17.10.2003
IKEA-koncernen respekterar ditt intresse för hur de personuppgifter som du delger oss behandlas. Vi anser därför att det är viktigt att informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Genom att du samtycker till villkoren i detta Privacy Notice godkänner du att IKEA-koncernen får samla in, behandla, använda och sprida dina personuppgifter i enlighet med nedan i syfte att behandla din ansökan. Vi ber dig därför att du noggrant läser igenom detta dokument och klickar för samtycke om du förstår och godkänner villkoren i detta dokument.

Omfattningen av detta Privacy Notice
Detta Privacy Notice omfattar alla personuppgifter som du lämnar i din ansökan, all ytterligare information som du förser oss med i anledning av din ansökan och all annan information som vi erhåller från tredje part, såsom tidigare arbetsgivare, andra referenser, kreditbolag, säkerhetsföretag och andra källor. IKEA-koncernen kommer att behandla dina personuppgifter i rekryteringsprocessen och kan komma att delge din ansökan och personuppgifterna däri till andra bolag inom IKEA-koncernen samt externa bolag som kan vara involverade i rekryteringsprocessen.

Hur fungerar rekryteringssystemet?
Intresserade kan söka till tjänster inom IKEA-koncernen runt om i världen via ett on-line baserat rekryteringssystem; EnterpriseTM.
Intresserade kan söka en specifik ledig tjänst eller lägga i sina uppgifter i den öppna rekryteringsbanken. Information om den sökande lagras i EnterpriseTM:s centrala databas, som är placerad hos vår samarbetspartner i USA. Behöriga Rekryteringsansvariga inom IKEA- koncernen kan sedan matcha kandidater med lediga tjänster inom sina ansvarsområden.

Hur använder vi informationen?
Din information kommer att användas av ett eller flera bolag inom IKEA-koncernen i syfte att bedöma din ansökan, kontrollera dina referenser, verifiera dina uppgifter och kontrollera kredituppgifter och annan bakgrundsinformation. Du kan efter att ha lagt in dina uppgifter eventuellt bli kontaktad angående en tjänst. Om du blir anställd inom IKEA-koncernen kan dina uppgifter också komma att överföras till din IKEA-arbetsgivares HR-system för administrativa ändamål.

Vem har tillgång till din information?
Du bör känna till att under en rekryteringsprocess kan dina personuppgifter överföras från ditt hemland till andra IKEA-bolag runt om i världen. (Endast för EU-länder: Några av IKEA-bolagen kan vara lokaliserade utanför EU och utanför de länder vars datasäkerhetslagar som godkänts av EU som tillräckliga).

IKEA-koncernen kräver att alla de bolag inom koncernen som har tillgång till denna information behandlar den konfidentiellt och eftersträvar att bibehålla dess säkerhet. Endast de inom IKEA-koncernen med uppgift att rekrytera kommer att ha tillgång till dina uppgifter. Dina personuppgifter kommer endast att användas inom IKEA-koncernen och kommer inte att spridas eller säljas till tredje part, förutom till sådan tredje part som servar systemet och som behöver tillgång till uppgifter i systemet för att kunna utföra sin service. IKEA-koncernen kräver att dessa samarbetspartners skyddar din information tillfredsställande och inte använder informationen i något otillåtet syfte. Detsamma gäller också för den service som ges via IKEA-koncernens centrala IT avdelning.

IKEA
eRecruitment Sweden
02/50
Box 700
343 81 Älmhult
eRecruitment.Sweden@ikea.com

Om du har några frågor eller funderingar kring användandet av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor eller funderingar.