ENERGIE & HULPBRONNEN

Wij werken aan positieve verandering

Close-up van handen die katoen plukken.
Al heel lang maken wij meer uit minder. Dat zit ons in het bloed. We hergebruiken ons afval zo veel mogelijk, kopen op verantwoorde wijze voeding en grondstoffen aan en beschermen de natuurlijke hulpbronnen. En omdat we volledig onafhankelijk willen zijn op het vlak van energie, maken we geleidelijk de overstap naar hernieuwbare energie.
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | WAARDE, GEEN AFVAL | VOEDING
KLIMAAT & ENERGIE
We hebben iedereen nodig om alles te veranderen
We willen ons engageren om een van de grootste uitdagingen voor de mensheid aan te pakken - en zo onze kinderen en hun kinderen een veilige en welvarende toekomst garanderen.
Verneem meer over de geschiedenis van klimaatverandering en ontdek wat we allemaal kunnen doen om actie te ondernemen.
No Youtube Player
Wat gebeurt er?
No Youtube Player
Wat moet er gebeuren?
No Youtube Player
Wiens taak is het?
Investeren in hernieuwbare energie
We moeten dringend actie ondernemen tegen klimaatverandering. Daarom engageert de IKEA Groep zich om tegen 2020 evenveel hernieuwbare energie te produceren als ze verbruikt voor haar activiteiten.
No Youtube Player
Wist je dat de IKEA Groep tegen 2020 evenveel hernieuwbare energie zal produceren als we verbruiken in onze gebouwen.
Wist je dat de IKEA Groep tegen 2020 evenveel hernieuwbare energie zal produceren als ze verbruikt voor haar activiteiten?
Investering van 2,1 miljard euro in wind- en zonne-energie

Sinds 2009 heeft de IKEA Groep 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Daarnaast trekt IKEA nog eens 600 miljoen euro uit.
Wij vinden hernieuwbare energie dé energiebron van de toekomst

Om klimaatverandering aan te pakken, willen we onze activiteiten energie-onafhankelijk maken. Een van onze doelen is om tegen 2020 evenveel hernieuwbare energie te produceren als we verbruiken. We hebben wereldwijd al meer dan 700.000 zonnepanelen geplaatst op onze woonwarenhuizen en gebouwen en we willen onze klanten thuis dezelfde mogelijkheid bieden.
We weten dat onze klanten thuis duurzamer willen leven, ze graag minder zouden betalen voor hun elektriciteit en zelf schone energie willen produceren.
De komende jaren willen we ons zonnepanelenaanbod dat nu beperkt is tot het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland uitbreiden.
Wist je dat je met zonnepanelen tot 50% bespaart op je elektriciteitsrekening?
Wist je dat je met zonnepanelen tot 50% bespaart op je elektriciteits- rekening?
We gaan voluit voor leds
Wist je dat leds tot 85% minder energie verbruiken dan gloeilampen, en tot 20 jaar meegaan?
Wist je dat leds tot 85% minder energie verbruiken dan gloeilampen, en tot 20 jaar meegaan?
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | WAARDE, GEEN AFVAL | VOEDING
Hout
Wij zijn overtuigde houtfans
Wij houden van hout omdat het duurzaam, hernieuwbaar en recyclebaar is. Als een van de grootste houtverbruikers in de retailsector zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om er zo zuinig mogelijk mee om te springen. Bekijk onze filmpjes en verneem wat wij doen om deze kostbare natuurlijke hulpbron te beschermen en in stand te houden.
No Youtube Player
Wij worden Forest Positive
No Youtube Player
Luister naar Steve Howard, Chief Sustainability Officer van de IKEA Groep, die vertelt hoe IKEA "Forest Positive" kan worden tegen 2020.
No Youtube Player
Kijk hoe bosbeheerspecialist Egle Petrylaite nauw samenwerkt met onze leveranciers om te garanderen dat het hout afkomstig is uit verantwoorde bronnen.
