ENERGIE & HULPBRONNEN

Wij werken aan positieve verandering

Groen bostafereel in de zon
Al heel lang maken wij meer uit minder. Dat zit ons in het bloed. We hergebruiken ons afval zo veel mogelijk, kopen op verantwoorde wijze voeding en grondstoffen aan en beschermen de natuurlijke hulpbronnen. En omdat we volledig onafhankelijk willen zijn op het vlak van energie, maken we geleidelijk de overstap naar hernieuwbare energie.
Download het Duurzaamheidsrapport 2013 IKEA België
Download het Duurzaamheidsrapport 2013 IKEA Group
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
KLIMAAT & ENERGIE
Onafhankelijk worden inzake energie
We willen een positieve impact creëren op het milieu. Daarom streven we ernaar om tegen 2020 volledig op hernieuwbare energie te draaien en evenveel hernieuwbare energie uit bv. de wind en de zon te halen als we verbruiken. We werken ook aan de energie-efficiëntie van onze gebouwen, om rond te komen met minder energie.
Download onze duurzaamheidsstrategie, People & Planet Positive
Werklui installeren zonnepanelen op een IKEA woonwarenhuis
We hebben al meer dan 300.000 zonnepanelen geïnstalleerd op IKEA gebouwen in de hele wereld.
IKEA woonwarenhuis met zonnepanelen in vogelperspectief
We zijn op weg naar onafhankelijkheid inzake energie
Dat doen we door te investeren in energie-efficiëntie en het opwekken van hernieuwbare energie.
Windmolenpark
Zo werken we naar ons doel
We hebben 1,5 miljard euro opzijgezet om te investeren (hoofdzakelijk in wind- en zonne-energie) om ons doel van onafhankelijkheid inzake energie te bereiken.
ONS DOEL
Tegen eind 2020 zullen we evenveel hernieuwbare energie produceren als we verbruiken
Meer producten vervoeren, minder lucht
We vervoeren onze producten over de hele wereld maar trachten tegelijk zo weinig mogelijk lucht te transporteren. Vandaar het belang van de ‘vulgraad’ van de vrachtwagens en containers: het percentage van de vrachtruimte dat daadwerkelijk benut wordt. Hoe meer producten per lading, hoe minder vrachtwagens, treinen en schepen er nodig zijn en hoe sterker de CO2-uitstoot verlaagd wordt. We streven ernaar onze vulgraad te verhogen van de huidige 62% naar 70%. Dat is meer dan het lijkt, aangezien de gewichtsbeperkingen ons er vaak van weerhouden de containers en vrachtwagens tot helemaal boven te vullen.
Een medewerker van een IKEA woonwarenhuis verplaatst producten die op een papieren pallet gestapeld zijn
De overstap van houten naar papieren pallets heeft de ecologische voetafdruk van het vervoer van IKEA producten verminderd met 75.000 ton CO2 per jaar.
VIDJA lamp
Streven naar eenvoud
We zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten nog te verbeteren. Zo hebben we het ontwerp van onze VIDJA lamp herzien: we vereenvoudigden de montage door 24 van de 33 onderdelen weg te laten. Zo verminderden we het gewicht van de verpakking met 28%, en omdat ook het volume kleiner is, kunnen er nu 128 lampen op een pallet, tegen maar 80 lampen daarvoor.
Bekijk de VIDJA tafellamp
EKTORP zitbank
’Think outside the box’
Soms proberen we toch, ook al denken we dat een product niet meer verbeterd kan worden. Een van onze productontwerpers vond een manier om de EKTORP zitbank platter te verpakken en zo de doos waarin ze vervoerd wordt met bijna de helft te verkleinen. Zo verlaagden we de transportkosten, de CO2-uitstoot én de prijs, zonder iets aan de kwaliteit te veranderen!
Bekijk het EKTORP zitbankenassortiment
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
Een ruimte gevuld met IKEA producten in hout
HOUT
Natuurlijke schoonheid
Hout is een duurzaam levend materiaal dat warmte uitstraalt, prachtig oud wordt en hernieuwbaar en recycleerbaar is. Daarom werken we hard aan de bescherming en instandhouding van deze belangrijke natuurlijke hulpbron.
