MENS & MAATSCHAPPIJ

De mensen op de eerste plaats

Vrouw met kinderen in India
Wij willen helpen om de mensen en gemeenschappen die met ons bedrijf te maken krijgen een beter bestaan te geven. Dat heeft altijd deel uitgemaakt van onze aanpak en is vandaag belangrijker dan ooit, nu ons bedrijf in de hele wereld blijft groeien.

Download het IKEA Groep Duurzaamheidsrapport 2016 (PDF)
MENSENRECHTEN
Iedereen verdient een beter dagelijks leven
Onze visie om "een beter dagelijks leven voor zo veel mogelijk mensen te creëren" geldt voor onze medewerkers, onze klanten, onze leveranciers en de gemeenschappen waarin zij leven.
Het naleven van de mensenrechten, op basis van de VN-principes voor Mensenrechten en Bedrijven, zit vervat in alles wat wij doen en ook in onze gedragscode voor leveranciers, IWAY.
Download de IWAY gedragscode (PDF)
Bij IKEA geloven we in mensen 
Wij streven in alle omstandigheden naar gelijke kansen en de naleving van de mensenrechten. Elke medewerker mag dan ook een eerlijke behandeling en gelijke kansen verwachten, ongeacht zijn afkomst, religie, geslacht, lichamelijke mogelijkheden, seksuele geaardheid of leeftijd.
Lees er meer over in Werken bij de IKEA Groep
Niet alleen de materialen waaruit onze producten gemaakt worden,
ook de mensen achter de schermen zijn belangrijk.
Respect voor de mensenrechten zit vervat in alles wat IKEA doet en maakt deel uit van de IKEA gedragscode voor leveranciers
Het ethisch rekruteren van arbeidsmigranten steunen
Er zijn meer dan 200 miljoen migranten wereldwijd, waarvan 100 miljoen aan het werk zijn. Sommigen verlaten hun thuis en slagen erin om beter werk te vinden en hun levenskwaliteit te verbeteren. Maar voor vele anderen eindigt de lokroep van een betere toekomst in torenhoge schulden door rekruteringsvergoedingen of - in het ergste geval - in slavenarbeid. Bij IKEA stellen we via onze gedragscode IWAY duidelijke rekruterings- en aanwervingsnormen. In geen geval tolereren we dwangarbeid of mensenhandel. We verwachten van onze leveranciers dat ze arbeidsmigranten eerlijk behandelen en transparante en waardige arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden bieden.
Het ethisch rekruteren van arbeidsmigranten steunen
Samenwerken voor verandering
In sommige landen is rekrutering een complex gegeven waarbij verschillende organisaties betrokken zijn. Samenwerken is dus essentieel. Daarom bundelt IKEA zijn krachten met vier andere bedrijven - HP, Hewlett Packard Enterprises, The Coca-Cola Company en Unilever - om verandering te stimuleren in de manier waarop arbeidsmigranten gerekruteerd worden. De Leadership Group for Responsible Recruitment pleit voor het ‘Employer Pays Principle’ waarbij de werkgever alle rekruteringsvergoedingen betaalt, niet de werknemer.
Om onze leveranciers te ondersteunen bij de uitdagingen van verantwoord rekruteren, werken we rechtstreeks samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In Zuidoost-Azië hebben we al samengewerkt om het rekruteringsproces van leveranciers in kaart te brengen van bij de leverancier tot in het vaderland van de arbeidsmigranten. We vertrekken vanuit deze bevindingen om het ethisch rekruteren van arbeidsmigranten verder te ondersteunen en te werken aan blijvende verandering.
Indiaas meisje in de klas
Wij vinden dat kinderen beschermd moeten worden
Wij doen al het mogelijke om steeds in het belang van de kinderen te werken, van het ontwerp van onze producten tot de stappen die we ondernemen om kinderarbeid te bannen.
Ons engagement voor kinderen is diep geworteld
Bij het uitdenken van onze producten en woonwarenhuizen proberen we te kijken door de ogen van een kind. We willen dat onze producten hun ontwikkeling stimuleren en dat ze in onze woonwarenhuizen kunnen spelen net als thuis. We werken met experts in de ontwikkeling van kinderen om hun behoeften in de verschillende stadia van hun ontwikkeling te begrijpen.
