NIEUWE WOONWARENHUIZEN IN BELGIË

IKEA Hasselt

Site Groot Hilst
IKEA Hasselt
Ons dichter bij onze Limburgse klanten vestigen
IKEA wil goed ontworpen, kwalitatieve en functionele woonartikelen tegen een betaalbare prijs binnen het bereik van nog meer mensen brengen. Met een nieuw IKEA woonwarenhuis in Hasselt willen we dichter bij onze Limburgse klanten zijn.
Laatste nieuws
In augustus hebben we alle nodige vergunningen ontvangen om van start te gaan met de bouw van het nieuwe IKEA woonwarenhuis. De herbestemming is goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (GRUP afbakening van het stedelijk gebied Hasselt en Genk) en het Vlaamse Gewest, de stad en de provincie hebben de bouw-, milieu- en socio-economische vergunningen verleend.

IKEA was verheugd deze vergunningen ontvangen te hebben na een 3 jaar durende vergunningsprocedure die in alle openheid en in samenspraak met alle betrokken partijen is verlopen. IKEA is daarom zeer verrast dat twee vastgoedontwikkelaars, Redevco en Pans, nu beroep hebben aangetekend tegen alle vergunningen, aangezien deze ondernemingen niet rechtstreeks betrokken zijn bij ons project.

Dit beroep is een grote teleurstelling voor alle betrokken partijen die zeer hard hebben gewerkt om dit belangrijk project voor IKEA te realiseren. Het is ook een zware tegenvaller voor onze klanten en iedereen die ernaar uitkeek om mee te werken aan de bouw van het nieuwe woonwarenhuis of om er te solliciteren naar een job. Een investering van meer dan 70 miljoen EUR en de creatie van meer dan 300 jobs worden nu tegengehouden.

“We hebben nog steeds de intentie en de wens om ons in Hasselt te vestigen en we hebben vertrouwen in ons project. Het is nu aan de betrokken instanties om deze beroepen te evalueren en te behandelen. Deze procedure zal in elk geval de ontwikkeling en de opening van het nieuwe IKEA woonwarenhuis vertragen”, zegt Lorenzo De Lannoy, real estate & development manager bij IKEA België.

IKEA was van plan de bouw aan te vatten eind oktober 2014 zodat het nieuwe woonwarenhuis eind 2015 kon opengaan. Dit zal nu minstens enkele maanden vertraging oplopen.
Werkgelegenheid creëren
Door een nieuw woonwarenhuis te openen creëren we zo’n 300 directe arbeidsplaatsen en zo’n 50 indirecte arbeidsplaatsen (schoonmaakpersoneel, bewakers...). De bouw van het woonwarenhuis zelf zorgt ook voor extra tewerkstelling.

IKEA medewerkers kunnen aan de slag in uiteenlopende afdelingen zoals verkoop, logistiek, restaurant, klantendienst, communicatie en interieurdesign, enzovoort.

Bij IKEA geloven we dat de ontwikkeling van onze organisatie hand in hand gaat met de ontwikkeling van onze medewerkers. Interne groei- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn dan ook de hoeksteen van ons personeelsbeleid.

We willen graag dat onze medewerkers een goede voeling hebben met de lokale cultuur en onze klanten. De 300 nieuwe jobs worden daarom zo veel mogelijk ingevuld door mensen uit de buurt.

Er zijn momenteel nog geen concrete vacatures voor IKEA Hasselt. We raden je wel aan om via onze jobsite je interesse kenbaar te maken en dit via de spontane sollicitatie voor IKEA Hasselt. We kunnen je op deze manier op de hoogte houden wanneer de eerste vacatures voor IKEA Hasselt verschijnen zodat je gericht op de vacature van je voorkeur kan reageren. Ondertussen kan je hier ook onze openstaande vacatures in andere vestigingen bekijken.
Bereikbaarheid en mobiliteit
Wij vinden het belangrijk dat onze IKEA woonwarenhuizen goed bereikbaar zijn. Het verkeer van en naar een IKEA winkel moet zo vlot mogelijk kunnen verlopen, dit komt de hele omgeving ten goede.

Daarom analyseren we mobiliteit steeds mee in de verschillende stappen van de ontwikkeling van een nieuwe IKEA, in nauw overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Hasselt.
Contact
Heb je nog vragen, opmerkingen of voorstellen? Klik dan hier.
Mee zorgen voor de lokale gemeenschap
We willen een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de steden waar wij ons vestigen. Dat betekent onder meer dat we bijzondere aandacht besteden aan het milieu en dat we plaatselijke maatschappelijke initiatieven steunen.

We willen ook in Limburg maatschappelijke initiatieven steunen, die kinderen centraal stellen. We zijn momenteel nog op zoek naar een plaatselijke organisatie in Hasselt waarmee we op lange termijn kunnen samenwerken.