Verstandig omspringen met hout
Hout is een van onze belangrijkste materialen en wordt in veel IKEA producten verwerkt. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om het hout dat we gebruiken tot het uiterste te benutten, door onze producten zo te ontwerpen dat er zo weinig mogelijk materiaal voor nodig is en de fabricage zo efficiënt mogelijk verloopt.
Wij werken al vele jaren met anderen samen om de toelevering van hout uit verantwoord beheerde bossen te verhogen. Wij zijn een van de stichtende leden van de Forest Stewardship Council® (FSC). We hebben nu 21 bosopzieners die erop toezien dat al het hout volgens onze bosbouwnormen wordt aangekocht en dat het percentage gecertificeerd hout in onze toeleveringsketen blijft toenemen.
Onze vijf grootste houtleveranciers zijn Polen, Zweden, Rusland, Litouwen en Duitsland.
We zullen vóór augustus 2020 "Forest Positive" worden, wat inhoudt dat we onze bosbouwvereisten volledig blijven naleven en het gebruik van duurzame bosbouwmethodes ook los van onze eigen behoeften in de hele sector zullen promoten. We zullen ook bijdragen tot het stopzetten van de ontbossing.
No Youtube Player
Tai Wen werkt als bosbouwspecialist voor IKEA om erop toe te zien dat het Chinese hout bestemd voor IKEA producten op verantwoorde wijze gewonnen wordt.
Bosbouwspecialist meet de groei van de bomen
Werken met bosbouwnormen
Onze IWAY bosbouwnorm legt duidelijke vereisten op voor al het hout dat gebruikt wordt in IKEA producten, waaronder een verbod op illegaal gekapt hout, op hout uit gebieden waar aan het bos gerelateerde sociale conflicten heersen en op hout uit bossen met een hoge behoudswaarde. Alle leveranciers moeten aan de norm voldoen voor ze aan IKEA mogen leveren en we controleren de naleving aan de hand van audits.
Download de IWAY bosbouwnorm (PDF)
Houten IKEA kleerhangers
Hout uit duurzamere bronnen
Nog los van het feit dat onze leveranciers aan onze IWAY bosbouwnorm moeten voldoen, is het volume hout uit duurzamere bronnen (gerecycleerd hout en hout uit door de FSC gecertificeerde bossen) gestegen van 22,6% in 2013 naar 32,4%.
We mikken op 50% tegen 2017.
Ga naar de FSC-website voor meer informatie
Ons partnership met WWF
We werken samen met WWF en andere organisaties in de strijd tegen de illegale houtkap en om te ijveren voor verantwoorde praktijken in de houthandel. IKEA en WWF werken sinds 2002 samen ter ondersteuning van een geloofwaardige boscertificering en voor het in kaart brengen en beschermen van bossen met hoge behoudswaarde, met het oog op het behoud van de biologische en maatschappelijke waarde van het bos. We hebben geholpen het bosbeheer in Europa en Azië te verbeteren en hebben in de landen waar we samen actief zijn bijgedragen tot de uitbreiding van de FSC-gecertificeerde bosgebieden met ca. 30 miljoen hectare.
Ga naar de website van WWF om meer te vernemen over dit partnership
Wij ondersteunen in 11 landen 13 WWF-projecten die gericht zijn op een meer verantwoord bosbeheer.
Wereldkaart met aanduiding van de 13 WWF-projecten die IKEA ondersteunt in 11 landen
Laos
Vietnam
Cambodja
Rusland
China
Oekraïne
Litouwen
Bosnië en Herzegovina
Roemenië
Bulgarije
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
Een katoenboer toont een pluk Better Cotton
KATOEN
Een van onze lievelingsmaterialen
Katoen is een natuurlijk, hernieuwbaar materiaal dat gebruikt wordt in sommige van onze best verkochte producten, van zitbanken en kussens tot beddengoed en lampenkappen. We werken er hard aan om de katoenteelt beter te maken voor mens en milieu.
Wat is beter aan duurzaam katoen?