Duidelijk verbod op kinderarbeid
We vinden dat kinderen het recht hebben beschermd te worden tegen uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing. Daarom is kinderarbeid voor IKEA onaanvaardbaar en werken wij actief om het te voorkomen en te elimineren. In 2000 voerden we onze gedragscode ter voorkoming van kinderarbeid in. We ontwikkelden de code in samenwerking met Save the Children en met advies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNICEF.
Langetermijnoplossingen bedenken
Kinderarbeid voorkomen en elimineren is een uitdaging van formaat die we alleen kunnen aanpakken door de onderliggende oorzaken op geïntegreerde wijze te benaderen. Daarom ondersteunt de IKEA Foundation de kinderrechtenprogramma’s van UNICEF en Save the Children in 25.000 dorpen in verschillende deelstaten in India en Pakistan. Op die manier zullen we tegen eind 2017 in totaal 15 miljoen kinderen bereikt hebben.
Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de IKEA Foundation
LEVERANCIERS
Goede relaties opbouwen
We willen dat iedereen een goed gevoel heeft over de producten die we verkopen. Daarom werken we hard aan onze relaties met onze leveranciers, en ook aan de relaties die nog verder reiken. Er werken in de hele wereld zo’n 600.000 mensen voor bedrijven die rechtstreeks aan IKEA leveren, en wij willen erop kunnen vertrouwen dat ze allemaal eerlijk behandeld worden.
Daarom lanceerden we in 2000 IWAY, de IKEA gedragscode voor leveranciers. IKEA leveranciers moeten IWAY overbrengen naar de onderleveranciers en IKEA helpt hen daarbij. Alle leveranciers van woonproducten moeten aan de vereisten van IWAY voldoen, zo niet wordt de samenwerking geleidelijk stopgezet.
No Youtube Player
Wat zijn de IWAY normen?
De IKEA gedragscode voor leveranciers, IWAY, speelt een belangrijke rol in de positieve ontwikkelingen. De code omvat minimumvereisten op het vlak van milieu, sociale impact en arbeidsomstandigheden.
We bezoeken onze leveranciers geregeld om de naleving van de IWAY normen te controleren. Ca. 80 IKEA auditors en andere, onafhankelijke auditors voeren zowel aangekondigde als onaangekondigde controles uit bij leveranciers en hun onderleveranciers.
Twee arbeiders in een houtverwerkingsbedrijf staan aan een montageband.
De IWAY normen stipuleren o.a.:
- Geen kinderarbeid
- Geen dwang- of gebonden arbeid
- Geen discriminatie
- Vrijheid van vereniging
- Minstens het minimumloon plus compensatie van overuren
- Een veilige en gezonde werkomgeving waar lucht-, grond- en watervervuiling tegengegaan worden en er gestreefd wordt naar de vermindering van het energieverbruik.
Download de IWAY gedragscode (PDF)
Bouwen aan partnerships
met sociale ondernemers
Sociale ondernemers streven naar een beter dagelijks leven in hun gemeenschap. Ze gebruiken hun manier van zakendoen om maatschappelijke en milieuproblemen als ontbossing, armoede en de positie van de vrouw aan te pakken. Wij zijn dan ook trots dat we werken aan langetermijnpartnerships met sociale ondernemers over de hele wereld.
Via de nauwe samenwerking met onze partners leren we van elkaar en delen we onze designideeën en ervaringen op het gebied van zaken. Ze stelt ons ook in staat om bijvoorbeeld de productie af te stemmen op de landbouwcycli, zodat de rurale ambachtslieden die onze collecties produceren hun handwerk kunnen inplannen zonder hun verantwoordelijkheden in het gezin en de gemeenschap te verwaarlozen.
Onze samenwerking met sociale ondernemers is een bron van inspiratie en geeft ons toegang tot bekwame ambachtslieden die bedreven zijn in traditionele handwerkmethodes. De producten die we samen creëren worden allemaal in beperkte hoeveelheden met de hand gemaakt en verkocht in een selectie van IKEA woonwarenhuizen. Alle winst vloeit terug naar het initiatief.
No Youtube Player
No Youtube Player
Niet zomaar een vloerkleed
De TÅNUM vloerkleedjes zijn een geweldig voorbeeld van hoe we onze twee grootste passies samenbrengen - minder afval produceren en een beter dagelijks leven creëren. TÅNUM is gemaakt van resten van de productie van stoffen en dekbedovertrekken. Geen twee vloerkleden zien er hetzelfde uit. Het zijn de typische kleedjes die je al 150 jaar in Zweedse woningen vindt.
