Az IKEA munkatársai a gyárakban


Az a bevett gyakorlatunk, hogy együttdolgozunk a beszállítóinkkal a gyárban annak érdekében, hogy jobban megértsük a gyártási folyamatot. Designereink, termékfejlesztőink és beszerzőink gyakran dolgoznak a gyárakban. Így lehetőségünk van arra, hogy befolyásoljuk a beszállítói folyamatokat és támogassuk őket abban, hogy fejlesszék tudásukat és készségeiket azért, hogy majd képesek legyen a saját társadalmi és környezeti kezdeményezéseik elindítására.

Az IKEA Módszere a Lakberendezési Termékek Beszerzésére vonatkozóan


Az IKEA magatartáskódexe, az IKEA Módszere a Lakberendezési Termékek Beszerzésére vonatkozóan (IWAY), meghatározza azt, hogy mit várhatnak el a beszállítók az IKEA-tól, és mit vár el az IKEA tőlük. A kódex nemzetközi megegyezéseken és nyilatkozatokon alapul továbbá rendelkezéseket tartalmaz az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatából (1948), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által kiadott A Munka Világára Vonatkozó Alapvető Elvekről és Jogokról nyilatkozatból (1998) és a Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről-ből (1992).
 
Előírásokat tartalmaz a munkafeltételekre, a gyermekmunka megakadályozására, a környezetre, a felelősségteljes erdőgazdálkodásra és más egyebekre. A beszállítóknak kötelességük tájékoztatni munkatársaikat és alvállalkozóikat az IKEA magatartáskódexének tartalmáról, így biztosítva azt, hogy minden elvárás teljesül a tevékenységük végzése során.

Magas színvonal biztosítása


Az IKEA kereskedelmi irodáinak kötelességük bevezetni a magatartáskódex előírásait és nyomon követni azok teljesülését. Speciálisan képzett auditorjaink ellenőrzik a beszállítókat. Az IKEA Megfelelőségi és Monitoring Csoportja biztosítja azt, hogy az auditokat IKEA-szerte azonos szempontok alapján végzik. Harmadik felek is részt vesznek az auditokban, úgymint a KPMG, az Intertek Testing Services és a PricewaterhouseCoopers, ők ellenőrzik az IKEA munkamódszereit és audit eredményeit. Ezek a külsős cégek auditokat is folytatnak az IKEA beszállítóinál.

Szabálysértés esetén


Ha valamelyik beszállítónál az IWAY szabályok megsértésére derül fény, akkor a beszállítónak 2 héten belül egy akciótervet kell készíteni és küldenie az IKEA felé, amely részletezi azt, hogy a szabálysértés legközelebbi előfordulása ellen milyen lépéseket tesznek. A tervnek tartalmaznia kell az akciók leírását, az akciókért felelős személyt és egy időtervet. A kereskedelmi irodák követik nyomon a tervek megfelelő időben történő megvalósulását.

Nehéz, de nem lehetetlen


A világ bizonyos tájain jelentős kihívások elé állunk a társadalmi és környezetvédelmi kérdések ügyében, és a fejlődés lassabb, mint szeretnénk. Azonban az IWAY 2000-es bevezetése óta folyamatos pozitív előrelépéseket tapasztalunk. Látjuk, hogy az aktív jelenlétünk hozzájárul a feltételek javulásához, és a folyamat sok apró lépéssel, de halad előre.