Wij werken graag met katoen omdat het zacht is, ademt en een hernieuwbaar materiaal is. Maar de traditionele katoenteelt is vaak schadelijk voor het milieu en de mensen die op de katoenvelden werken. IKEA werkt dan ook samen met de boeren om de normen te verhogen. Kinderarbeid is in de hele toeleveringsketen streng verboden. We werken ook samen met organisaties als het Better Cotton Initiative (BCI) en WWF om te komen tot een geïntegreerde aanpak van de complexe duurzaamheidsvraagstukken rond de katoenproductie. Het is ons doel om tegen eind 2015 enkel nog katoen uit duurzamere bronnen te gebruiken, geproduceerd volgens de BCI-normen, naast katoen geteeld volgens andere duurzaamheidsnormen in de VS en katoen van boeren die naar de Better Cotton Initiative-normen toe werken.
Ga naar de BCI-website voor meer informatie
No Youtube Player
Kijk hoe we met de boeren, het BCI en WWF samenwerken aan de transformatie van de katoensector.
Sundar Borude, een katoenactivist, zet uiteen hoe je op duurzame wijze katoen kan telen
Maak kennis met een succesvolle katoenboer
Sundar Borude uit de Midden-Indiase deelstaat Maharashtra is intussen ‘meestertrainer’ en een van de pleitbezorgers van de gemeenschappelijke katoenprojecten van IKEA en WWF die ijveren voor betere verbouwingsmethodes. Hij leert zijn buren de simpele kneepjes om o.a. minder chemicaliën en water te gebruiken, waardoor zijn boerderij meer winst is beginnen maken.
Ga naar de website van WWF om meer te vernemen over dit partnership
FÄRGLAV, dekbedovertrek gemaakt van een mengeling van katoen en lyocell
Op zoek naar alternatieven voor katoen
Hoewel katoen nog steeds een van de materialen is die we het vaakst gebruiken, zijn we voortdurend op zoek naar hernieuwbare alternatieven. Het FÄRGLAV dekbedovertrek is gemaakt van een mengeling van katoen en lyocell, een zachte, ademende textielvezel die gewonnen wordt uit hout.
Bekijk het FÄRGLAV dekbedovertrek
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
Proper water dat over iemands handen klatert
WATER
Water met respect behandelen
Zonder water kan niemand leven, maar poper water is in sommige delen van de wereld een echte luxe. Daarom is zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van het water een belangrijk gegeven voor ons en onze leveranciers. Tegen augustus 2020 willen wij "Water Positive" worden door in onze hele waardeketen goed waterbeheer te stimuleren. Door met anderen samen te werken, zullen we bijdragen tot een verbeterd waterbeheer in gebieden waar water een schaars goed is. Daarbij zullen we focussen op watergebruik en waterkwaliteit.
Waterbehandelingsstation in de fabriek van een IKEA leverancier in Bangladesh
Water besparen in Bangladesh
Een van onze grootste textielleveranciers in Bangladesh gebruikt voor zijn productie voor IKEA een grote hoeveelheid water, ongeveer 1,7 miljoen m3 per jaar. In 2011/2012 zijn wij met ons Supplier Development Process een project gestart om het waterverbruik in die vestiging met ten minste 20% te verminderen en onze richtlijnen voor de recycling van water voor textiel te testen. De leverancier heeft in de fabriek 30 watermeters geïnstalleerd om te kijken welke processen het meeste water verbruiken.
Ze verwachten zo’n 292.000 m3 water per jaar te besparen, wat ongeveer overeenkomt met het jaarlijkse waterverbruik van 10.256 mensen in Bangladesh.
Wij monitoren het waterverbruik in elk proces en zullen besparingdoelen bepalen voor het volledige productieproces, van het bleken tot het bedrukken en verven. We hebben verscheidene punten geïdentificeerd waar afvalwater kan worden gerecycleerd om het elders in de fabriek te gebruiken, en we zullen proefprojecten uitvoeren om potentiële oplossingen en besparingen te testen.
Verbeterde waterzuivering in Bangladesh
De toegang tot proper en gezond water is niet universeel.
In Bangladesh kunnen de waterzuiveringsstations de bevolkingsgroei en de verstedelijking nauwelijks aan. Daardoor ontstaat een gebrek aan schoon water. Dit kan schade toebrengen aan de gezondheid en het milieu, vooral tijdens de frequente overstromingen in het regenseizoen.
In samenwerking met GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, een Duits adviesbureau voor duurzame ontwikkeling) hebben we een opleiding van 60 uur samengesteld voor operatoren en managers van waterzuiveringsstations die werken in de vestigingen van onze leveranciers.