Het idee komt nochtans van een jonge Finse designstudent, Erik Bertell, die het vloerkleed op een moderne manier wilde heruitvinden. Maar sommige geweldige ideeën groeien uit tot iets groters. Ze gaan net een stap verder. Met de productie van de TÅNUM vloerkleedjes zetten we afval op een verantwoorde manier om in een hulpbron die ervaren weefsters in Bangladesh verweven tot mooie tapijtjes. De vrouwen krijgen zo een job en een stabiel inkomen. Bekijk het filmpje over het verhaal van de TÅNUM vloerkleedjes.
Door de gemeenschap georganiseerde opleiding rond de teelt van Better Cotton
Samenwerking met WWF om het leven van de katoenboeren te verbeteren
IKEA en WWF werken al meer dan tien jaar samen om problemen in de katoenteelt op te lossen. Als resultaat zijn naar schatting 110.000 boeren in India, Pakistan, China en Turkije duurzamere katoenteelttechnieken gaan toepassen. Door minder kunstmest te gebruiken en alternatieven voor chemische pesticiden in te zetten, kunnen kleine boeren hun kosten verminderen zonder dat (de kwaliteit van) hun oogst vermindert. Het geld dat ze zo besparen kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in waterbesparende druppelirrigatie of in de studies van hun kinderen.

Ga naar de website van WWF om meer te vernemen over dit partnership

IKEA Standpunt: Katoen (PDF)

Download het IKEA Groep Duurzaamheidsrapport 2016 (PDF)
MENS & MAATSCHAPPIJ: MENSENRECHTEN | LEVERANCIERS | SOCIAAL GEËNGAGEERDE ONDERNEMERS | IKEA FOUNDATION | CAMPAGNE VOOR HET GOEDE DOEL | VLUCHTELINGEN
SOCIAAL GEËNGAGEERDE ONDERNEMERS
Partnerships met sociaal geëngageerde ondernemers
Sociaal geëngageerde ondernemers willen met hun business sociale verandering teweegbrengen. De sociaal geëngageerde bedrijven waarmee we samenwerken stellen lokale vakmensen tewerk, voornamelijk vrouwen, die in landelijke gebieden leven en voorheen weinig tot geen toegang hadden tot betaalde arbeid en een duurzaam inkomen.
Samenwerken met sociaal geëngageerde ondernemers inspireert ons en biedt ons toegang tot traditioneel ambachtelijk werkmanschap. De producten die we samen ontwikkelen zijn met de hand gemaakt in beperkte oplage en worden verkocht in bepaalde IKEA woonwarenhuizen. Alle winst stroomt terug naar het initiatief.
No Youtube Player
No Youtube Player
Deze vrouwen inspireren ons. Ontdek het verhaal van een sociaal geëngageerde ondernemer en arbeidster in India.
IKEA Foundation
Betere kansen voor kinderen
Ongeacht de omstandigheden heeft elk kind recht op een thuis, een gezonde start in het leven, goed onderwijs en een leefbaar gezinsinkomen. De IKEA Foundation ondersteunt programma's van gereputeerde organisaties als UNICEF en het Clinton Health Access Initiative die in de hele wereld kinderen en jongeren helpen uit de armste gemeenschappen, zodat ze een betere toekomst kunnen maken voor zichzelf en hun families.
Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de IKEA Foundation
Ontdek het IWitness programma
Een vluchtelingenkamp.
De IKEA Foundation schenkt jaarlijks meer dan 100 miljoen euro aan liefdadigheidsprojecten voor kinderen, gefinancierd met de daarvoor gereserveerde winst van de IKEA Groep.
