Perubahan Iklim


IKEA mahu mengurangkan pengeluaran karbon dioksida dari semua aspek operasi. Kerana inilah kami bekerja secara aktif mengurangkan karbon dioksida (CO2) daripada pengeluaran dari keseluruhan rantaian nilai itu, dari pengekstrakan bahan mentah sehingga jangka hayat produk.