Kecemasan – menghulurkan bantuan


Semasa darurat awal, IKEA Social Initiative boleh menyediakan Produk IKEA dalam menyokong usaha-usaha bantuan kemanusiaan. Kemudian kami menyumbang kepada projek-projek mengemukakan pembinaan semula jangka panjang dan kerja pemulihan dalam akibat malapetaka-malapetaka seperti gempa bumi, pembanjiran dan siklon. Kami realisasikan bantuan ini melalui rakan kongsi UNICEF dan Save the Children berdasarkan penilaian keperluan mereka.

Contoh baru-baru ini dan usaha berterusan usaha kecemasan Inisiatif Sosial IKEA:


Gempa bumi Haiti Januari 12 2010

Melalui hubungan rapat dengan rakan-rakan global seperti UNICEF dan Save the Children, kedua-duanya hadir di Haiti. Mereka menilai keadaan dan bantuan apa yang perlu dalam memberikan bantuan dan untuk beritahu kami bantuan terbaik yang boleh di berikan buat mangsa.

”Keadaan di Haiti begitu teruk. Ini baru permulaan usaha pemulihan jangka panjang di Haiti. Save the Children dan UNICEF, kedua-duanya siap diatur bagi bertindak balas bantuan segera buat kanak-kanak dan komuniti. Dalam masa yang sama, perbincangan bersama Inisiatif Sosial IKEA adalah jalan paling berkesan untuk satu jawapan umum munasabah. Sebagai standard ini adalah diasaskan keperluan pada tanah. Kami merupakan penyokong Inisiatif Sosial IKEA dalam memegang satu pendekatan jangka panjang juga semasa kecemasan.”

Elisabeth Dhalin, Save the Children, Sweden dan Tim Hunter, Penolong Pengarah, Pengumpulan dana UNICEF Save the Children
UNICEF

"Build Back Better" setelah gempa bumi di China

Satu gempa bumi yang kuat pada bulan Mei 2008 menjadikan sekolah di satu daripada daerah-daerah termiskin China di selatan itu kawasan daerah timur Gansu. Keputusan Inisiatif Sosial IKEA dalam menyokong UNICEF dengan dana kritikal bagi usaha-usahanya untuk “Build Back Better” membantu 10,000 kanak-kanak dalam Xihe County. Sekolah-sekolah menerima bilik-bilik darjah baru, bahan-bahan pendidikan, perabot dan perpustakaan serta bantuan untuk membina sistem air dan tandas bersih. Lebih daripada 200 orang guru dilatih dengan pendekatan-pendekatan mesra pelajar dan telah dilengkapi dengan alat-alat dan bantuan dalam memperkayakan pembelajaran kanak-kanak.

Pelajari selanjutnya tentang projek ini

Myanmar

Berikutan kemusnahan yang disebabkan oleh Cyclone Nargis, Inisiatif Sosial IKEA menderma 200,000 mainan lembut melalui Save The Children untuk kanak-kanak di kawasan paling tragis digunakan untuk rawatan trauma. Mainan lembut telah diagihkan melalui Save The Children di lokasi mesra kanak-kanak, di kumpulan perlindungan komuniti kanak-kanak, klinik-klinik kesihatan dan di tempat utama pengagihan air.

Jobs at IKEA

When you grow,
IKEA grows too.

Press room

Find the latest press releases and your press contacts.