Vier mensen in het bos doorlopen een IWAY kwaliteitschecklist
Duidelijke normen voor verantwoordelijk bosbeheer
Onze IWAY bosbouwnorm legt duidelijke vereisten op voor al het hout dat gebruikt wordt in IKEA producten, waaronder een verbod op illegaal gekapt hout uit gebieden waar aan het bos gerelateerde sociale conflicten heersen of uit bossen met een hoge behoudswaarde. Alle leveranciers moeten aan de norm voldoen voor ze aan IKEA mogen leveren. Wij verbeteren onze relaties met de leveranciers aan de hand van certificatieaudits waarmee we de naleving controleren.
Download onze IWAY Bosbouwnorm om meer te vernemen (PDF)
Kaart toont waar in Europa en Azië IKEA heeft geholpen om het bosbeheer te verbeteren.
Bossen certificeren samen met WWF
We werken samen met WWF en andere organisaties in de strijd tegen de illegale houtkap en om te ijveren voor verantwoordelijke praktijken in de houthandel. IKEA en WWF werken sinds 2002 samen ter ondersteuning van een geloofwaardige boscertificering. Dat omvat onder andere het in kaart brengen en beschermen van bossen met hoge behoudswaarde, met het oog op het behoud van de biologische en maatschappelijke waarde van het bos. Tot nu toe hebben we geholpen het bosbeheer in Europa en Azië te verbeteren en hebben we in de landen waar we samen actief zijn bijgedragen tot de uitbreiding van de FSC®-gecertificeerde bosgebieden met ca. 35 miljoen hectare (ongeveer de oppervlakte van Duitsland).
Ga naar de website van WWF om meer te vernemen over dit partnership
De dingen weer goedmaken als het misgaat
Een aantal jaren geleden ontdekten we vezels van tropisch hardhout in sommige van onze papierproducten. Dit is niet in overeenstemming met onze normen. Na een volledig onderzoek verbeterden we onze interne procedures om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.
Het gebruik van illegaal gekapt walnotenhout voorkomen
Zo'n vijf jaar geleden kwamen onze bosbeheerexperts de illegale kap van walnotenhout in China op het spoor. We hebben het gebruik van dit hout in onze producten toen stopgezet. Daarom is de MOLGER badkamerserie nu gemaakt van berken uit gecertificeerde bossen.
Verneem meer over hoe wij omgaan met bosbeheer
Nog los van het feit dat onze leveranciers aan onze IWAY bosbouwnorm moeten voldoen, is het aandeel hout uit duurzamere bronnen (gerecycled hout en hout uit door de FSC® gecertificeerde bossen) in 2015 gestegen naar 50%. We mikken op 100% tegen 2020.

Ga naar de website van de FSC® om meer te vernemen over deze inspanningen
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | WAARDE, GEEN AFVAL | VOEDING
KATOEN
We gaan voluit voor katoen uit
duurzamere bronnen
Sinds 1 september 2015 komt al het katoen dat gebruikt wordt voor IKEA producten uit duurzamere bronnen. Ons katoen is gerecycleerd of komt uit de duurzamere katoenteelt die minder water, kunstmest en pesticiden verbruikt, en de winstmarge verhoogt voor de boeren.
We zijn fier op onze vooruitgang, maar onze plannen om de katoensector te verbeteren gaan verder dan dat. Via projecten in de landen waar we katoen aankopen, willen we de winst voor boeren nog verbeteren en de impact van de katoenteelt op het milieu verminderen. Door onze ervaring te delen met de katoensector willen we op lange termijn de volledige katoenindustrie transformeren.
Katoenboer staat in een katoenveld en draagt propjes katoen in een doek op zijn hoofd
Baby gewikkeld in een witte/beige babyhanddoek met capuchon zit op mama's knie
Waarom duurzamer katoen belangrijk is
Katoen is een van onze belangrijkste grondstoffen. Je vindt het in veel IKEA producten, van zitbanken en kussens tot beddengoed en lampenkappen. Hoewel we zeer graag met katoen werken, voelden we ons niet goed bij het feit dat de traditionele katoenteelt vaak schadelijk is voor het milieu en de mensen die erbij betrokken zijn.
De traditionele katoenteelt verbruikt grote hoeveelheden chemicaliën en water en veroorzaakt vaak aanzienlijke gezondheidsrisico's voor de boeren, maar ook bodemerosie en waterschaarste. De traditionele katoenteelt jaagt ook de kosten de hoogte in. Aangezien katoen meestal wordt geteeld op kleine boerderijen in ontwikkelingslanden hebben veel boeren moeite om winst te maken.
