ENERGIE & HULPBRONNEN

Wij werken aan positieve verandering

Groen bostafereel in de zon
Al heel lang maken wij meer uit minder. Dat zit ons in het bloed. We hergebruiken ons afval zo veel mogelijk, kopen op verantwoorde wijze voeding en grondstoffen aan en beschermen de natuurlijke hulpbronnen. En omdat we volledig onafhankelijk willen zijn op het vlak van energie, maken we geleidelijk de overstap naar hernieuwbare energie.
Download het Duurzaamheidsrapport 2015 (IKEA Group)
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
KLIMAAT & ENERGIE
We hebben iedereen nodig om alles te veranderen
We willen ons engageren om een van de grootste uitdagingen voor de mensheid aan te pakken - en zo onze kinderen en hun kinderen een veilige en welvarende toekomst garanderen.
Verneem meer over de geschiedenis van klimaatverandering en ontdek wat we allemaal kunnen doen om actie te ondernemen.
No Youtube Player
No Youtube Player
No Youtube Player
Blauwe achtergrond met vier windturbines op een rij en witte tekst
Steun een toekomst
met 100% schone energie
€ 1 miljard voor de strijd tegen klimaatverandering
We moeten dringend actie ondernemen tegen klimaatverandering. Daarom gaan de IKEA Groep en de IKEA Foundation een nieuw engagement aan en trekken ze € 1 miljard uit voor de strijd tegen klimaatverandering.
Wist je dat de IKEA Groep tegen 2020 evenveel hernieuwbare energie zal produceren als we verbruiken in onze gebouwen.
Wist je dat de
IKEA Groep tegen 2020 evenveel hernieuwbare energie zal produceren als we verbruiken in onze gebouwen.
600 miljoen euro geïnvesteerd in wind- en zonne-energie
Ons nieuw engagement bouwt voort op de 1,5 miljard euro die we sinds 2009 hebben geïnvesteerd in wind- en zonne-energie: de 314 offsite-windturbines en de nagenoeg 700.000 zonnepanelen die we op IKEA gebouwen hebben geïnstalleerd.
400 miljoen euro om mensen en gemeenschappen te ondersteunen
Het financiëringsengagement van de IKEA Foundation zal de arme gemeenschappen veerkrachtiger maken tegen klimaatverandering en hen helpen om technologieën voor hernieuwbare energie aan te nemen in hun woningen, scholen, gemeenschappen en bedrijven.
We gaan voluit voor leds
Wist je dat leds tot 85% minder energie verbruiken dan gloeilampen, en tot 20 jaar meegaan?
Wist je dat leds tot 85% minder energie verbruiken dan gloeilampen, en tot 20 jaar meegaan?
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
Hout
Wij zijn overtuigde houtfans
Wij houden van hout omdat het duurzaam, hernieuwbaar en recyclebaar is. Als een van de grootste houtverbruikers in de retailsector zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om er zo zuinig mogelijk mee om te springen. Bekijk onze filmpjes en verneem wat wij doen om deze kostbare natuurlijke hulpbron te beschermen en in stand te houden.
No Youtube Player
Wij worden Forest Positive
No Youtube Player
Luister naar Steve Howard, Chief Sustainability Officer van de IKEA Groep, die bespreekt hoe IKEA "Forest Positive" kan worden tegen 2020.
No Youtube Player
Kijk hoe bosbeheerspecialist Egle Petrylaite nauw samenwerkt met onze leveranciers om te garanderen dat het hout afkomstig is uit verantwoorde bronnen.
Vier mensen in het bos doorlopen een IWAY kwaliteitschecklist
Duidelijke normen voor verantwoordelijk bosbeheer
Onze IWAY bosbouwnorm legt duidelijke vereisten op voor al het hout dat gebruikt wordt in IKEA producten, waaronder een verbod op illegaal gekapt hout uit gebieden waar aan het bos gerelateerde sociale conflicten heersen of uit bossen met een hoge behoudswaarde. Alle leveranciers moeten aan de norm voldoen voor ze aan IKEA mogen leveren. Wij verbeteren onze relaties met de leveranciers aan de hand van certificatieaudits waarmee we de naleving controleren.
