ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ

Svarbiausia žmonės

Moteris ir vaikas Indijoje
Norime kiek galėdami prisidėti kuriant gražesnį kasdienį gyvenimą visiems žmonėms, susijusiems su mūsų veikla. Nuo IKEA darbuotojų bei tiekėjų iki šeimų, gyvenančių skurdžiausiose pasaulio bendruomenėse. Kiekviename žingsnyje stengiamės kovoti už lygybę, įvairovę ir pagarbą žmogaus teisėms.
Atsisiųskite 2015 metų tvarios veiklos ataskaitą
ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA |GEROS VALIOS KAMPANIJA
IKEA FONDAS
Suteikti daugiau galimybių vaikams
Nesvarbu kokiomis aplinkybėmis, kiekvienas vaikas nusipelnė vietos, kurią vadintų namais, sveikos vaikystės ir galimybės įgyti išsilavinimą. IKEA Fondas daug metų bendradarbiauja su UNICEF ir Clinton Fondu. Vykdome paramos programas vaikams, kad šie galėtų susikurti gražesę ateitį sau ir savo šeimoms.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Vaikai pabėgelių stovykloje
IKEA Fondas aukoja dešimtis milijonų eurų paramai, iš IKEA gauto pelno.
3 būdai, kaip IKEA Fondas padeda vaikams
TRYS BŪDAI, KAIP IKEA FONDAS PADEDA VAIKAMS
Jauna mergaitė mokykloje
Daugiau galimybių moterims ir mergaitėms
suteiksime, padedant joms įgyti išsilavinimą, įgūdžių, aprūpinant kokybiška sveikatos apsauga ar pradiniu įnašu mažam verslui kurti. Padėdami moterims mes padėsime ir vaikams. IKEA Fondas finansuoja paramos programas, suteikiančias moterims galimybę aprūpinti savo šeimas.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Berniukas pabėgelių stovykloje
Gražesnis gyvenimas pabėgėlių vaikams
Kasmet milijonai vaikų praranda viską stichinių nelaimių ar politinių konfliktų metu. IKEA Fondas remia UN Pabėgėlių Agentūrą, skirdamas 73 milijonus eurų, aprūpinti pabėgėlius iš Etiopijos, Sudano ir Bangladešo pastoge, sveikatos apsauga ir išsilavinimu.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Vaikai, nelankantys mokyklos, yra labiausiai pažeidžiami
Vaikai neturėtų dirbti ir būti išnaudojami
IKEA bendradarbiauja su UNICEF ir „Gelbėkit Vaikus“ organizacijomis jau daugiau, nei dešimt metų. Esame investavę daugiau, nei 60 milijonų eurų į kovą prieš pamatines vaikų išnaudojimo priežastis Pakistane ir Indijoje. Kartu mes jau 2017 m. tiesiogiai pakeisime 16 milijono vaikų gyvenimus.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA |GEROS VALIOS KAMPANIJA
TIEKĖJAI
Glaudus ryšys su tiekėjais
Norime, kad visi liktų patenkinti IKEA produktais. Dėl to stengiamės pataikyti itin gerus santykius su tiekėjais. Apie 600 000 žmonių dirba mūsų tiekėjų kompanijose, norime būti tikri, kad šie žmonės dirba tinkamomis sąlygomis.
Štai kodėl 2000 m. išleidome IWAY, mūsų tiekėjų elgesio kodeksą. IKEA tiekėjai įsipareigoja šį kodą perduoti savo tiekėjams, o mes padedame jiems tai įgyvendinti.
IWAY inspektorius IKEA tiekėjo fabrike
Mes reguliariai lankome savo tiekėjus, per metus visame pasaulyje suorganizuojami 1000 patikrinimų. Taip įsitikiname, kad tiekėjai laikosi aukštų IWAY standartų.
Kas yra IWAY standartai?
Mūsų tiekėjų elgesio kodeksas — IWAY standartai — svarbiausia bendradarbiavimo sąlyga. Tai IKEA aplinkosaugos, žmogaus teisių ir darbo sąlygų standartai, keliami tiekėjams.
Mes reguliariai lankome tiekėjus, kad patikrintume ar tinkamai laikomasi IWAY standartų. Apie 80 vidaus reikalų auditorių ir trečios šalies auditorių visame pasaulyje tikrina IKEA tiekėjų darbą.
IWAY standartai pakabinti ant tiekėjo fabriko sienos
Keli IWAY standartų reikalavimai:
- Ne vaikų išnaudojimui
- Ne priverstiniam darbui
- Ne diskriminacijai
- Ne mažesniam už minimalų atlyginimui
- Viršvalandžių kompensacija
- Sveika ir saugi darbo aplinka, aplinkos taršos prevencija, minimalus elektros energijos vartojimas.
Parsisiųskite IWAY Standartų PDF
Vedamos bendruomeninės paskaitos apie geresnę medvilnę
Dirbame kartu su „Pasaulio Gamtos Fondu“, kad pagerintume medvilnės fermų darbuotojų gyvenimus
IKEA ir „Pasaulio Gamtos Fondas“ kartu jau dešimt metų įgyvendina projektus, susijusius su medvilnės auginimu. Jau 125 000 fermerių Indijoje, Pakistane, Kinijoje ir Turkijoje augina geresnę — auginamą naudojant mažiau chemikalų ir tausojant vandenį — medvilnę.
ŽMOGUS IR BENDUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA | GEROS VALIOS KAMPANIJA
ŽMOGAUS TEISĖS
Kiekvienas vertas gražesnio kasdienio gyvenimo
IKEA vizija yra kurti gražesnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių apima ne tik IKEA bendradarbius ir klientus. Mes taip pat stengiamės kurti gražesnį gyventoją ir mūsų tiekėjų darbuotojams, beigi jų bendruomenėms.
Daug metų kovojame, kad žmogaus teisės nebūtų pažeidžiamos. Siekiame, kad versle būtų laikomasi Jungtinių Tautų Žmogaus teisių standartų. Jų laikomės, tokius pat reikalavimus keliame ir savo tiekėjams elgesio kodekse, vadinamame IWAY Standartais. Parsisiųskite IWAY Standartų PDF
Visi verti gražesnio kasdienio gyvenimo
Tai tik baldai, o mes — žmonės.
Indė mokykloje
Mes tikime vaikų apsauga
Darome viską, ką galime padaryti dėl vaikų. Tai produktų dizainas idealiai apgalvotas ir saugus vaikams bei žingsniai, kuriuos padarėme tikėdamiesi sumažinti vaikų išnaudojimą skurdžiose šalyse.
Esame įsipareigoję padėti vaikams
IKEA prekės vaikams — idealiai apgalvotos. Visuomet stengiamės jqs kurti žiūrėdami iš vaiko perspektyvos. Norime, kad VAIKŲ IKEA prekės skatintų vaikų vystymąsi, o parduotuvė visuomet būtų smagiu žaidimų kambariu, tarsi namie. Dirbame su vaikų vystymosi psichologijos ekspertais, kad suprastume įvairių amžiaus grupių vaikų poreikius.
Griežtas NE vaikų išnaudojimui
Tikime, kad vaikai turi teisę būti apsaugoti nuo prievartos, nepriežiūros ir išnaudojimo. Štai kodėl glaudžiai bendradarbiaujame su „Gelbėkit Vaikus“ ir UNICEF organizacijomis bei aktyviai kovojame prieš vaikų išnaudojimą ir stengiamės jiems suteikti visas gražesnio gyvenimo sąlygas.
Ieškome ilgalaikių problemos sprendimo būdų
Panaikinti vaikų išnaudojimą visame pasaulyje yra didelis iššūkis, štai kodėl IKEA Fondas investuoja į pamatinių vaikų išnaudojimo priežasčių prevenciją. Kartu su „Gelbėkit Vaikus“ ir UNICEF vykdome vaikų teisių programas 25 000 kaimų Indijoje ir Pakistane. 2017 m. tiesiogiai pakeisime jau 15 milijonų vaikų gyvenimus.
Apsilankykite IKEA Fondo tinklalapyje ir sužinokite daugiau
ŽMOGUS IR BENDUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA | GEROS VALIOS KAMPANIJA
PARAMA
Mes tikime, kad tradicinio verslo tikslai gali būti įgyvendinami vykdant socialiai atsakingą ir aplinką tausojančią veiklą
Mūsų vizija
Mūsų vizija yra kurti gražesnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių. Ji įgyvendinama realizuojant IKEA verslo idėją: pasiūlyti didelį gražių ir praktiškų baldų bei namų apstatymo prekių pasirinkimą tokiomis kainomis, kad jas galėtų įsigyti kuo daugiau žmonių.