We willen deze uitdagingen aanpakken en engageren ons om de katoensector te verbeteren.
Actie ondernemen om de katoensector te transformeren
Al meer dan tien jaar geleden zette IKEA zijn eerste stappen om de katoenteelt te transformeren. Samen met WWF en andere organisaties, hebben we geholpen bij de oprichting van het Better Cotton Initiative (BCI), dat ernaar streeft om de katoenteelt wereldwijd te verbeteren voor de boeren, het milieu en de toekomst van de sector door Better Cotton te ontwikkelen als een duurzaam basisproduct.
We werken al sinds 2005 samen met WWF om de katoenteelt duurzamer te maken. We begonnen met 500 boeren in Pakistan. Ze waren in het begin niet al te happig om hun teeltmethodes te veranderen. Na één jaar waren de resultaten echter zo indrukwekkend dat steeds meer boeren aan onze projecten in India en Pakistan wilden deelnemen.
Door praktijkopleidingen en Farmer Field Schools hebben we samen met onze partners zo'n 110.000 boeren duurzamere teeltmethodes aangeleerd. Dankzij dit initiatief hebben de boeren minder kosten, stijgt hun winst en werken ze in betere omstandigheden. Dat betekent dat de boeren de levenskwaliteit van hun gezin kunnen verbeteren en hun kinderen naar school kunnen laten gaan. We zetten ons werk voort en hopen dat we in de toekomst getuige mogen zijn van veranderingen in de hele sector.
Katoenboeren die knielend in een katoenveld de bodem inspecteren
No Youtube Player
Een blijvende impact hebben
We zijn erg blij dat we ons doel volledig hebben bereikt, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we nu op onze lauweren gaan rusten. IKEA is vastbesloten een positieve verandering teweeg te brengen in de hele katoensector. Onze visie: we willen dat duurzamer katoen in de toekomst de norm wordt, zodat die betaalbaar en toegankelijk wordt voor zo veel mogelijk mensen. We zijn blij dat we deze mijlpaal hebben bereikt, maar hierbij laten we het niet.
Van al het katoen dat we in IKEA producten gebruiken is 18% gerecycleerd, 69% is Better Cotton en de rest is "Towards Better Cotton" (katoen van boeren die naar de Better Cotton-norm toe werken) en ander duurzamer katoen. In 2016 gebruiken we meer dan 131 000 MT katoen.
Katoen van duurzamere bronnen
18% van het katoen dat we voor IKEA producten gebruiken, is gerecycleerd katoen. De resterende 82% komt uit deze bronnen:
- Better Cotton: 69%
- Towards Better cotton* en ander duurzamer katoen, zoals het E3-programma in de VS: 13%.
In kalenderjaar 2016 verbruikten we meer dan 131 000 ton katoen.
*Towards Better cotton is een standaard ontwikkeld door IKEA met dezelfde principes en criteria als Better Cotton, maar dan voor producenten die naar de normen van Better Cotton toewerken.
IKEA engageert zich om water zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het waterbeleid van WWF als basis willen we de impact van onze activiteiten en die van onze leveranciers verminderen door een duurzaam waterbeheer te ondersteunen, ook in de katoenproductie.
Waterpositief worden
Bij IKEA engageren we ons om waterpositief te worden en water zo efficiënt mogelijk te gebruiken. We promoten een duurzaam waterbeleid in onze activiteiten en daarbuiten. Met het waterbeleid van WWF als basis willen we de impact van onze activiteiten, en die van onze leveranciers, verminderen door een duurzaam waterbeheer in rivierbekkens te ondersteunen en mensen beter toegang te geven tot schoon water. In onze strijd om water positief te worden spitsen we ons toe op katoen, een van de teelten die een zware impact heeft op water. We bieden opleidingen aan boeren over beter waterbeheer en richten watergebruikersorganisaties op. Dit betekent dat boeren minder water verbruiken zodat er meer water voor andere doeleinden kan worden ingezet.