Download onze IWAY Bosbouwnorm om meer te vernemen (PDF)
WWF kaart waarop de samenwerkingsverbanden van IKEA en WWF in Litouwen, Oekraïne, Bosnië en Herzegovina, Roemenië, Bulgarije, Rusland, China en Laos aangeduid staan
Litouwen
Oekraïne
Bosnië en Herzegovina
Roemenië
Bulgarije
Rusland
China
Laos
Vietnam
Cambodja
Bossen certificeren samen met WWF
We werken samen met WWF en andere organisaties in de strijd tegen de illegale houtkap en om te ijveren voor verantwoordelijke praktijken in de houthandel. IKEA en WWF werken sinds 2002 samen ter ondersteuning van een geloofwaardige boscertificering. Dat omvat onder andere het in kaart brengen en beschermen van bossen met hoge behoudswaarde, met het oog op het behoud van de biologische en maatschappelijke waarde van het bos. Tot nu toe hebben we geholpen het bosbeheer in Europa en Azië te verbeteren en hebben we in de landen waar we samen actief zijn bijgedragen tot de uitbreiding van de FSC®-gecertificeerde bosgebieden met ca. 35 miljoen hectare (ongeveer de oppervlakte van Duitsland).
Ga naar de website van WWF om meer te vernemen over dit partnership
De dingen weer goedmaken als het misgaat
Een aantal jaren geleden ontdekten we vezels van tropisch hardhout in sommige van onze papierproducten. Dit is niet in overeenstemming met onze normen. Na een volledig onderzoek verbeterden we onze interne procedures om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.
Het gebruik van illegaal gekapt walnotenhout voorkomen
Zo'n vijf jaar geleden kwamen onze bosbeheerexperts de illegale kap van walnotenhout in China op het spoor. We hebben het gebruik van dit hout in onze producten toen stopgezet. Daarom is de MOLGER badkamerserie nu gemaakt van berken uit gecertificeerde bossen.
Verneem meer over hoe wij omgaan met bosbeheer
Nog los van het feit dat onze leveranciers aan onze IWAY bosbouwnorm moeten voldoen, is het aandeel hout uit duurzamere bronnen (gerecycled hout en hout uit door de FSC® gecertificeerde bossen) in 2015 gestegen naar 50%. We mikken op 100% tegen 2020.

Ga naar de website van de FSC® om meer te vernemen over deze inspanningen
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
KATOEN
We gaan voluit voor katoen uit duurzamere bronnen
We zijn verheugd aan te kunnen kondigen dat vanaf 1 september 2015 alle katoen gebruikt voor IKEA producten afkomstig is van duurzamere bronnen. Een duurzamere katoenteelt verbruikt minder water, kunstmest en pesticiden, en verhoogt de winstmarge voor boeren.
Sommige producten (geproduceerd voor 1 september 2015) zullen misschien nog beschikbaar zijn in het woonwarenhuis tot ze uitverkocht zijn. Het gaat over een zeer klein volume en slechts een handvol producten.
Katoenboer staat in een katoenveld met een propje katoen in de hand
Met het Beter Cotton Initiative kunnen we de katoenteelt beter maken voor mens en milieu.
Close-up van het ÄLSKAD babydeken
Waarom duurzamer katoen belangrijk is
Katoen is een van onze belangrijkste grondstoffen. Je vindt het in veel IKEA producten, van zitbanken en kussens tot beddengoed en lampenkappen. Hoewel we zeer graag met katoen werken, voelden we ons niet goed bij het feit dat de traditionele katoenteelt vaak schadelijk is voor het milieu en de mensen die erbij betrokken zijn.
De traditionele katoenteelt verbruikt grote hoeveelheden chemicaliën en water en veroorzaakt vaak aanzienlijke gezondheidsrisico's voor de boeren, maar ook bodemerosie en waterschaarste. De traditionele katoenteelt jaagt ook de kosten de hoogte in. Aangezien katoen meestal wordt geteeld op kleine boerderijen in ontwikkelingslanden hebben veel boeren moeite om winst te maken.
We willen deze uitdagingen aanpakken en engageren ons om de katoensector te verbeteren.