Mūsų visuomeninė veikla
Remiame globalias veiklas ir bendradarbiaujame su UNICEF bei Gelbėkit vaikus organizacijomis.
Mes remiame veiklas, susijusias su vaikais, aplinkosauga bei gražesniu gyvenimu daugeliui.

Kodėl vaikai?
Vaikai yra mūsų ateitis. IKEA nori suteikti kuo daugiau vaikų galimybę mokytis ir augti saugesnėje ir geresnėje aplinkoje. Kodėl aplinkosauga?
Planeta yra visų mūsų namai. Racionaliai naudodami išteklius rūpinamės gamta ir stengiamės ją išsaugoti.

Kodėl gražesnis gyvenimas?
Teikdami paramą savo žiniomis ar prekėmis tiesiogiai įgyvendiname IKEA viziją – kuriame gražesnį ir geresnį gyvenimą daugeliui žmonių.
Prieš kreipdamiesi dėl paramos, susipažinkite su mūsų paramos teikimo prioritetais
Norėdami, kad mūsų remiami projektai prisidėtų prie IKEA vizijos įgyvendinimo, renkamės partnerius pagal kriterijus:
- projektas turi būti nukreiptas į lokalių problemų sprendimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
- projekto tikslai turi būti siejami su vaikų gyvenamosios ir mokymosi aplinkos bei sąlygų gerinimu;
- projektu siekiama padėti vaikams ir paaugliams, sergantiems sunkiomis ligomis;
- projektas turi įtraukti bendruomenę ir atspindėti IKEA, kaip namų interjero sprendimų specialistą;
- projektas susijęs su aplinkosauga;
- projektas susijęs su UNICEF ir Gelbėkit vaikus veikla.