Verneem meer over hoe wij omspringen met katoen en over onze partnerships
Sinds 1 september 2015 komt al het katoen dat gebruikt wordt voor IKEA producten uit duurzamere bronnen. Duurzamere katoenteelt verbruikt minder water, kunstmest en pesticiden, en verhoogt de winstmarge voor de boeren.
Verslagen en downloads
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | WAARDE, GEEN AFVAL | VOEDING
Proper water dat over iemands handen klatert
WATER
Water met respect behandelen
Zonder water kan niemand leven, maar poper water is in sommige delen van de wereld een echte luxe. Daarom is zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van het water een belangrijk gegeven voor ons en onze leveranciers. Door met anderen samen te werken, zullen we bijdragen tot een verbeterd waterbeheer in gebieden waar water een schaars goed is. Daarbij zullen we focussen op watergebruik en waterkwaliteit.
Samenwerken om water en energie
te besparen in India
In sommige fabrieken in Zuid-India kan alleen voldoende water aangevoerd worden via een vrachtwagentraject van 50 km. En vaak verminderen ouderwetse machines en vervuild water de efficiëntie van het energie- en waterverbruik in de productie nog verder. Jansons, een textielleverancier gevestigd in het Zuid-Indiase Erode, liet zich door de IKEA People & Planet Positive strategie inspireren en startte een partnershipproject om dit probleem aan te pakken. Er werden o.m. een systeem om afvalwater te recyclen voor het drukken en een nieuw verfproces dat minder water verbruikt geïntroduceerd en er wordt nu op gelet dat de motoren enkel draaien wanneer nodig.

"Onze fabriek ligt in een gebied waar water en energie schaars zijn, en dat was voor ons een nachtmerrie", vertelt dhr. Thirukumar, directeur van Jansons Industries. "Mede dankzij de ondersteuning van IKEA, zagen we hoeveel verschil het project maakte, wat ons motiveerde om op zoek te gaan naar nog meer mogelijkheden. Dankzij de inzet van onze werknemers hebben we tot nu toe 285 MWh energie en 69 miljoen liter water bespaard."
Waterbehandelingsstation in de fabriek van een IKEA leverancier in Bangladesh
Water
Vooruit denken: hoe water sparen voor de toekomst?
In Bangladesh hebben meer dan 23 miljoen mensen geen veilig drinkwater.

"Ik wil niet dat mijn kinderen en kleinkinderen in die statistiek belanden. Ik wil ervoor zorgen dat mijn bedrijf niets doet dat het leven van de toekomstige generaties bedreigt." Dat zegt Shah S Alam, directeur van Unilliance, een IKEA textielleverancier in Bangladesh. Hij nam een belangrijke rol voor zijn rekening in de waterprojecten die IKEA opstartte in het bedrijf en spoort Unilliance aan om deel te nemen aan nog ambitieuzere projecten om water te sparen.
"Toen we met IKEA begonnen samen te werken hadden we al een zuiveringsstation om vervuiling te verwijderen uit ons afvalwater voor het terug in het milieu terechtkwam. Maar IKEA suggereerde dat we manieren zouden bedenken om het afvalwater te verminderen en te hergebruiken."

"Zo gebruiken we nu na enkele eenvoudige aanpassingen afvalwater om de machines te koelen. Daardoor besparen we elke dag ca. 100 m³ water, genoeg om 15 olympische zwembaden per jaar te vullen!"

"Binnen 5 à 10 jaar zullen de wetten in Bangladesh veranderen en zal iedereen zijn afvalwater moeten hergebruiken. Door met IKEA samen te werken hebben we een lengte voorsprong, en onze klanten merken het verschil"
, zegt hij.
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | WAARDE, GEEN AFVAL | VOEDING
Mondgeblazen glazen vazen op een vensterbank. Ze zijn gemaakt van gesmolten glasresten in diverse marmermotieven.
WAARDE, GEEN AFVAL
Kringloopdenken
Bij IKEA proberen we altijd meer te maken van minder. We moeten een stap verder gaan om onze klanten, in een wereld waar grondstoffen schaars zijn, onze klanten te helpen thuis beter te leven. We moeten alles een andere wending geven, van de materialen die we gebruiken, hoe we onze woonwarenhuizen van stroom voorzien tot hoe we onze producten een langere levensduur geven door ze te repareren, opnieuw te gebruiken en te recycleren.
