A karácsonyi ünnepeket megelőző hetekben az IKEA áruházakban eladott minden egyes játékmackó és plüssállat után az IKEA Társadalmi Kezdeményezése 1 eurót adományoz az UNICEF és a Save the Children különböző projektjei számára.
 
Ezek a projektek a gyermekek minőségi oktatáshoz juttatását segítik elő, és a vásárlóinak köszönhetően az IKEA komoly segítséget nyújt ebben. Egy euró például öt kisdiák tankönyveinek költségét fedezi egy teljes tanéven át.
 
2003-ban indult útjára az 1 euró egy vagyon kampány, amelynek köszönhetően az IKEA Társadalmi Kezdeményezése összesen 16,7 millió eurót adományozott az UNICEF-nek és a Save the Children-nek. Ezáltal 30, elsősorban ázsiai, afrikai, illetve közép- és kelet-európai országban élő gyermekek millióinak oktatási feltételeit javította. A kampány által támogatott UNICEF projektek keretén belül kb. 7,6 millió gyermek jutott hozzá minőségi oktatáshoz, és még ennél is több kedvezményezett lesz, amikor a Save the Children projektek is támogatáshoz jutnak.
 
Az idei kampány lehetővé teszi majd az UNICEF és a Save the Children számára, hogy új projekteket indítson útjára kilenc országban, a meglévőket pedig kiterjessze, illetve tovább finanszírozza.
 
Néhány példa azokra a projektekre, amelyeket az IKEA Társadalmi Kezdeményezése szponzorál:

Alapszintű oktatás a Vietnámban élő kisebbségi gyerekek számára

 
Az IKEA Társadalmi Kezdeményezése támogatja az UNICEF azon projektjét, amelynek célja az oktatási feltételek javítása a Vietnámban élő etnikai kisebbségek gyermekei számára.
 
A kisebbségi gyermekek javarészt vietnámi nyelven tanulnak, noha közülük kevesen beszélik csak azt, és a tanáraik sem értik a gyermekek anyanyelvét. Az UNICEF együttműködik az iskolákkal és a közösségekkel annak érdekében, hogy biztonságos és gyermekbarát tanulási környezetet alakítsanak ki együttesen, illetve olyan órák is beépüljenek a tanrendbe, amelyek a gyermekek anyanyelvén folynak.
 
A projekt célja tovább az is, hogy kiépítse az alapvető infrastruktúrát, biztonságos ivóvízellátást és higiénés feltételeket teremtsen, tantermeket és játszótereket létesítsen, valamint könyveket és más oktatási segédleteket biztosítson.
 
Hozzávetőlegesen 120 000 diák, és 3 000 iskolába nem járó fiatal részesült már a projekt eredményeiből.
 
Olvass tovább!

Könyvek az Albánia olvas kezdeményezés számára

 
A piacgazdaságra való áttérés időszakában az oktatás minősége óriásit esett Albániában. Az állami pénzek hiánya és a családi költségvetés szűkössége miatt egy egész generáció nő fel jelenleg Albániában anélkül, hogy könyvekhez jutna, vagy olvasásra bíztatná őket valaki. Így nem meglepő, hogy az UNESCO egy közelmúltban készült tanulmánya kimutatta azt, hogy a 15 éves albániai gyerekek fele csupán a legalapvetőbb szövegértési feladatokat képes megoldani.
 
Az albán kormány 2006-ban indította el az Albánia olvas kezdeményezést, amelynek célja az olvasási kultúra visszaállítására a fiatalok körében. Az UNICEF támogatja ezt az IKEA 1 euró egy vagyon kampányából befolyt adományoknak köszönhetően.
 