4 manieren waarop de IKEA Foundation kinderen helpt
Meisje in de klas
Zelfbeschikking van meisjes en vrouwen stimuleren
Door vrouwen te stimuleren hun eigen lot in handen te nemen via onderwijs, het aanleren van vaardigheden, verbeterde gezondheidszorg of het verstrekken van een lening voor het opzetten van een bedrijfje, kunnen we de gezondheid, de opleiding en de toekomstkansen van kinderen verbeteren. De IKEA Foundation financiert programma’s die de zelfbeschikking en het onderwijs voor vrouwen stimuleren, waardoor de kans groter wordt dat ze kunnen instaan voor zichzelf en hun families.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation om meer te vernemen over de zelfbeschikkingsprogramma’s
Afrikaanse jongen staat buiten een noodwoning in een vluchtelingenkamp
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen
Elk jaar moeten miljoenen kinderen hun woningen ontvluchten door natuurrampen of conflicten. De IKEA Foundation ondersteunt het VN-vluchtelingenagentschap met 76 miljoen euro, om onderdak, verzorging en onderwijs te bieden voor vluchtelingengezinnen in Ethiopië, Soeddan en Bangladesh.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation en kijk hoe ze meewerkt aan de opbouw van veilige plekken die een thuis vormen voor de vluchtelingenfamilies
Kleine kinderen die niet naar school gaan zijn het meest kwetsbaar
Kinderarbeid voorkomen
Sinds 2000 hebben we € 80 miljoen geschonken aan UNICEF en Save the Children om de oorzaken van kinderarbeid te bestrijden in India en Pakistan. Onze programma’s hebben al 12 miljoen kinderen geholpen met toegang tot betere scholen en een betere bescherming tegen kinderarbeid. Ze worden uitgebreid om nog vele miljoenen andere kinderen te bereiken.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation voor meer informatie over wat ze doet om kinderarbeid te voorkomen
Jong kind zit bij zijn moeder op schoot terwijl een vrouwelijke arts naar zijn hart luistert
Noodhulp
Alle kinderen moeten de kans krijgen om te leren en te spelen. Maar wanneer je leven overhoop gehaald wordt door natuurrampen of conflicten is het moeilijk om gewoon kind te zijn. Daarom biedt de IKEA Foundation financiële steun en schenkt ze aan humanitaire organisaties als Artsen Zonder Grenzen (AZG), UNICEF, Save the Children en het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR) IKEA producten voor noodhulp.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation om meer te vernemen over de noodhulpprogramma’s
No Youtube Player
Programma IWitness wereldburgers met medewerkers van IKEA België
Dit programma geeft IKEA medewerkers de kans om met eigen ogen te zien hoe het geld dat ingezameld wordt met de IKEA campagnes voor goede doelen bijdraagt tot een beter leven voor kinderen in de armste gemeenschappen. De medewerkers bezoeken diverse projecten geleid door partners van de IKEA Foundation en vertellen over hun ervaringen op de Global Citizens blog van de IKEA Foundation.
Ontdek het IWitness programma met medewerkers van IKEA België
IKEA FOUNDATION | CAMPAGNES VOOR HET GOEDE DOEL | VLUCHTELINGEN
GOEDE DOELEN
Spelen is een basisbehoefte
Veel mensen weten niet dat spelen een basisbehoefte is. Volgens het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de VN heeft elk kind heeft het recht om te spelen. De IKEA Foundation werkt hiervoor samen met enkele van de belangrijkste ngo's: Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF en War Child. De partnerprogramma's gefinancierd door de campagne zullen zich focussen op het creëren van veilige plaatsen voor kwetsbare kinderen, waar ze kunnen spelen en zich ontwikkelen.
Voor meer informatie ga naar IKEAfoundation.org
Een groep jongens speelt bij zonsondergang voetbal op een stoffig lapje grond.
Samen maken we het verschil in het leven van mensen
IKEA speel mee en help
Speel mee en help
De IKEA liefdadigheidscampagne 'Speel mee en help' focust op het recht van kinderen om te spelen en zich te ontwikkelen. In november-december 2016 steunden IKEA medewerkers de campagne waarbij in totaal 12,6 miljoen IKEA kinderproducten werden verkocht. Als resultaat van de samenwerking heeft de IKEA Foundation € 21,5 miljoen geschonken aan zes partners die duizenden kwetsbare kinderen zullen helpen om hun recht om te spelen uit te oefenen door de ontwikkeling van kinderen en het onderwijs voor kinderen te steunen, gelijke kansen te bieden en hen toegang tot sport te geven. Deze schenking omvat een extra bijdrage voor 2017 om de projecten de beste kans op succes te bieden.
Jongen kruipt door een hoelahoepen die versierd zijn met rode en groene linten.