In onze volledige werking streven we ernaar zoveel mogelijk hernieuwbare en gerecycleerde grondstoffen te gebruiken zodat we meerwaarde creëren i.p.v. afval. Wanneer je de producten meeneemt naar huis, willen we je helpen om ze een zo lang mogelijke levensduur te geven door ze een nieuw leven te bieden wanneer jij ze niet meer nodig hebt.
Ontdek al onze tips en services hier.
Drie salontafels in essen fineer met massief berken poten: één grote en twee kleinere die eronder passen
Opstelling van kleurrijke dozen van gerecycled papier in verschillende formaten.
De juiste aanpak van bij het begin
We moeten ergens beginnen om van de wereld een duurzamere plek te maken. Door rekening te houden met het volgend leven van onze producten tijdens de ontwikkelingsfase nemen we een snelle start. Om meer te maken met minder gebruiken we ook hernieuwbare en gerecycleerde materialen en materialen van hernieuwbare bronnen. Onze producten gaan zo lang mee als nodig en zijn makkelijk te onderhouden, te repareren, opnieuw te gebruiken, te demonteren en opnieuw te monteren en te recycleren. Hoe beter we dit doen, hoe beter dat is voor onze klanten en onze planeet.
Foto van een slaapkamer met REINSVOLL garderobekastdeuren gemaakt van gerecycleerd hout en plasticfolie van gerecycleerde petflessen
Oude materialen, nieuwe oppervlakken. Je vindt ons misschien een beetje gierig, maar wij gooien niet graag iets weg. Wij beschouwen afval als wat het echt is - een grondstof. We gebruiken steeds meer gerecycleerde materialen in onze producten. Daarom hebben we de REINSVOLL garderobekastdeuren ontwikkeld. REINSVOLL garderobekastdeuren zijn gemaakt van gerecycleerd hout afgewerkt met een laag plasticfolie van gerecycleerde petflessen. Geen nood aan nieuw hout of nieuw plastic waar olie voor nodig is. REINSVOLL is een duurzame keuze met dezelfde kwaliteit, ontwerp en prijs.
No Youtube Player
Vooruitstrevende keukenfronten REINSVOLL is niet ons eerste product dat volledig gemaakt is van 100% gerecycleerd FSC(R)-gecertificeerd hout en petflessen. Ook de KUNGSBACKA keukenfronten, met hun strak ontwerp en behandeling tegen vingerafdrukken, zijn op dezelfde manier vervaardigd.
Jaarlijks worden er zo'n 100 miljard petflessen gebruikt waarvan er slechts 30% wordt gerecycleerd. Door hen een nieuw leven te geven in onze keukenfronten, tonen we dat recycleren niet alleen de juiste aanpak is, maar ook prachtige nieuwe producten met zich meebrengt.
Close-up van op elkaar gestapelde witte opbergdozen van gerecycleerd petplastic in verschillende formaten.
Niet zomaar een doos. De een zijn afval is de ander z'n brood.
Dat is ook het geval voor de handige KUGGIS opbergbak,
gemaakt van gerecycleerde petflessen. Flexibel, mooi en recycleerbaar - KUGGIS is keer op keer je beste opbergvriend.
blauwe achtergrond
Wist je dat?
Tegen augustus 2020 zal 100% van
de materialen in onze plastic producten hernieuwbaar en/of gerecycleerd zijn. Dat is zo'n 40% van ons totaal verbruik aan plastic.
Opstelling van afvalscheidingsbakken in verschillende formaten en vormen om papier, flessen, batterijen e.a. te recyclen.
Naar 0% afval
Bij de IKEA Groep hebben we beslist om alle afval uit onze activiteiten te weren en volledig energie-onafhankelijk te zijn tegen 2020. Dat is een grote uitdaging, maar samen met onze leveranciers, partners en klanten kunnen we dit doel bereiken.
IKEA of Sweden werkt ook in de hele leveringsketen samen met leveranciers en partners om onze producten zo efficiënt mogelijk te produceren en distribueren. Dit omvat het tot een minimum beperken van afval in de waardeketen en het afval dat we toch produceren te gebruiken als een grondstof voor nieuwe producten.
