Produk dan bahan


Produk-produk kelengkapan rumah IKEA mestilah selamat, dari kedua-dua perspektif kesihatan dan alam sekitar. Pereka-pereka kami, pembangun produk dan juruteknik mengambil kira keselamatan, kesan alam sekitar dan kualiti pada setiap peringkat pembangunan produk baru.

IKEA dan perundangan EU baru pada bahan kimia, REACH

IKEA menyasarkan untuk menahan diri daripada penggunaan bahan kimia dan bahan-bahan yang boleh berbahaya kepada orang dan persekitaran. IKEA mengalu-alukan perundangan EU REACH baru pada bahan kimia dan bahan-bahan yang mana sejajar dengan pendekatan berjaga-jaga IKEA terhadap bahan kimia. Semua produk IKEA untuk kesemua pasaran, secara global, akan mematuhi sekatan-sekatan kimia dalam perundangan REACH.

Reka bentuk persekitaran


Dalam pembangunan produk, kami terlebih dahulu memutuskan pada tanda harga yang di jual buat gedung-gedung IKEA. Bagaimanapun, dalam menawarkan harga rendah kami tidak harus berkompromi atas keselamatan atau kualiti produk IKEA. Pereka-pereka, pembangun-pembangun produk dan juruteknik mesti mempertimbangkan keselamatan sesuatu produk, kualiti dan aspek alam sekitar, dari tahap permulaan reka bentuk sepanjang kitaran hayatnya. IKEA menggunakan “e-wheel” faham dan menilai kesan alam sekitar produk-produk kita. “e-wheel” mempunyai beberapa tempat-tempat pemeriksaan, yang dibahagi ke dalam empat peringkat: bahan mentah, pembuatan, kegunaan produk dan akhir hayat.

Pengunaan bahan yang efisyen


IKEA meyakini menggunakan sumber-sumber paling kurang untuk membuat produk-produk munasabah terbaik, tanpa mempunyai satu kesan negatif terhadap kefungsian atau rupa mereka. Bahan-bahan mentah utama menggunakan dalam Produk IKEA ialah kayu, kapas, logam, plastik, kaca dan rotan dan kami bekerja ke arah menggunakan banyak bahan-bahan yang dikitar semula dan boleh diperbaharui selagi boleh.

Mengurangkan sisa


IKEA bergiat aktif mengurangkan sisa dalam pembuatan produknya. Di mana boleh, proses pembuatan seharusnya digunakan dalam pengeluaran barangan lain. IKEA mengitar semula pelbagai bahan, seperti kadbod, kertas, plastik, kayu, logam dan kaca.

Kebanyakan gedung IKEA menyediakan pungutan poin untuk pelanggan-pelanggan yang menghantar sisa, seperti alat elektronik dan elektrik, membuang pembungkusan, bateri-bateri dan mentol tenaga rendah untuk dikitar semula.

IKEA cuba untuk membaiki produk-produk daripada membuang produk tersebut. Produk-produk ini digunakan sebagai alat-alat ganti atau dijual dengan harga yang rendah terutamanya di tempat yang disediakan di gedung.

Menjadikan produk kelengkapan rumah selamat


IKEA mengutamakan prinsip pencegah berhubung penggunaan bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya dalam setiap produknya dan kesan produk terhadap kesihatan pelanggan-pelanggan kami dan alam sekitar. Contohnya undang-undang tempatan diperkukuhkan mengenai penggunaan bahan kimia, kami berusaha mengambil syarat-syarat baru di negara-negara lain tempat kami berurusan.

Fokus untuk keselamatan kanak-kanak


IKEA meletakkan tumpuan khusus pada produk kanak-kanak, yang harus menepati kualiti tinggi dengan syarat-syarat keselamatan tertentu. Rakan sejawatan IKEA yang membangunkan dan membeli produk kanak-kanak, telah mempelajari tentang keperluan perkembangan kanak-kanak, keselamatan dan kesihatan dalam program latihan School Children kami.

Kami menguji produk kanak-kanak IKEA mengikut piawaian keselamatan antarabangsa dalam kawalan ketat kebangsaan pada pihak ketiga kami sendiri di makmal ujian Älmhult, Sweden. Kami juga menjalankan pemeriksaan keselamatan terhadap produk kami sendiri, di makmal-makmal ujian dan institut-institut seluruh dunia.

Penilaian risiko dan pengujian produk


Setiap tahun ribuan ujian dilaksanakan terhadap produk IKEA semasa peringkat pembangunan. Malah ujian juga dikendalikan semasa proses pengeluaran. Sebaik sahaja satu produk diluluskan untuk pengeluaran, mana-mana pertukaran yang dicadangkan bagi produk itu atau bagi kaedah pengeluaran dikaji semula oleh IKEA akan diputuskan sama ada ujian penilaian risiko-risiko sampingan diperlukan atau tidak.

Kami perlu juga memastikan yang bahan-bahan kimia yang diharamkan seperti formaldehid dan ftalat tidak melanggar syarat-syarat IKEA. IKEA mempunyai pihak ketiga yang di akreditasi di makmal ujian yang disahkan setiap tahun oleh juruaudit luar dan pihak ketiga dalam melakukan ujian rambang. IKEA memerlukan pembekal-pembekal dimana produk mereka telah diakui sah dan diuji oleh juruaudit-juruaudit pihak ketiga.