Actie ondernemen om de katoensector te transformeren
Al meer dan tien jaar geleden zette IKEA zijn eerste stappen om de katoenteelt te transformeren. Samen met het WWF en andere organisaties, hebben we geholpen bij de oprichting van het Better Cotton Initiative (BCI), dat ernaar streeft om de katoenteelt wereldwijd te verbeteren voor de boeren, het milieu en de toekomst van de sector door Better Cotton te ontwikkelen als een duurzaam basisproduct.
We werken als sinds 2005 samen met het WWF om de katoenteelt duurzamer te maken. We begonnen met 500 boeren in Pakistan. Ze waren in het begin niet al te happig om hun teeltmethodes te veranderen. Na één jaar waren de resultaten echter zo indrukwekkend dat steeds meer boeren aan onze projecten in India en Pakistan wilden deelnemen.
Door praktijkopleidingen en Farmer Field Schools hebben we samen met onze partners zo'n 110.000 boeren duurzamere teeltmethodes aangeleerd. Dankzij dit initiatief waren de boeren in staat hun kosten te drukken, hun winst te vergroten en hun werkomstandigheden te verbeteren. Hierdoor kunnen de boeren de levenskwaliteit van hun gezin verbeteren en hun kinderen naar school laten gaan.
Cotton farmers kneeling down in a cotton field inspecting water tubes.
No Youtube Player
Een blijvende impact hebben
We zijn erg blij dat we ons doel volledig hebben bereikt, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we nu op onze lauweren gaan rusten. IKEA is vastbesloten een positieve verandering teweeg te brengen in de hele katoensector. Vandaag is 72% van onze totale katoenvoorraad Better Cotton en 20% gerecycled katoen. Onze visie: we willen dat duurzamer katoen in de toekomst de norm wordt, zodat die betaalbaar en toegankelijk wordt voor zo veel mogelijk mensen.
Katoen van duurzamer bronnen
Katoen van duurzamere bronnen
20% van het katoen dat we voor IKEA producten, gebruiken is gerecycled katoen. De resterende 80% komt uit deze bronnen:
Better Cotton: 72%
Towards Better cotton*: 23%
Ander duurzamer katoen, zoals het E3-programma in de VS: 5%
*Towards Better cotton is een standaard ontwikkeld door IKEA met dezelfde principes en criteria als Better Cotton, maar dan voor producenten die naar de normen van Better Cotton toewerken.
Verneem meer over hoe wij omspringen met katoen en over onze partnerships
Sinds 1 september 2015 komt al het katoen dat gebruikt wordt voor IKEA producten uit duurzamere bronnen. Duurzamere katoenteelt verbruikt minder water, kunstmest en pesticiden, en verhoogt de winstmarge voor de boeren.
Verslagen en downloads
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
Proper water dat over iemands handen klatert
WATER
Water met respect behandelen
Zonder water kan niemand leven, maar poper water is in sommige delen van de wereld een echte luxe. Daarom is zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van het water een belangrijk gegeven voor ons en onze leveranciers. Door met anderen samen te werken, zullen we bijdragen tot een verbeterd waterbeheer in gebieden waar water een schaars goed is. Daarbij zullen we focussen op watergebruik en waterkwaliteit.
Samenwerken om water en energie
te besparen in India
In sommige fabrieken in Zuid-India kan alleen voldoende water aangevoerd worden via een vrachtwagentraject van 50 km. En vaak verminderen ouderwetse machines en vervuild water de efficiëntie van het energie- en waterverbruik in de productie nog verder. Jansons, een textielleverancier gevestigd in het Zuid-Indiase Erode, liet zich door de IKEA People & Planet Positive strategie inspireren en startte een partnershipproject om dit probleem aan te pakken. Er werden o.m. een systeem om afvalwater te recyclen voor het drukken en een nieuw verfproces dat minder water verbruikt geïntroduceerd en er wordt nu op gelet dat de motoren enkel draaien wanneer nodig.

"Onze fabriek ligt in een gebied waar water en energie schaars zijn, en dat was voor ons een nachtmerrie", vertelt dhr. Thirukumar, directeur van Jansons Industries. "Mede dankzij de ondersteuning van IKEA, zagen we hoeveel verschil het project maakte, wat ons motiveerde om op zoek te gaan naar nog meer mogelijkheden. Dankzij de inzet van onze werknemers hebben we tot nu toe 285 MWh energie en 69 miljoen liter water bespaard."
