal eerlijk behandeld worden.
Daarom lanceerden we in 2000 IWAY, onze gedragscode voor leveranciers. Onze leveranciers moeten IWAY overbrengen naar de onderleveranciers en wij helpen hen daarbij. Alle leveranciers van woonproducten moeten aan de vereisten van IWAY voldoen, zo niet wordt de samenwerking geleidelijk stopgezet.
No Youtube Player
Wat zijn de IWAY normen?
De gedragscode voor onze leveranciers, IWAY, speelt een belangrijke rol in de positieve ontwikkelingen. De code omvat minimumvereisten op het vlak van milieu, sociale impact en arbeidsomstandigheden.
We bezoeken onze leveranciers geregeld om de naleving van de IWAY normen te controleren. Ca. 80 IKEA auditeurs en andere, onafhankelijke auditeurs voeren zowel aangekondigde als onaangekondigde controles uit bij leveranciers en hun onderleveranciers.
IWAY normen op een prominente plaats uitgehangen in de fabriek van een leverancier
De IWAY normen stipuleren o.a.:
- Geen kinderarbeid
- Geen dwang- of gebonden arbeid
- Geen discriminatie
- Vrijheid van vereniging
- Minstens het minimumloon plus compensatie van overuren
- Een veilige en gezonde werkomgeving waar lucht-, grond- en watervervuiling tegengegaan worden en er gestreefd wordt naar de vermindering van het energieverbruik.
Download de IWAY gedragscode (PDF)
Bouwen aan partnerships
met sociale ondernemers
Sociale ondernemers streven naar een beter dagelijks leven in hun gemeenschap. Ze gebruiken hun manier van zakendoen om maatschappelijke en milieuproblemen als ontbossing, armoede en de positie van de vrouw aan te pakken. Wij zijn dan ook trots dat we werken aan langetermijnpartnerships met sociale ondernemers over de hele wereld.
Via de nauwe samenwerking met onze partners leren we van elkaar en delen we onze designideeën en ervaringen op het gebied van zaken. Ze stelt ons ook in staat om bijvoorbeeld de productie af te stemmen op de landbouwcycli, zodat de rurale ambachtslieden die onze collecties produceren hun handwerk kunnen inplannen zonder hun verantwoordelijkheden in het gezin en de gemeenschap te verwaarlozen.
Onze samenwerking met sociale ondernemers is een bron van inspiratie en geeft ons toegang tot bekwame ambachtslieden die bedreven zijn in traditionele handwerkmethodes. De producten die we samen creëren worden allemaal in beperkte hoeveelheden met de hand gemaakt en verkocht in een selectie van IKEA woonwarenhuizen. Alle winst vloeit terug naar het initiatief.
No Youtube Player
No Youtube Player
Niet zomaar een vloerkleed
De TÅNUM vloerkleedjes zijn een geweldig voorbeeld van hoe we onze twee grootste passies samenbrengen - minder afval produceren en een beter dagelijks leven creëren. TÅNUM is gemaakt van resten van de productie van stoffen en dekbedovertrekken. Geen twee vloerkleden zien er hetzelfde uit. Het zijn de typische kleedjes die je al 150 jaar in Zweedse woningen vindt.
Het idee komt nochtans van een jonge Finse designstudent, Erik Bertell, die het vloerkleed op een moderne manier wilde heruitvinden. Maar sommige geweldige ideeën groeien uit tot iets groters. Ze gaan net een stap verder. Met de productie van de TÅNUM vloerkleedjes zetten we afval op een verantwoorde manier om in een hulpbron die ervaren weefsters in Bangladesh verweven tot mooie tapijtjes. De vrouwen krijgen zo een job en een stabiel inkomen. Bekijk het filmpje over het verhaal van de TÅNUM vloerkleedjes.
Door de gemeenschap georganiseerde opleiding rond de teelt van Better Cotton
Samenwerking met WWF om het leven van de katoenboeren te verbeteren
IKEA en WWF werken al meer dan tien jaar succesvol samen rond de katoenteelt. Als resultaat zijn naar schatting 110.000 boeren in India, Pakistan, China en Turkije duurzamere katoenteelttechnieken gaan toepassen. Door minder kunstmest te gebruiken en alternatieven voor chemische pesticiden in te zetten, kunnen kleine boeren hun kosten verminderen zonder dat (de kwaliteit van) hun oogst vermindert. Het geld dat ze zo besparen kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in waterbesparende druppelirrigatie of in de opleiding van hun kinderen.