Lees hier meer over onze investeringen in hernieuwbare energie
orange background
Wist je dit?
In 2016 werd 89% van het afval van onze activiteiten gerecycled of omgezet in energie.
Twee mondgeblazen glazen vazen op een vensterbank. Ze zijn gemaakt van gesmolten glasresten in diverse marmermotieven.
De schoonheid van gebroken glas. Het glas dat wordt gebruikt voor de IKEA PS 2017 vaas vertelt een mooi verhaal. Het werd eerst uit de productie gehaald wegens luchtbellen of gebreken, maar wordt terug gesmolten zodat deskundige vaklui de mondgeblazen vazen in massa kunnen produceren. Toch heeft elke vaas zijn eigen persoonlijkheid en leven, een unieke mix van kleuren en motieven. Door het glas opnieuw te gebruiken in plaats van het weg te gooien, besparen we waardevolle en beperkte grondstoffen, terwijl we extra karakter bieden voor je woning.
Kruk met een stapel lappenkleedjes gemaakt van restjes stof van beddengoed.
Kleinere voetafdruk De handgemaakte TÅNUM geeft elk vloerkleed zijn eigen unieke schoonheid. Nog beter - we gebruiken recycleerd katoen uit onze eigen activiteiten voor onze productie. TÅNUM wordt voor meer dan 90% gemaakt van restjes stof uit onze bedlinnenproductie. Wanneer je dus op een TÅNUM lappenkleedje stapt, is je CO2-uitstoot kleiner. Bekijk hier het filmpje.
Hulpbronnen hergebruiken
Geef spullen een tweede kans.
Bij IKEA willen we dat onze klanten zo lang mogelijk van onze producten houden. En als zij er genoeg van hebben, dan zijn wij er nog steeds. In ons woonwarenhuisnetwerk proberen we op een slimme en milieuvriendelijke manier de levensduur van onze producten te verlengen. In België geven we onze klanten vijf mogelijkheden om meubelen een tweede leven te geven: oude IKEA meubelen verkopen in het woonwarenhuis, reparatie van oude meubelen door wisselstukken aan te bieden, gebruikte meubelen een nieuwe frisse look geven, oude meubelen terugbrengen via onze transportservice en oude meubelen schenken aan liefdadigheidsinstellingen. Meer informatie vind je hier.
Grijp de kans om je oude meubelen samen met IKEA een tweede leven te geven.
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
VOEDING
Eten met een goed gevoel
Wij willen onze klanten lekkere en duurzame voedingsproducten aanbieden, rijk aan nuttige voedingsstoffen. Daarom vind je in de IKEA restaurants en in de Zweedse shop verschillende duurzame en biologische gerechten en producten. Wij selecteren nauwgezet ingrediënten waarvan gecertificeerd is dat ze voldoen aan milieu- en sociale verantwoordelijkheidsnormen, en blijven producten aan ons assortiment toevoegen die goed voor je zijn.

Beter milieu, beter leven en - betere koffie
IKEA koffiebonen worden verbouwd door familiebedrijven en kleinschalige coöperaties in landen als Honduras, Mexico en Peru. De koffie is UTZ-gecertificeerd en biologisch geteeld zonder chemicaliën en pesticiden. UTZ werkt samen met de boeren om hun teeltmethodes te verbeteren. Dit helpt de kosten te drukken en de kwaliteit en de kwantitiet van de oogst te verbeteren, wat een positieve impact heeft op de verloning van de boeren. Arbeiders krijgen een loon en boeren verhogen hun inkomen. De kinderen kunnen naar school en hebben tijd om te spelen.
De UTZ-certificering was dus een positieve stap naar betere koffie. Maar dat is slechts het begin van onze zoektocht naar echt duurzame en heerlijke koffiebonen. Nu zijn de 100% arabica-koffiebonen ook biologisch. De IKEA koffies zijn beter dan ooit!
No Youtube Player
"Ik teel biologische koffie. Ik wil geen chemicaliën gebruiken. Het milieu is het belangrijkste. Zonder een gezond milieu is er niets."

