MENS & MAATSCHAPPIJ

Het belang van vroege kinderopvang

Het belang van
vroege kinderopvang
Het belang van vroege kinderopvang
Kinderopvang
geeft kinderen de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen

Kinderen hebben er contact met andere kinderen en worden gestimuleerd. Ze leven er samen, delen de ruimte, de aandacht en het speelgoed, leren omgaan met elkaar, leren regels respecteren... Onder het deskundige toezicht van hun begeleiders zetten ze hun eerste stappen naar autonomie.
Kinderopvang
is cruciaal tijdens de eerste levensjaren

In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor een goede taalkennis, voor zelfvertrouwen, voor het leren omgaan met anderen, voor het zich goed voelen, voor een goede ontwikkeling.
Kinderopvang
beïnvloedt het hele verdere leven

Kinderen die goed begeleid werden, doen het beter op school, vinden later makkelijker werk en hebben een betere gezondheid. En hoe vroeger ze starten, hoe sterker het effect.
Kinderopvang
helpt ook de ouders vooruit

Ze krijgen de kans een sociaal netwerk uit te bouwen met de professionele begeleiders en met andere ouders. Ook geeft het hen meer autonomie, zoals de mogelijkheid om een opleiding te volgen of te werken.