Keadaan bekerja


Produk IKEA mesti dihasilkan di bawah keadaan bekerja yang sesuai oleh pembekal yang bertanggung jawab untuk alam sekitar. Cara terbaik untuk mempengaruhi dan menyumbang untuk pembangunan positif untuk mengekalkan pembangunan positif adalah untuk mengekalkan perhubungan yang rapat, jangka panjang dengan pembekal kami. Dengan menyokong pembekal, kami ingin memotivasi mereka untuk mengambil lebih tanggungjawab terhadap orang ramai dan alam sekitar.

Pekerja IKEA di tapak kilang


Amalan kita adalah untuk bekerja sama dengan pembekal kami di kilang supaya kita boleh memahami dengan lebih mendalam tentang keadaan pengeluaran kami. Pereka, pembangun produk dan pembeli kerap bekerja di tapak di kilang. Ini memberikan kita peluang untuk mempengaruhi amalan mereka dan menyokong mereka untuk membangunkan kemahiran dan pengetahuan untuk meneraju initiatif sosial dan alam sekitar meraka sendiri.

Menghalang buruh kanak-kanak


Buruh kanak-kanak wujud di negara tempat produk IKEA dihasilkan, tetapi IKEA tidak menerima buruh kanak-kanak digunakan oleh pembekal dan sub kontraktor mereka. IKEA berusaha secara aktif untuk menghalang buruh kanak-kanak.

Jobs at IKEA

When you grow,
IKEA grows too.

IKEA Social Initiative

Improving the rights and life opportunities for the many children.