Membina kanopi untuk kisah waktu tidur semudah 1, 2, 3