Di bawah adalah butir-butir hubungan media kami yang boleh membantu anda dengan pertanyaan media anda.

Pertanyaan yang tidak berkaitan dengan media atau pertanyaan am tentang IKEA
Perkhidmatan Pelanggan
customerservice.ikeamy@ikano.asia
Tel: +603-7952 7575
Fax: +603-7726 6255

Orang ramai dan alam sekitar

Orang ramai dan alam sekitar
Memikul tanggunjawab untuk orang ramai dan alam sekitar adalah pra-syarat bagi menjalankan perniagaan yang baik.