Együttműködések, partnerek


Az IKEA Csoport együttműködik vállalatokkal, szakszervezetekkel, nem kormányzati szervekkel és egyéb szervezetekkel annak érdekében, hogy fejlessze munkálatait társadalmi és környezetvédelmi területen.
 
Társadalmi téren az IKEA Társadalmi Kezdeményezése partnerkapcsolatban van az UNICEF-fel és a Save the Children-nel. Környezetvédelmi téren az IKEA Csoport együttműködik a WWF-fel (Természetvédelmi Világalap).
 
Ezeken a partnerkapcsolatokon keresztül a gyermekek jogainak védelmére, a fenntartható erdőgazdálkodásra és gyapottermesztésre, valamint a szén-dioxid kibocsátásunk csökkentésére összpontosítunk.

Save the Children


A Save the Children, ami a világ legnagyobb, független gyermekjogi szervezete, azért dolgozik, hogy biztosítsa a gyermekek ételhez, menedékhez, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való jogát, valamint védi őket az erőszakkal, a visszaéléssel és a kizsákmányolással szemben. A Save the Children és az IKEA Társadalmi Kezdeményezése nemzetközi és helyi szinten egyaránt együttműködik, és hosszútávú kapcsolatban állnak egymással a gyermekmunka elleni harc kérdésében.

UNICEF


Az UNICEF a világ vezető gyermekjogi szervezete. Tevékenységének középpontjában olyan témák állnak, amelyek a világ bármely országában élő gyermekeket érinthetik, mint például a gyermekek védelme, túlélése és fejlődése, a minőségi oktatás, a nemek közötti egyenlőség és a HIV/AIDS kérdése. Az IKEA Társadalmi Kezdeményezése több mint egy évtizede támogatja az UNICEF programokat, és partneri viszonyban áll a szervezettel. Együttműködésük nemzetközi és országos szintre egyaránt kiterjed.

UNDP

Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) egy globális hálózat, egy olyan szervezet amely az országok közötti együttműködésen alapulva tudást, tapasztalatot és a forrásokat megosztva próbálja az ott élők életét javítani. 166 országban vagyunk jelen, együttműködünk az országok munkájában ami a globális és nemzeti fejlesztéseket és fejlődéseket illeti. Segítünk az országoknak, hogy a saját tapasztalataikat megoszthasság egymással. Ezek közé tartozik a szegénység felszámolása, a krízis állapotok megelőzése, környezetvédelmi fejlesztések, valamint az AIDS terjedésének lasssítása. Minden tevékenységünk során kiállunk az emberi jogok védelme és a nők felszabadítása mellett.

WWF


A WWF, vagyis a Természetvédelmi Világalap, a világ egyik legnagyobb és legtöbb tapasztalattal rendelkező természetvédelmi szervezete, amely több mint 100 országra kiterjedő hálózattal bír. A WWF célja bolygónk természeti környezetének megóvása, és egy olyan jövő biztosítása, amelyben az ember harmóniában él a természettel. Ennek érdekében céljai között található a biodiverzitás megőrzése, a megújuló természeti erőforrások fenntartható használatának elősegítése és a szennyezés elleni, valamint a pazarló felhasználással szembeni küzdelem. Az IKEA Csoport és a WWF együttműködése kiterjed a felelős erdőgazdálkodásra, a környezetbarát gyapottermesztésre és a szén-dioxid kibocsátási szintjének csökkentésére.

Párbeszéd az érdekcsoportokkal


Az IKEA Csoport együttműködik olyan cégekkel, szakszervezetekkel és egyéb szervezetekkel, amelyek különböző érdekcsoportokat képviselnek világszerte. Például: a Building and Wood Workers' International, a Clean Cargo Working Group.

Olvasd el a dokumentumainkat!

Töltsd le a jelentéseket, a Magatartáskódexünket stb.!

Karrier

Az IKEA veled fejlődik.

IKEA Társadalmi Kezdeményezés

A gyermekek jogainak védelme és lehetőségeik javítása.