MENS & MAATSCHAPPIJ

De mensen op de eerste plaats

Vrouw met kinderen in India
Wij willen helpen om de mensen en gemeenschappen die met ons bedrijf te maken krijgen een beter bestaan te geven. Dat heeft altijd deel uitgemaakt van onze aanpak en is vandaag belangrijker dan ooit, nu ons bedrijf in de hele wereld blijft groeien.
Download het Duurzaamheidsrapport 2013 IKEA België (PDF)
Download het Duurzaamheidsrapport 2013 IKEA Group (PDF)
MENS & MAATSCHAPPIJ: IKEA FOUNDATION | GOEDE DOELEN | LEVERANCIERS | MENSENRECHTEN
IKEA Foundation
Betere kansen voor kinderen
Ongeacht de omstandigheden heeft elk kind recht op een thuis, een gezonde start in het leven, goed onderwijs en een leefbaar gezinsinkomen. De IKEA Foundation ondersteunt al vele jaren lang programma’s van gereputeerde organisaties als UNICEF en de Clinton Foundation die in de hele wereld kinderen en jongeren helpen uit de armste gemeenschappen, zodat ze een betere toekomst kunnen maken voor zichzelf en hun families. Verwacht wordt dat de programma’s die nu gefinancierd worden 100 miljoen kinderen ten goede zullen komen tegen eind 2015.
Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de IKEA Foundation
Twee kinderen in een vluchtelingenkamp
De IKEA Foundation schenkt elk jaar tientallen miljoenen euro's aan goede werken, met fondsen die op de winst van IKEA worden ingehouden.
3 manieren waarop de IKEA Foundation kinderen helpt
MANIEREN WAAROP DE IKEA FOUNDATION KINDEREN HELPT
Meisje in de klas
Zelfbeschikking van meisjes en vrouwen stimuleren
Door vrouwen te stimuleren hun eigen lot in handen te nemen via onderwijs, het aanleren van vaardigheden, verbeterde gezondheidszorg of het verstrekken van een lening voor het opzetten van een bedrijfje kunnen we de gezondheid, de opleiding en de toekomstkansen van kinderen verbeteren. De IKEA Foundation financiert programma’s die de zelfbeschikking en het onderwijs voor vrouwen stimuleren, waardoor de kans groter wordt dat ze kunnen instaan voor zichzelf en hun families.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation om meer te vernemen over de zelfbeschikkingsprogramma’s
Jongen in een vluchtelingenkamp
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen
Elk jaar verliezen miljoenen kinderen hun thuis in natuurrampen of conflicten. De IKEA Foundation ondersteunt het VN-vluchtelingenagentschap met 73 miljoen euro, om onderdak, verzorging en onderwijs te bieden voor vluchtelingengezinnen in Ethiopië, Sudan en Bangladesh.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation en kijk hoe ze meewerkt aan de opbouw van veilige plekken die een thuis vormen voor de vluchtelingenfamilies
Kleine kinderen die niet naar school gaan zijn het meest kwetsbaar
Kinderarbeid voorkomen
IKEA werkt al meer dan tien jaar samen met Save the Children en UNICEF. Sinds 2000 hebben we € 60 miljoen geschonken om de oorzaken van kinderarbeid in India en Pakistan te bestrijden. Samen zullen we 16 miljoen kinderen bereiken tegen 2017.
Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation voor meer informatie over wat ze doet om kinderarbeid te voorkomen
MENS & MAATSCHAPPIJ: IKEA FOUNDATION | GOEDE DOELEN | LEVERANCIERS | MENSENRECHTEN
IKEA Fonds voor kinderen en opvoedingIKEA Fonds voor kinderen en opvoeding
Ken jij een lokaal initiatief voor dagopvang van peuters uit
kansarme gezinnen die in sociale
woningen leven?
Help ons dan, want het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding wil zo’n initiatief
voor gezinnen uit sociale woningen steunen.
Uit tal van onderzoeken blijkt dat kwaliteitsvolle opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar essentieel is voor een goede start in het leven. Het scherpt de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en speelt een belangrijke rol in het bewustwordings- en socialisatieproces. Kinderen uit kwetsbare gezinnen blijven echter in de kou staan.
Lees er hier meer over.
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding roept je hulp in
Bij IKEA nemen we vanouds tal van initiatievenop internationaal, nationaal en lokaal niveau. Als belangrijke economische speler wil IKEA België zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat alle kinderen een goede start in het leven krijgen, ook die uit kansarme gezinnen, willen we nu iets voor hen doen.
Hoe? Door financiële steun te geven aan projecten die zich bezighouden met opvang van kinderen die in sociale woningen leven. En jij kan ons helpen om die projecten te vinden!
Het IKEA Fonds voor kinderen enopvoeding roeptje hulp in
Gezocht:
Met het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, dat onder beheer staat van de Koning Boudewijnstichting, willen we in België vijf projecten financieel steunen die opvang bieden aan baby’s en peuters uit kansarme gezinnen die in sociale woningen leven. En om de juiste projecten te vinden, hebben we je hulp nodig! Ken je een organisatie of instelling die zich hiervoor inzet? Of wil je ons graag helpen door in je nabije omgeving op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat? Lees dan even verder en wie weet komt er een mooie samenwerking tot stand.