Ga naar de website van WWF om meer te vernemen over dit partnership
MENS & MAATSCHAPPIJ: ACTIES VOOR GOEDE DOELEN | MENSENRECHTEN | LEVERANCIERS | IKEA FOUNDATION
IKEA Foundation
Betere kansen voor kinderen
Ongeacht de omstandigheden heeft elk kind recht op een thuis, een gezonde start in het leven, goed onderwijs en een leefbaar gezinsinkomen. De IKEA Foundation ondersteunt programma’s van gereputeerde organisaties als UNICEF en het Clinton Health Access Initiative die in de hele wereld kinderen en jongeren helpen uit de armste gemeenschappen, zodat ze een betere toekomst kunnen maken voor zichzelf en hun families. De programma’s die de Foundation nu financiert zullen 100 miljoen kinderen ten goede komen tegen eind 2015.
Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de IKEA Foundation
Twee kinderen in een vluchtelingenkamp
De IKEA Foundation schenkt jaarlijks meer dan 100 miljoen euro aan liefdadigheidsprojecten voor kinderen, gefinancierd met de daarvoor gereserveerde winst van de IKEA Groep.
4 manieren waarop de IKEA Foundation kinderen helpt
Meisje in de klas
Zelfbeschikking van meisjes en vrouwen stimuleren
Door vrouwen te stimuleren hun eigen lot in handen te nemen via onderwijs, het aanleren van vaardigheden, verbeterde gezondheidszorg of het verstrekken van een lening voor het opzetten van een bedrijfje, kunnen we de gezondheid, de opleiding en de toekomstkansen van kinderen verbeteren. De IKEA Foundation financiert programma’s die de zelfbeschikking en het onderwijs voor vrouwen stimuleren, waardoor de kans groter wordt dat ze kunnen instaan voor zichzelf en hun families.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation om meer te vernemen over de zelfbeschikkingsprogramma’s
Jongen in een vluchtelingenkamp
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen
Elk jaar worden miljoenen kinderen door natuurrampen en conflicten gedwongen hun thuis te ontvluchten. De IKEA Foundation ondersteunt het VN-vluchtelingenagentschap met 76 miljoen euro, om onderdak, verzorging en onderwijs te bieden voor vluchtelingengezinnen in Ethiopië, Sudan en Bangladesh.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation en kijk hoe ze meewerkt aan de opbouw van veilige plekken die een thuis vormen voor de vluchtelingenfamilies
Kleine kinderen die niet naar school gaan zijn het meest kwetsbaar
Kinderarbeid voorkomen
Sinds 2000 hebben we € 80 miljoen geschonken aan UNICEF en Save the Children om de oorzaken van kinderarbeid te bestrijden in India en Pakistan. Onze programma’s hebben al 12 miljoen kinderen geholpen met toegang tot betere scholen en een betere bescherming tegen kinderarbeid. Ze worden uitgebreid om nog vele miljoenen andere kinderen te bereiken.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation voor meer informatie over wat ze doet om kinderarbeid te voorkomen
Jong kind zit bij zijn moeder op schoot terwijl een vrouwelijke arts naar zijn hart luistert
Noodhulp
Alle kinderen moeten de kans krijgen om te leren en te spelen. Maar wanneer je leven overhoop gehaald wordt door natuurrampen of conflicten is het moeilijk om gewoon kind te zijn. Daarom biedt de IKEA Foundation financiële steun en schenkt ze aan humanitaire organisaties als Artsen Zonder Grenzen (AZG), UNICEF, Save the Children en het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR) IKEA producten voor noodhulp.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation om meer te vernemen over de noodhulpprogramma’s
MISSCHIEN BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD IN:
DUURZAAM LEVEN THUIS
Alle kleine beetjes helpen
Kijk hoe waterbesparende kranen en energiebesparende inductiekookplaten je kunnen helpen thuis geld te besparen.
Ga naar Duurzaam leven thuis
IKEA waterbesparende kranen verminderen het waterverbruik tot 50%.
Installeren van zonnepanelen op een IKEA woonwarenhuis
ENERGIE & HULPBRONNEN
Positieve verandering teweegbrengen
Kijk hoe we op verantwoorde wijze geproduceerde materialen aankopen en werken naar onze onafhankelijkheid inzake energie.
Ga naar Energie & Hulpbronnen