Makanan selamat di gedung IKEA


IKEA berusaha memastikan makanan yang dihidangkan di restoran serta produk makanan yang dijual adalah selamat , dan telah berkembang serta dikeluarkan mengikut landasan syarat-syarat tertentu dari segi sosial dan tanggungjawab persekitaran.

Kualiti Makanan IKEA dan Keperluan-keperluan Alam Sekitar


IKEA membeli makanan dalam pembungkusan dan makanan segar untuk restoran-restoran IKEA dan Kedai Khas Makanan Sweden secara berpusat dan tempatan. Pembelian rangkaian berpusat, dari kira-kira 100 pembekal, adalah sama di seluruh gedung IKEA seluruh dunia. Rangkaian tempatan dipilih dalam setiap negara.
Semua pembekal-pembekal makanan IKEA mesti mematuhi tata kelakuan IKEA, IWAY. Sebagai tambahan, terdapat satu bahagian khas dengan syarat-syarat untuk pembekal-pembekal produk makanan yang bekerja dengan IKEA.

Kopi yang disahkan UTZ


IKEA menggunakan hanya kopi yang telah disahkan oleh UTZ, sebuah organisasi bebas bukan-untuk keuntungan yang mengendalikan program pensijilan terbesar dan bertanggungjawab dalam pertumbuhan pengeluaran kopi dunia. Kami mahu pekerja dan pelanggan-pelanggan tahu tentang kopi yang mereka minum dihasilkan dengan selamat buat orang ramai dan alam sekitar.

Pelanggan-pelanggan IKEA boleh mengetahui proses kopi mereka dari ladang melalui nama kopi dan tarikh luput sebelum kopi dibeli dari Kedai Khas Makanan Sweden ke dalam alat penyurih.

Disahkan Utz mempunyai satu pendekatan yang luas untuk mesra alam sekitar, dengan mengambil kira orang ramai dan alam sekitar serta amalan perniagaan yang baik untuk pertimbangan.

Hidangan organik di dalam menu


Restoran IKEA kerap menghidangkan makanan organik. Kedai Khas Makanan Sweden menawarkan beberapa produk organik.