Welk soort projecten willen we steunen?
In aanmerking komen alle soorten organisaties of initiatieven voor opvang van jonge kinderen (crèches, opvang-
diensten, ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders, kinderdagverblijven, babycafé’s, enz.). De projecten moeten zich bovendien in het bijzonder richten tot gezinnen uit sociale woningen. Zowel bestaande als nieuwe projecten komen in aanmerking. Daarom zullen we een zorgvuldige selectie maken van de ingediende dossiers. Lees er hier meer over.
projecten
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding geeft
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding stelt in totaal een bedrag van 50.000 € ter beschikking. Elk project kan tot 10.000 € steun krijgen. De jury zal aan elk project een bedrag toekennen rekening houdend met de aard ervan en met de middelen waarover het al beschikt. Lees er hier meer over.
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding geeft 50.000 €
50.000 €
(10.000 € per project)
Hoe kan je
een dossier
indienen?
Alle nodige info vind je op de site van de Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be
Daar kan ook het kandidaatsdossier gedownload worden. Het moet ten laatste op 12 maart 2014 bij de Stichting ingediend worden.
Hoe kan je een dossier indienen?
Wat kan jij doen?
Ken je een organisatie in je omgeving die in aanmerking zou kunnen komen? Heb je in jouw gemeente zo’n organisatie gezocht en gevonden? Spreek hen dan aan over dit initiatief. Zo kunnen ze een dossier opstellen en indienen bij de Koning Boudewijnstichting. Dat dient te gebeuren vóór 12 maart 2014.
Hoe gebeurt
de selectie?
Het is de Koning Boudewijnstichting die zal instaan voor de selectieprocedure. Die vindt plaats van 19 maart 2014 tot 28 april 2014. Een onafhankelijke jury, bestaande uit 8 leden, zal de dossiers grondig bestuderen en analyseren. Daarna zal ze uit de genomineerden de vijf meest beloftevolle projecten kiezen.
Wie kan een dossier indienen?
We zoeken organisaties die zich bezighouden met jonge kinderen, armoedebestrijding, huisvesting of sociale cohesie. Zij organiseren of plannen opvang voor jonge kinderen (0-3 jaar) voornamelijk gericht op gezinnen uit sociale woningen in België. Zowel bestaande als nieuwe initiatieven komen in aanmerking. Lees er hier meer over.
Hoe gaat het verder?
De geselecteerde projecten worden vermeld op de fondspagina die op de website van de Koning Boudewijnstichting staat.

Kalender
• Lancering oproep: 16 december 2013
• Uiterste datum inzending dossier: 12 maart 2014
• Bekendmaking van de resultaten: vanaf 10 mei 2014
Het belang van
vroege kinderopvang
Lees er hier meer over.
Een speelgoedfee vliegt rond rozen, boeken, potloden en een feeënhuisje
BEDANKT!
Met de recentste campagne Knuffelactie is 213.228 euro ingezameld!
Voor elke knuffel en elk kinderboek dat tijdens de jaarlijkse campagne in november en december in de woonwarenhuizen verkocht wordt, schenkt de IKEA Foundation via UNICEF 1 euro aan onderwijs voor kinderen.
Nogmaals BEDANKT voor de knuffels die je kocht en de kans die je kinderen biedt om onderwijs te volgen en een toekomst vol mogelijkheden op te bouwen.
MENS & MAATSCHAPPIJ: IKEA FOUNDATION | GOEDE DOELEN | LEVERANCIERS | MENSENRECHTEN
LEVERANCIERS
Goede relaties opbouwen
We willen dat iedereen een goed gevoel heeft over de producten die we verkopen. Daarom werken we hard aan onze relaties met onze leveranciers, en ook aan de relaties die nog verder reiken. Er werken in de hele wereld zo’n 600.000 mensen voor bedrijven die rechtstreeks aan IKEA leveren, en wij willen erop kunnen vertrouwen dat ze allemaal eerlijk behandeld worden.
Daarom lanceerden we in 2000 IWAY, onze gedragscode voor leveranciers. Onze leveranciers moeten IWAY overbrengen naar de onderleveranciers en wij helpen hen daarbij. Alle leveranciers van woonproducten moeten aan de vereisten van IWAY voldoen, zo niet wordt de samenwerking geleidelijk stopgezet.
IWAY auditeur in de fabriek van een IKEA leverancier
We bezoeken onze leveranciers geregeld om de naleving van IWAY te controleren.
Jaarlijks voeren we ca. 1.000 audits uit.
Wat zijn de IWAY normen?
De gedragscode voor onze leveranciers, IWAY, speelt een belangrijke rol in de positieve ontwikkelingen. De code omvat minimumvereisten op het vlak van milieu, sociale impact en arbeidsomstandigheden.
