Perhutanan dan kayu


Kayu ialah satu bahan terbaik dari sudut perspektif alam sekitar dan kualiti, selagi ia secara sah menghasilkan dan datang dari hutan yang diurus secara bertanggungjawab. IKEA tidak menerima secara kayu yang ditebang secara haram atau kayu dari hutan semulajadi yang utuh, melainkan ia telah disahkan ditadbir secara bertangungjawab. Matlamat jangka panjang kami buat sumber kayu untuk produk IKEA dari hutan yang telah disahkan serta di uruskan dengan penuh tanggungjawab.

Syarat-syarat buat pembekal kayu


Semua pembekal-pembekal kayu IKEA harus memenuhi tatakelakuan IKEA IWAY. Terdapat juga satu set keperluan tertentu yang digunakan kepasa semua pembekal kayu padu, lapisan berglu, venir dan papan lapis. Pembekal-pembekal kayu IKEA mesti mampu mendokumen asal kayu mereka.

Mengenalpasti hutan


Setiap tahun pembekal-pembekal IKEA mesti melaporkan asal, jumlah dan spesies semua kayu yang digunakan dalam produk IKEA. IKEA kemudiannya boleh mengenal pasti tahap model tangga pembekal yang boleh dicapai.

Maklumat ini dan penilaian risiko digunakan untuk memilih sejumlah rangkaian pembekal kayu untuk penilaian lebih mendalam. Pakar-pakar perhutanan melakukan audit buat pembekal-pembekal dan subkontraktor bekalan kayu dari kilang itu secara berterusan untuk mengenalpasti hutan asal. Juruaudit pihak ketiga sistem pengauditan IKEA dengan menjalankan satu jumlah yang terhad rangkaian bekalan kayu.

Kertas buat katalog IKEA


Setiap tahun berjuta-juta salinan katalog IKEA, dalam pelbagai bahasa, diedarkan kepada keluarga di seluruh dunia. IKEA bekerja dan bergiat aktif ke arah pengeluaran mesra alam sekitar untuk katalog IKEA.

IKEA berusaha memastikan penggunaan kertas untuk Katalog IKEA datang dari hutan yang telah disahkan dan diurus penuh tanggungjawab, dan kajian telah dibuat secara berterusan untuk mengesahkan asal gentian kertas digunakan. Kertas dan pembekal-pembekal pencetak perlu juga menggunakan sistem pengurusan persekitaran yang diperakui dan memantau pengeluaran mereka.

Pengeluaran katalog IKEA


Pengeluaran Katalog IKEA adalah mengikut tata kelakuan The IKEA Way untuk Perkhidmatan dan Pembelian Produk Pemasaran yang merangkumi kedua-dua isu-isu sosial dan keperluan-keperluan tertentu bagi kertas dan industri percetakan. Pembekal-pembekal katalog IKEA harus melaksanakannya menurut arahan segala syarat yang dikenal pasti dalam kod tatasusila.

Gentian kertas surih


IKEA berusaha memastikan kertas yang di gunakan dalam Katalog IKEA datangnya daripada hutan yang telah disahkan diuruskan dengan bertanggungjawab, dan kajian telah dibuat secara berterusan bagi mengesahkan asal gentian kertas digunakan. Kertas dan cetak pembekal-pembekal perlu juga menggunakan sistem pengurusan persekitaran yang diperakui dan memantau pengeluaran mereka.