IKEA zet kinderen op de eerste plaats
IKEA wil hét toonaangevende bedrijf zijn dat kinderrechten beschermt en ondersteunt en het belang van kinderen centraal stelt bij alles wat we doen. Wij zijn pleitbezorger van kinderrechten en proberen verandering teweeg te brengen waar mogelijk. We werken permanent aan de integratie van de Children’s Rights Business Principles (Richtlijnen voor Kinderrechten en het Bedrijfsleven) in onze werkwijzen, en dat kinderrechten ons na aan het hart liggen zal duidelijk blijken uit al onze belangrijkste beleidslijnen en strategieën.
Voor meer informatie over hoe de IKEA Groep werkt rond Kinderrechten, lees ons IKEA Groep Duurzaamheidsrapport 2016.
IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding
Dan kunnen we je hulp gebruiken. Want het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding wil dit type initiatieven voor gezinnen die gebruik maken van sociale huisvesting ondersteunen.
Uit tal van onderzoeken blijkt dat kwaliteitsvolle opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar essentieel is voor een goede start in het leven. Het scherpt de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en speelt een belangrijke rol in het bewustwordings- en socialisatieproces. Kinderen uit kwetsbare gezinnen blijven echter in de kou staan.
Lees er hier meer over.
IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding
Ken jij een opvangproject voor de allerkleinsten uit kansarme gezinnen dat spelen centraal stelt?
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding heeft je hulp nodig
Bij IKEA nemen we vanouds tal van initiatieven op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Als belangrijke economische speler wil IKEA België zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat alle kinderen een goede start in het leven krijgen, ook die uit kansarme gezinnen, willen we nu iets voor hen doen.
Hoe? Door kinderopvangvoorzieningen met een project dat spelen centraal stelt financieel te steunen. Jij kan ons helpen om die projecten te vinden! Ken je een organisatie die in dit domein werkt? Of wil je ons helpen om een goede kandidaat te vinden in jouw streek? Lees de onderstaande informatie en misschien draag je wel bij tot de start van een mooie samenwerking!
Het IKEA Fonds voor kinderen enopvoeding roeptje hulp in
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil bijdragen aan projecten voor de opvang van baby’s en kleine kinderen uit kansarme gezinnen die in sociale woningen gehuisvest zijn. In het pedagogisch project van deze opvangvoorzieningen moet spelen een centrale rol hebben.
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding biedt twee soorten steun:
1. een bijdrage van maximaal 5.000,-
2. een bijdrage van maximaal 20.000,- en een individuele begeleiding.

Bij het tweede type steun moet de winnaar bereid zijn te investeren in zelfevaluatie en begeleiding om de kwaliteit en de impact van het project te verbeteren.
Voor elk uitverkoren project zal een onafhankelijke jury, samengesteld door de Koning Boudewijnstichting, een strenge selectie maken en bepalen hoeveel financiële steun er zal worden toegekend.
Lees er hier meer over.
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding biedt twee soorten steun
Hoe een dossier indienen?
Alle nodige informatie vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be, waar je het kandidaatstellingsdossier kan downloaden dat uiterlijk op 21 februari 2017 ingediend moet worden.
De winnende
projecten
van 2016
Maak kennis met drie winnende projecten van voorgaande jaren in dit filmpje. Meer lezen over alle projecten van 2016 kan je hier of op de website van de Koning Boudewijnstichting.
De winnende projecten
Het belang van
vroege kinderopvang
Lees er hier meer over.
Het beschermen van de natuur
IKEA België zet zich, samen met Natagora in Wallonië en met Natuurpunt in Vlaanderen, al meer dan 10 jaar in voor de bescherming van de natuur in België.

Dit jaar heeft IKEA België, naast de natuurwandelingen met de IKEA FAMILY leden en de sensibiliseringsworkshops in het woonwarenhuis, twee projecten ondersteund voor een totaal bedrag van € 90.000:
Natuurpunt - Natagora
Het project LIFE Prairies bocagères (Beboste weilanden)
Het project LIFE Prairies bocagères (Beboste weilanden)
Het project LIFE Prairies bocagères (Beboste weilanden) van Natagora heeft als doel 150 hectaren weiland en bedreigde Europese diersoorten te beschermen. Het gaat over zes soorten: drie vleermuizen, een kikvorsachtige, een waterjuffer en een vogel. Onze acties focussen zich vooral op Fagne-Famenne, en in het bijzonder op 10 Natura 2000 sites tussen Chimay en Rochefort. Het project spitst zich toe op het repareren van de oorspronkelijke staat van de hooilanden en de daarbij behorende weilandhabitats, en het verbeteren van de habitat van de diersoorten in de vochtige zones en de beboste weilanden. Daarnaast wil Natagora met het project LIFE Prairies bocagères (Beboste weilanden) 100 hectaren nieuwe natuurreserves aanleggen in Fagne-Famenne.