De cursus helpt IKEA leveranciers hun afvalwater efficiënter te beheren, zodat ze in staat zijn om aan de vereisten van IWAY,
de IKEA gedragscode voor leveranciers, te voldoen. Vijf leveranciers namen vorig jaar deel aan het pilotprogramma en 15 mensen ontvingen een attest.
Water wordt in een zuiveringsstation gepompt in Bangladesh.
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
AFVAL
Recycleren in de
grote blauwe doos
Niets verspillen en meer halen uit minder zit ons in het bloed.
Wij willen zuinig omgaan met middelen. Dat beïnvloedt ons elke dag. Tegen augustus 2015 zullen al onze woninginrichtingsmaterialen inclusief verpakkingen vervaardigd worden van hernieuwbare, recycleerbare of gerecycleerde materialen.
Waar mogelijk in onze woonwarenhuizen en andere IKEA activiteiten mikken we op zero afval naar de vuilnisbelt.
Afvalsorteerpunt in een IKEA woonwarenhuis
Lampen die verzameld zijn voor recyclage
Breng je afgedankte spullen terug naar IKEA!
We willen recyclage zo makkelijk mogelijk voor je maken. Wist je dat je je gebruikte batterijen, aluminium theelichthouders, spaarlampen en TL-lampen bij onze IKEA woonwarenhuizen kan achterlaten?
Afvalsorteerstation voor klanten in een IKEA woonwarenhuis
WIST JE DIT?
In 2013 werd 87% van het afval van onze activiteiten gerecycled
ENERGIE & HULPBRONNEN: KLIMAAT & ENERGIE | HOUT | KATOEN | WATER | AFVAL | VOEDING
VOEDING
Eten met een goed gevoel
Elk jaar bedienen wij en verkopen wij voedsel aan 261 miljoen klanten in de restaurants van onze woonwarenhuizen en in de Zweedse shop. Onze aanpak omvat het gebruik van meer duurzame en biologische ingrediënten, met onder meer de aankoop van ingrediënten die volgens erkende normen gecertificeerd zijn, en de toepassing van normen voor dierenwelzijn.
Een UTZ Certified boer controleert een koffieplant
Sinds 2008 is alle koffie die bij IKEA verkocht en geschonken wordt UTZ Certified.
WIJ ENGAGEREN ONS OM OP VERANTWOORDE WIJZE VOEDING AAN TE KOPEN
De bestanddelen van het nieuwe biologische IKEA kindermenu
Meer biologische opties dan ooit
Je vindt altijd een achttiental biologische producten in onze Zweedse shop. Ook in het restaurant is er altijd één biologische optie, naast de nieuwe biologische kindermaaltijd.
Zak UTZ Certified koffiebonen
Trots serveren wij UTZ Certified voedingsproducten
UTZ Certified is een onafhankelijke organisatie die duurzaam verbouwde koffie, thee en chocolade certificeert. UTZ Certified is een van de toonaangevende duurzaamheidsnormen voor deze producten.
Verneem er meer over op de UTZ Certified website
Verse zalm op een bedje van ijs
Verantwoorde vis en zeevruchten
Al onze wilde vis en zeevruchten moeten afkomstig zijn van door de MSC (Marine Stewardship Council) gecertificeerde visbedrijven of beschreven staan in de WWF viswijzer als soorten afkomstig van gezonde en goed beheerde populaties.
Ga naar de website van WWF om de Viswijzer te downloaden
MISSCHIEN BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD IN:
Met afvalsorteeroplossingen kan je je impact op het milieu al wat verkleinen
DUURZAAM LEVEN THUIS
Alle kleine beetjes helpen
Kijk hoe afvalsorteeroplossingen je kunnen helpen je impact op het milieu te verkleinen.
Ga naar Duurzaam leven thuis
Het stimuleren van de zelfverwezenlijking van meisjes en vrouwen bevordert de totstandkoming van geïntegreerde oplossingen voor armoede en kinderarbeid
MENS & MAATSCHAPPIJ
De mensen op de eerste plaats
We helpen een beter dagelijks leven te creëren voor mensen over de hele wereld.
Lees over Mens & Maatschappij