MENS & MAATSCHAPPIJ

Het belang van vroege kinderopvang

Het belang van
vroege kinderopvang
Het belang van vroege kinderopvang
Kinderopvang
geeft kinderen de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen

Kinderen hebben er contact met andere kinderen en worden gestimuleerd. Ze leven er samen, delen de ruimte, de aandacht en het speelgoed, leren omgaan met elkaar, leren regels respecteren... Onder het deskundige toezicht van hun begeleiders zetten ze hun eerste stappen naar autonomie.
Kinderopvang
is cruciaal tijdens de eerste levensjaren

In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor een goede taalkennis, voor zelfvertrouwen, voor het leren omgaan met anderen, voor het zich goed voelen, voor een goede ontwikkeling.
Kinderopvang
beïnvloedt het hele verdere leven

Kinderen die goed begeleid werden, doen het beter op school, vinden later makkelijker werk en hebben een betere gezondheid. En hoe vroeger ze starten, hoe sterker het effect.
Kinderopvang
helpt ook de ouders vooruit

Ze krijgen de kans een sociaal netwerk uit te bouwen met de professionele begeleiders en met andere ouders. Ook geeft het hen meer autonomie, zoals de mogelijkheid om een opleiding te volgen of te werken.
Kinderopvang komt zowel kinderen als ouders ten goede
In Vlaanderen komt ongeveer 51,9% van de kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar regelmatig naar de kinderopvang*. Bij kinderen uit kansarme gezinnen is dat echter maar 22%. Hoe dat komt? Er zijn sociale en culturele belemmeringen, wantrouwen, het tekort aan plaatsen, betaalbaarheid, enz. Dat is heel jammer omdat een opvangdienst een goede voorbereiding vormt op de kleuterschool enomdat de ouders zo tijd hebben om naar werk te zoeken, een opleiding te volgen, sociale contacten uit te bouwen, enz. Veel ouders van kwetsbare gezinnen leven immers vrij geïsoleerd.
Kinderopvang komt zowel kinderen als ouders ten goede
Kinderopvang
0-3j
in Vlaanderen
51,9%
Kinderopvang
0-3j
in Vlaanderen
22%
* (Bron: Kind & Gezin, 2013)