Americo Gil Guevara, biologische koffieboer
Mandje met versgeplukte koffiebonen van UTZ-gecertificeerde teeltBlik met vers gebrande koffiebonenPakje espressobonen met daarnaast een oude koffiemolen
We hebben je portie groenten in een heerlijk balletje gestopt
Onze veggieballetjes zitten boordevol verse ingrediënten als kikkererwten, erwten, wortelen, paprika, mais en boerenkool. Je geniet van een voedzame maaltijd vol proteïnen en andere voedingsstoffen. Bovendien hebben de groenteballetjes een kleinere CO2-voetafdruk. Kortom: een superlekker alternatief voor onze beroemde gehaktballetjes.
IKEA groenteballetjes in een gietijzeren pan, met daarnaast een ui, een wortel en groene blaadjes
Wij verbinden ons ertoe om op verantwoorde wijze voeding aan te kopen
Wij verbinden ons ertoe om op verantwoorde wijze voeding aan te kopen
Close-up van een zalmkop en een zalmstaart op een bedje van ijs
Verantwoorde zalmaankoop
Gezonde, lekkere vis voor gezonde, blije klanten. Met het oog daarop nam IKEA deel aan een dialoog met milieu-experts uit de hele wereld rond de ontwikkeling van normen voor een verantwoorde zalmkweek die beter is voor de vissen en het milieu. Alle IKEA zalm is afkomstig van kwekerijen met ASC-certificering (Aquaculture Stewardship Council).
Close-up van vis en garnalen op een bedje van ijs
Lekkere, duurzamere vis en zeevruchten
Alle wilde vis en garnalen die IKEA serveert en verkoopt komen van bedrijven die onafhankelijk gecertificeerd zijn volgens de normen van de Marine Stewardship Council (MSC). Geniet van onze MSC-gecertificeerde vis en zeevruchten en je kan erop vertrouwen dat je de duurzame visvangst ondersteunt en de voorraden in stand houdt voor toekomstige generaties.
Close-up van een schaal rauwe Zweedse vossenbessen
Probeer onze biologische producten
In onze Zweedse shop vind je altijd biologische voeding, zoals vossenbessenjam, koffie en koekjes. In onze restaurants staat er altijd minstens één biologische keuze op het menu.
Close-up van koffiebonen in keramieken schaal omgeven door bladeren
De combinatie UTZ en biologisch is perfect
Alle koffie die we serveren en verkopen in de Zweedse shop, de IKEA Bistro en het IKEA Restaurant is biologisch en UTZ-gecertificeerd. De heerlijke koffiebonen voldoen aan strenge vereisten om duurzame landbouwnormen en eerlijke arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders te garanderen. Je kan zelfs de oorsprong van de koffie die je koopt traceren via utzcertified.org/ikea.
Close-up van cacaobonen in zwarte schaal omgeven door bladeren
Chocolade die je kan eten met een goed gevoel
De cacao in de IKEA chocoladerepen voldoen aan strenge vereisten om duurzame teeltnormen en eerlijke werkomstandigheden voor de arbeiders te garanderen. Let op het UTZ Certified-label in onze Zweedse shop. Om de oorsprong van de cacao in onze UTZ-gecertificeerde chocoladerepen te traceren, ga naar utzcertified.org/ikea.
Close-up van een tas met voedselafval gebruikt voor compost of biogas.
Niets gaat verloren
Wij werken naar een ambitieus doel toe: we willen dat er geen kruimeltje etensafval meer op de vuilnisbelt eindigt. Zo proberen we onze impact op het milieu te verminderen. Waar gaat al ons keukenafval dan naartoe? Het wordt gebruikt voor compost of biogas.
MISSCHIEN BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD IN:
Met afvalsorteeroplossingen kan je je impact op het milieu al wat verkleinen
DUURZAAM LEVEN THUIS
Alle kleine beetjes helpen
Kijk hoe afvalsorteeroplossingen je kunnen helpen je impact op het milieu te verkleinen.
Ga naar Duurzaam leven thuis
Het stimuleren van de zelfverwezenlijking van meisjes en vrouwen bevordert de totstandkoming van geïntegreerde oplossingen voor armoede en kinderarbeid
MENS & MAATSCHAPPIJ
De mensen op de eerste plaats
We helpen een beter dagelijks leven te creëren voor mensen over de hele wereld.
Lees over Mens & Maatschappij