We bezoeken onze leveranciers geregeld om de naleving van de IWAY normen te controleren. Ca. 80 IKEA auditeurs en andere, onafhankelijke auditeurs voeren zowel aangekondigde als onaangekondigde controles uit bij leveranciers en hun onderleveranciers.
IWAY normen op een prominente plaats uitgehangen in de fabriek van een leverancier
De IWAY normen stipuleren o.a.:
- Geen kinderarbeid
- Geen dwang- of gebonden arbeid
- Geen discriminatie
- Vrijheid van vereniging
- Minstens het minimumloon plus compensatie van overuren
- Een veilige en gezonde werkomgeving waar lucht-, grond- en watervervuiling tegengegaan worden en er gestreefd wordt naar de vermindering van het energieverbruik.
Download de IWAY gedragscode (PDF)
Door de gemeenschap georganiseerde opleiding rond de teelt van Better Cotton
Samenwerking met WWF om het leven van de katoenboeren te verbeteren
IKEA en WWF werken al meer dan tien jaar succesvol samen rond de katoenteelt. Als resultaat zijn naar schatting 110.000 boeren in India, Pakistan, China en Turkije duurzamere katoenteelttechnieken gaan toepassen. Door minder kunstmest te gebruiken en alternatieven voor chemische pesticiden in te zetten, kunnen kleine boeren hun kosten verminderen zonder dat (de kwaliteit van) hun oogst vermindert. Het geld dat ze zo besparen kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in waterbesparende druppelirrigatie of in de opleiding van hun kinderen.
Ga naar de website van WWF om meer te vernemen over dit partnership
MENS & MAATSCHAPPIJ: IKEA FOUNDATION | GOEDE DOELEN | LEVERANCIERS | MENSENRECHTEN
MENSENRECHTEN
Iedereen verdient een beter dagelijks leven
Onze visie om "een beter dagelijks leven voor zo veel mogelijk mensen te creëren" geldt voor onze medewerkers, onze klanten, de medewerkers van onze leveranciers en de gemeenschappen waarin zij leven.
Al vele jaren werken wij rond mensenrechtenkwesties, en sinds kort is er zelfs een internationale norm die bedrijven wijst op het belang van de mensenrechten en richtlijnen biedt voor de naleving ervan. Wij verwelkomen de in 2011 gelanceerde VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijven. Wij zullen de principes in heel onze waardeketen bevorderen. De mensenrechten zitten bovendien ingebed in onze gedragscode voor leveranciers, IWAY.
Download de IWAY gedragscode (PDF)
Iedereen overal ter wereld verdient een beter dagelijks leven
Niet alleen de materialen waaruit onze producten gemaakt worden, ook de mensen achter de schermen zijn belangrijk.
Indiaas meisje in de klas
Wij vinden dat kinderen beschermd moeten worden
Wij doen al het mogelijke om steeds in het belang van de kinderen te werken, van het ontwerp van onze producten tot de stappen die we ondernemen om kinderarbeid te bannen.
Ons engagement voor kinderen is diep geworteld
Bij het uitdenken van onze producten en woonwarenhuizen proberen we te kijken door de ogen van een kind. We willen dat onze producten hun ontwikkeling stimuleren en dat ze in onze woonwarenhuizen kunnen spelen net als thuis. We werken met experts in de ontwikkeling van kinderen om hun behoeften in de verschillende stadia van hun ontwikkeling te begrijpen.
Duidelijk verbod op kinderarbeid
We vinden dat kinderen het recht hebben beschermd te worden tegen uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing. Daarom is kinderarbeid voor IKEA onaanvaardbaar en werken wij actief om het te voorkomen en te elimineren. In 2000 voerden we onze gedragscode ter voorkoming van kinderarbeid in. We ontwikkelden de code in samenwerking met Save the Children en met advies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNICEF.
Langetermijnoplossingen bedenken
Kinderarbeid voorkomen en elimineren is een uitdaging van formaat die we alleen kunnen aanpakken door de onderliggende oorzaken op geïntegreerde wijze te benaderen. Daarom ondersteunt de IKEA Foundation de kinderrechtenprogramma’s van UNICEF en Save the Children in 25.000 dorpen in verschillende deelstaten in India en Pakistan. Op die manier zullen we tegen eind 2017 in totaal 15 miljoen kinderen bereikt hebben.
Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de IKEA Foundation
MISSCHIEN BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD IN:
DUURZAAM LEVEN THUIS
Alle kleine beetjes helpen
Kijk hoe waterbesparende kranen en energiebesparende inductiekookplaten je kunnen helpen thuis geld te besparen.
Ga naar Duurzaam leven thuis
IKEA waterbesparende kranen verminderen het waterverbruik tot 50%.
Installeren van zonnepanelen op een IKEA woonwarenhuis
ENERGIE & HULPBRONNEN
Positieve verandering teweegbrengen
Kijk hoe we op verantwoorde wijze geproduceerde materialen aankopen en werken naar onze onafhankelijkheid inzake energie.
Ga naar Energie & Hulpbronnen