Waterbehandelingsstation in de fabriek van een IKEA leverancier in Bangladesh
Water
Vooruit denken: hoe water sparen voor de toekomst?
In Bangladesh hebben meer dan 23 miljoen mensen geen veilig drinkwater.

"Ik wil niet dat mijn kinderen en kleinkinderen in die statistiek belanden. Ik wil ervoor zorgen dat mijn bedrijf niets doet dat het leven van de toekomstige generaties bedreigt." Dat zegt Shah S Alam, directeur van Unilliance, een IKEA textielleverancier in Bangladesh. Hij nam een belangrijke rol voor zijn rekening in de waterprojecten die IKEA opstartte in het bedrijf en spoort Unilliance aan om deel te nemen aan nog ambitieuzere projecten om water te sparen.
"Toen we met IKEA begonnen samen te werken hadden we al een zuiveringsstation om vervuiling te verwijderen uit ons afvalwater voor het terug in het milieu terechtkwam. Maar IKEA suggereerde dat we manieren zouden bedenken om het afvalwater te verminderen en te hergebruiken."

"Zo gebruiken we nu na enkele eenvoudige aanpassingen afvalwater om de machines te koelen. Daardoor besparen we elke dag ca. 100 m3 water, genoeg om 15 olympische zwembaden per jaar te vullen!"

"Binnen 5 à 10 jaar zullen de wetten in Bangladesh veranderen en zal iedereen zijn afvalwater moeten hergebruiken. Door met IKEA samen te werken hebben we een lengte voorsprong, en onze klanten merken het verschil"
, zegt hij.
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
AFVAL
Recyclen in de grote blauwe doos
Ons doel is geen afval over te houden aan onze activiteiten. Tegen 2020 zal 90% van het afval dat we produceren gerecycleerd worden of omgezet worden in energie. 80% van het afval van de woonwarenhuizen en de distributiecentra zal gerecycleerd worden.
Waar mogelijk in onze woonwarenhuizen en andere IKEA activiteiten mikken we op zero afval naar de vuilnisbelt.
Afvalsorteerpunt in een IKEA woonwarenhuis
Breng je afgedankte spullen terug naar IKEA!
We willen recyclage zo makkelijk mogelijk voor je maken. Wist je dat je je gebruikte batterijen en compacte fluorescentielampen (CFL) bij de meeste IKEA woonwarenhuizen kan achterlaten?
Kijk welke afgedankte spullen je kan achterlaten in jouw IKEA woonwarenhuis
Lampen die verzameld zijn voor recyclage
Naar een kringloopeconomie
We werken aan een IKEA waar alle hulpbronnen efficiënter worden gebruikt en waar repareren, hergebruiken en recyclen de norm is. In diverse woonwarenhuizen kunnen klanten hun oude IKEA meubelen terugbrengen, waar ze opnieuw verkocht worden of geschonken worden aan een goed doel. In sommige landen kan je ook je oude matras terugbrengen. Ze wordt gerecycled of gebruikt voor energierecuperatie. In bepaalde woonwarenhuizen verzamelen we ook oude kleding. Dit is het begin van een spannend traject waarbij IKEA het laatste deel van de kringloop vormt.
Gestapelde vloerkleden
Wist je dit?
In 2015 werd 89% van het afval van onze activiteiten gerecycled
Afvalsorteerstation voor klanten in een IKEA woonwarenhuis
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
VOEDING
Eten met een goed gevoel
Wij willen onze klanten lekkere en duurzame voedingsproducten aanbieden, rijk aan nuttige voedingsstoffen. Daarom vind je in de IKEA restaurants en in de Zweedse shop verschillende duurzame en biologische gerechten en producten. Wij selecteren nauwgezet ingrediënten waarvan gecertificeerd is dat ze voldoen aan milieu- en socialeverantwoordelijkheidsnormen, en blijven producten aan ons assortiment toevoegen die goed voor je zijn.
