NIEUWE WOONWARENHUIZEN IN BELGIË

IKEA Hasselt

Site Groot Hilst
IKEA Hasselt
Ons dichter bij onze Limburgse klanten vestigen
IKEA wil goed ontworpen, kwalitatieve en functionele woonartikelen tegen een betaalbare prijs binnen het bereik van nog meer mensen brengen. Met een nieuw IKEA woonwarenhuis in Hasselt willen we dichter bij onze Limburgse klanten zijn.
Laatste nieuws
De Vlaamse Regering keurde eind april 2014 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk goed. Hierbij werd ook de mogelijke inplanting van een zone voor grootschalige detailhandel op de site Groot Hilst geanalyseerd, nabij het afrittencomplex van Hasselt-Zuid.

Wij zijn verheugd met de beslissing van de Vlaamse Regering, deze brengt ons een stap dichter bij de realisatie van een nieuwe IKEA in Hasselt.

Wij kijken nu met vertrouwen uit naar het verdere verloop van de vergunningsprocedure. Alvorens er met de bouw van de nieuwe winkel kan worden gestart, dienen nog een aantal stappen te worden doorlopen .

● We ontvingen een goedgekeurde project-MER. Dit is het milieueffectenrapport over het concrete project dat IKEA wil realiseren in Hasselt. De impact van een IKEA vestiging op onder meer het leefmilieu en mobiliteit van de buurt waar we ons zouden willen vestigen werden in kaart gebracht en door experts geëvalueerd.

● De procedures voor de bouwvergunning, milieuvergunning, en socio-economische vergunning lopen. Parallel hieraan werd op 11 juni 2014 een informatie-sessie georganiseerd samen met de Stad Hasselt.
De buurtbewoners kregen er meer toelichting over de ingediende plannen en het verdere verloop.

IKEA hoopt, indien al deze stappen constructief worden gezet,
een woonwarenhuis te kunnen openen in de tweede helft van 2015.

Vanaf dinsdag 15 juli zullen we een prospectie-onderzoek archeologie uitvoeren op de site waar IKEA Hasselt zou komen. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het terrein archeologisch materiaal zou bevatten. Zoals bij elk project doen we dit natuurlijk in nauwe samenwerking met de bevoegde instanties. We schatten in dat dit onderzoek ongeveer een maand in beslag zal nemen.
Werkgelegenheid creëren
Door een nieuw woonwarenhuis te openen creëren we zo’n 300 directe arbeidsplaatsen en zo’n 50 indirecte arbeidsplaatsen (schoonmaakpersoneel, bewakers...). De bouw van het woonwarenhuis zelf zorgt ook voor extra tewerkstelling.

IKEA medewerkers kunnen aan de slag in uiteenlopende afdelingen zoals verkoop, logistiek, restaurant, klantendienst, communicatie en interieurdesign, enzovoort.

Bij IKEA geloven we dat de ontwikkeling van onze organisatie hand in hand gaat met de ontwikkeling van onze medewerkers. Interne groei- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn dan ook de hoeksteen van ons personeelsbeleid.

We willen graag dat onze medewerkers een goede voeling hebben met de lokale cultuur en onze klanten. De 300 nieuwe jobs worden daarom zo veel mogelijk ingevuld door mensen uit de buurt.

Er zijn momenteel nog geen concrete vacatures voor IKEA Hasselt. We raden je wel aan om via onze jobsite je interesse kenbaar te maken en dit via de spontane sollicitatie voor IKEA Hasselt. We kunnen je op deze manier op de hoogte houden wanneer de eerste vacatures voor IKEA Hasselt verschijnen zodat je gericht op de vacature van je voorkeur kan reageren. Ondertussen kan je hier ook onze openstaande vacatures in andere vestigingen bekijken.
Bereikbaarheid en mobiliteit
Wij vinden het belangrijk dat onze IKEA woonwarenhuizen goed bereikbaar zijn. Het verkeer van en naar een IKEA winkel moet zo vlot mogelijk kunnen verlopen, dit komt de hele omgeving ten goede.

Daarom analyseren we mobiliteit steeds mee in de verschillende stappen van de ontwikkeling van een nieuwe IKEA, in nauw overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Hasselt.
Contact
Heb je nog vragen, opmerkingen of voorstellen? Klik dan hier.
Mee zorgen voor de lokale gemeenschap
We willen een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de steden waar wij ons vestigen. Dat betekent onder meer dat we bijzondere aandacht besteden aan het milieu en dat we plaatselijke maatschappelijke initiatieven steunen.

We willen ook in Limburg maatschappelijke initiatieven steunen, die kinderen centraal stellen. We zijn momenteel nog op zoek naar een plaatselijke organisatie in Hasselt waarmee we op lange termijn kunnen samenwerken.