De Kleine Nete
De Kleine Nete
De Kleine Nete is een oerkempense rivier die een zeer slingerend verloop kent. Het landschap eromheen bestaat uit bloemrijke beemden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. In zijn loop doorsnijdt de Kleine Nete een uitgestrekte landduinenrug waar bossen, vennen, paarse heide en open zand elkaar afwisselen. De overgangen resulteren in een grote variatie aan natte en droge biotopen waardoor de vallei een uniek ecosysteem vormt waarin tal van planten en dieren zich thuis voelen. Het gebied herbergt zo nog populaties van een heel aantal zeldzame soorten zoals heikikker, rivierdonderpad, beekprik, blauwborst, nachtegaal, bever, zomerklokje, moeraskartelblad, lavendelhei,... Grote veranderingen in landgebruik hebben er echter voor gezorgd dat veel soorten (sterk) bedreigd, of zelfs verdwenen zijn. Om de grote natuurwaarden van de Kleine Netevallei te bewaren engageert Natuurpunt zich samen met Ikea en vele vrijwilligers voor het behoud en herstel van dit unieke gebied. Dit vertaalt zich in meer ruimte voor de rivier en haar bewoners.
Lokale initiatieven
Lokale initiatieven
IKEA en haar medewerkers steunen ook lokale sociale initiatieven. In elke vestiging kunnen de medewerkers voor een humanitaire organisatie uit de buurt stemmen.

We bieden steun in de vorm van geld of producten, maar onze medewerkers zetten zich ook actief in voor de projecten. Het gaat om een samenwerking op lange termijn die naar onze mening voor iedereen veel meer opbrengt dan een simpele cheque.
Hier vind je het overzicht van onze vestigingen. Daar kan je bekijken welke organisatie ze ondersteunen of je eigen organisatie voordragen.
VLUCHTELINGEN
Vluchtelingen steunen
Sinds januari 2015 zijn er meer dan één miljoen vluchtelingen aangekomen in Europa om te proberen een beter dagelijks leven voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen. De liefdadigheidsactie 'Een beter leven voor vluchtelingen' is een van de vele dingen die IKEA en de IKEA Foundation hebben gedaan om het leven van vluchtelingen te helpen verbeteren. De IKEA Foundation heeft tijdens de campagne voor elk verkocht ledproduct, online en in het woonwarenhuis, 1 euro geschonken aan UNHCR, het VN-vluchtelingenagentschap. De IKEA Foundation zamelde zo € 30,8 miljoen in voor het VN-vluchtelingenagentschap om te helpen verlichting en hernieuwbare energie te installeren en onderwijs in te richten voor vluchtelingengezinnen in kampen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De schenking helpt de UNHCR om de programma's voor hernieuwbare energie en onderwijs nog jarenlang draaiende te houden.
Terwijl de vluchtelingencrisis nog volop heerst, ondersteunen we lokale organisaties met essentiële benodigdheden die de levensomstandigheden van net aangekomen vluchtelingen verbeteren. Veel IKEA medewerkers helpen vrijwillig vluchtelingen om hun leven in een nieuwe gemeenschap opnieuw op te bouwen. In sommige landen hebben we zelfs langetermijnprogramma's opgestart om vluchtelingen te helpen integreren op de werkvloer.
Meer informatie over de IKEA Foundation
Beeld van twee jongens die bij zonsondergang door een vluchtelingkamp wandelen ©UNHCR/Warrick Page
MISSCHIEN BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD IN:
DUURZAAM LEVEN THUIS
Alle kleine beetjes helpen
Kijk hoe waterbesparende kranen en energiebesparende inductiekookplaten je kunnen helpen thuis geld te besparen.
Ga naar Duurzaam leven thuis
IKEA waterbesparende kranen verminderen het waterverbruik tot 50%.
Installeren van zonnepanelen op een IKEA woonwarenhuis
ENERGIE & HULPBRONNEN
Positieve verandering teweegbrengen
Kijk hoe we op verantwoorde wijze geproduceerde materialen aankopen en werken naar onze onafhankelijkheid inzake energie.
Ga naar Energie & Hulpbronnen