We hebben je portie groenten in een heerlijk balletje gestopt
Onze veggieballetjes zitten boordevol verse ingrediënten als kikkererwten, erwten, wortelen, paprika, mais en boerenkool. Je geniet van een voedzame maaltijd vol proteïnen en andere voedingsstoffen. Bovendien hebben de groenteballetjes een kleinere CO2-voetafdruk. Kortom: een superlekker alternatief voor onze beroemde gehaktballetjes.
IKEA groenteballetjes in een gietijzeren pan, met daarnaast een ui, een wortel en groene blaadjes
Wij verbinden ons ertoe om op verantwoorde wijze voeding aan te kopen
Wij verbinden ons ertoe om op verantwoorde wijze voeding aan te kopen
Close-up van een zalmkop en een zalmstaart op een bedje van ijs
Verantwoorde zalmaankoop
Gezonde, lekkere vis voor gezonde, blije klanten. Met het oog daarop nam IKEA deel aan een dialoog met milieu-experts uit de hele wereld rond de ontwikkeling van normen voor een verantwoorde zalmkweek die beter is voor de vissen en het milieu. Alle IKEA zalm is afkomstig van kwekerijen met ASC-certificering (Aquaculture Stewardship Council).
Close-up van vis en garnalen op een bedje van ijs
Lekkere, duurzamere vis en zeevruchten
Alle wilde vis en garnalen die IKEA serveert en verkoopt komen van bedrijven die onafhankelijk gecertificeerd zijn volgens de normen van de Marine Stewardship Council (MSC). Geniet van onze MSC-gecertificeerde vis en zeevruchten en je kan erop vertrouwen dat je de duurzame visvangst ondersteunt en de voorraden in stand houdt voor de toekomstige generaties.
Close-up van rauwe Zweedse vossenbessen in een schaal
Wij selecteerden enkele geweldige biokeuzes voor jou
In onze Zweedse shop vind je altijd biologische voeding, zoals vossenbessenjam, koffie en koekjes. In onze restaurants staat er altijd minstens één biologische maaltijd op het menu.
Close-up van een keramieken schaal met koffiebonen, omringd door bladeren
UTZ Certified koffie: fair en lekker
Alle koffie die we in de Zweedse shop verkopen wordt op sociaal en ecologisch verantwoorde wijze geproduceerd. Hij draagt het label UTZ Certified, wat inhoudt dat hij voldoet aan strenge, onafhankelijk vastgelegde normen, om te garanderen dat hij afkomstig is uit duurzame teelt die de arbeiders faire arbeidsvoorwaarden biedt. Je kan de herkomst van je koffie zelfs traceren op utzcertified.org/ikea.
Close-up van een zwarte schaal met cacaobonen, omringd door bladeren
Chocolade om van te genieten zonder schuldgevoel
De cacao in de IKEA chocoladerepen voldoet aan strenge, onafhankelijk vastgelegde normen, om te garanderen dat hij afkomstig is uit duurzame teelt die de arbeiders faire arbeidsvoorwaarden biedt. Daar staat het UTZ Certified-label dat je tegenkomt in onze Zweedse shop garant voor. Je kan de herkomst van de cacao in je UTZ Certified chocoladereep traceren op utzcertified.org/ikea.
Close-up van een zak etensafval, om te composteren of voor de productie van biogas
Niets gaat verloren
Wij werken naar een ambitieus doel toe: we willen dat er geen kruimeltje etensafval meer op de vuilnisbelt eindigt. Dat is een van de vele manieren waarop we onze impact op het milieu proberen te verminderen. Waar gaat al ons etensafval dan naartoe? Het wordt gebruikt voor de productie van biogas.
MISSCHIEN BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD IN:
Met afvalsorteeroplossingen kan je je impact op het milieu al wat verkleinen
DUURZAAM LEVEN THUIS
Alle kleine beetjes helpen
Kijk hoe afvalsorteeroplossingen je kunnen helpen je impact op het milieu te verkleinen.
Ga naar Duurzaam leven thuis
Het stimuleren van de zelfverwezenlijking van meisjes en vrouwen bevordert de totstandkoming van geïntegreerde oplossingen voor armoede en kinderarbeid
MENS & MAATSCHAPPIJ
De mensen op de eerste plaats
We helpen een beter dagelijks leven te creëren voor mensen over de hele wereld.
Lees over Mens & Maatschappij