IKEA neteikia paramos:
- tiesioginės paramos piniginėmis lėšomis;
- pelno siekiančioms organizacijoms;
- labdaros ar pinigų rinkimo parduotuvėje ar šalia jos akcijoms, išskyrus, kai tai skirta vaikų labdarai (tik savaitgaliais);
- reklaminėms ar viešųjų ryšių akcijoms;
- pavieniams asmenims, kai parama tiesiogiai tenka vienam asmeniui;
- gyvūnų globos organizacijoms;
- religinėms bendruomenėms;
- sporto klubams, sporto renginiams, konkursams;
- projektams, įtraukiantiems siaurą bendruomenės ratą;
- organizacijoms, kurios nėra atviros visiems visuomenės nariams;
- konferencijoms ir seminarams, meno ir pramogų renginiams;
- politinėms ar su medicina ir gydimu susijusioms organizacijoms;
- labdaringų organizacijų reklaminėms kampanijoms, įvairioms brošiūroms ar vietiniams laikraščiams.
ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA | GEROS VALIOS KAMPANIJA
GERA VALIA
Žaidimas – prigimtinė vaikų teisė
Daugelis nė neįtaria, kad žaidimas – vienas svarbiausių vaiko poreikių, o, pagal JT konvencijų nustatytą tvarką, kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę žaisti. Kad ją apgintų, IKEA Fondas ėmėsi bendradarbiauti su žymiausiomis nevyriausybinėmis organizacijomis: Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF ir War Child. Kampanijos lėšomis remiamos partnerių programos sieks vargingai gyvenantiems vaikams sukurti saugią aplinką, kur jie galėtų žaisti ir mokytis.
Sužinokite daugiau IKEAfoundation.org
IKEA Fondo kampanija EINAM ŽAISTI
Visi vaikai turi teisę žaisti ir mokytis. Deja, skurdas, išankstinis neigiamas nusistatymas, atskirtis, nelaimės ir karai iš daugelio vaikų atima galimybę saugiai žaisti. Tad vertinkime žaidimus rimtai. Visos per kampaniją „Einam žaisti“ surinktos lėšos bus perduotos tokiomis organizacijomis kaip UNICEF, „Save the Children“, „Room to Read“, „Handicap International“, „Special Olympics“ bei „War Child“ ir panaudotos vaikų gebėjimams atskleisti ir ugdyti.
Einam žaisti
Naujoji IKEA geros valios kampanija „Einam žaisti“ visą dėmesį sutelks į vaikų teisę žaisti ir atskleis žaidimų naudą visiems vaikams. Nors kampanijos tema nauja, tvarka puikiai pažįstama. Nuo kiekvienos vaikiškos knygos ir žaislo, parduotų lapkričio 20–gruodžio 24 d., IKEA Fondas skirs 1 € skurdžiausiose pasaulio bendruomenėse gyvenančių vaikų teisės žaisti ir mokytis projektams remti.
Patys svarbiausi – vaikai
IKEA siekia tapti pirmaujančia kompanija vaikų teisių apsaugos ir gynimo srityje ir kiekviename žingsnyje užtikrinti vaikų gerovę. Esame vaikų teisių gynėjai ir kiek galėdami stengiamės prisidėti prie esminių jų geresnio gyvenimo pokyčių. Iki 2020-ųjų į savo veiklos nuostatas visiškai įtrauksime Vaikų teises užtikrinančio verslo principus. Norime, kad mūsų parama vaikų teisėms aiškiai atsispindėtų visose veiklos strategijose ir mūsų verslo politikoje.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „IKEA Group“ stengiasi užtikrinti vaikų teises, rasite mūsų kasmetinėje Aplinką tausojančios veiklos ataskaitoje.
IWitness Global CItizens programa
IWitness Global CItizens programa IKEA darbuotojams suteikia galimybę savo akimis pamatyti, kokius pokyčius lemia IKEA geros valios kampanijų metu surinktos lėšos vaikų, gyvenančių skurdžiausiose pasaulio bendruomenėse, gyvenime. Mūsų darbuotojai lankosi IKEA Fondo partnerių valdomų projektų vykdymo vietose ir dalijasi savo patirtimi IKEA Fondo tinklaraštyje.
blog.ikeafoundation.org
TAIP PAT ĮDOMU:
APLINKĄ TAUSOJANTIS GYVENIMAS NAMUOSE
Maži veiksmai — didelės permainos
Vandenį taupantys čiaupai ir energiją taupančios indukcinės kaitlentės gali sutaupyti jums.
Daugiau apie aplinką tausojantį gyvenimą namuose
IKEA vandenį taupantys čiaupai sumažina vandens sunaudojimą 50%
Saulės baterijos tvirtinamos prie IKEA parduotuvės stogo
ENERGIJA IR IŠTEKLIAI
Pradedame teigiamus pokyčius
Išmokite, kaip rūšiuoti medžiagas atsakingai ir tapti energetiškai nepriklausomais.
Daugiau