A projekt során 850 iskola részesül 150 db könyvben, polcokban és a könyvtárak fenntartására szolgáló kézikönyvekben, hogy kialakíthassa a saját könyvtárát. Ennek köszönhetően már több mint 190 iskolában jött létre könyvtár. A gyerekeket továbbá olvasósarkok felállításával is ösztönzik az olvasásra. A szülőket és a tágabb közösséget is bevonják a kezdeményezésbe azáltal, hogy az olvasás előnyeit felsorakoztató üzenetekkel hívják fel a figyelmüket az olvasás fontosságára.
 
Először megtanulsz olvasni, aztán azért olvasol, hogy tanulj, - mondja Carrie Auer, az UNICEF albán képviselője. Ezek nagyon fontos lépések afelé, hogy a tanulás a gyerekek és közösségük kultúrájának részévé váljon.
 
Olvass tovább erről a projektről az UNICEF weboldalán!

A pakisztáni gyermekek védelme a kihasználással és a visszaélésekkel szemben

 
A 12 éves Zubair Hussain a pakisztáni Lahore város Shadara nevű külterületén lévő 7. sz. Oktatási és Tanácsadói Centrumának tanulója. Ő egyike annak a sok gyereknek, akik szüleik szegénysége miatt koldulásra, lopásra és prostitúcióra kényszerültek. Az apám koldus. Magával visz engem is az utcára, koldulni. Korábban egész nap elnyűtt ruhákban, mezítláb járkáltam az utcákon, hogy az emberek megszánjanak, és pénzt adjanak nekünk. Mióta iskolába járok, egyenruhát és nyakkendőt viselek. Amikor kolduló gyerekeket látok az utcán, nagyon sajnálom őket, és egyben örülök is annak, hogy én kikerültem ebből. Jobb az iskolában lenni, mint az utcán vesztegetni az időmet, - meséli Zubair.
 
Majdnem 4 000 gyermek iratkozott be a 13 db lahore-i Oktatási és Tanácsadói Centrumba. Az IKEA Társadalmi Kezdeményezésének köszönhetően az UNICEF oktatási anyagokkal, egyenruhával, könyvekkel, bútorral, tanári fizetéssel és technikai berendezésekkel segíti az ezekben a centrumokban tanulókat és oktatókat.
 
A 7. sz. centrumban a játszócsoportoktól kezdve a 8. osztályig folyik a nevelés, de az életkor igazából nem meghatározó tényező. Azok a tinédzserek, akik még nem tudnak írni és olvasni, az elejéről kezdik az iskolát. A fiatal nőket pedig hímzésre és szabás-varrásra oktatják.
 
Az elmúlt négy évben a Vite-n-Hope nevű NGO (nem kormányzati szervezet) vezette ezt a projektet Lahore-ban. A centrum elsősorban azon gyermekek számára áll nyitva, akiket a kiszolgáltatottság - beleértve a prostitúciót is - fenyeget. Itt nem bélyegzik meg a gyerekeket a családi hátterük vagy a múltjuk alapján.
 
Az IKEA-nak és a Vite-n-Hope-nak köszönhetően ezernyi olyan gyerekkel találkozhatunk, mint Zubiar, akik a kihasználás és a visszaélés áldozataivá váltak, de akik mára az Oktatási Centrumok biztonságos környezetét élvezik, - magyarázza Shamshad Qureshi, az UNICEF gyermekvédelmi szakértője.
 
Olvass tovább!

Oktatás minden gyermek számára Oroszországban

 
Az oroszországi Vyborg negyedben élő fogyatékos gyermekektől megvonták az oktatáshoz való jogukat. Mivel a tanárok szakmai ismeretei hiányosak, ezen gyermekek nem részesülnek abban a speciális ellátásban és ápolásban, amire szükségük lenne, ezért kirekednek az iskolákból. Az IKEA Társadalmi Kezdeményezése támogatja a Save the Children azon projektjét, amely azért küzd, hogy ezek a gyerekek élhessenek a minőségi oktatáshoz való jogukkal.
 
A projekt részeként személyi asszisztenseket rendelnek ki az osztályokba, akik arra oktatják a tanárokat és az iskolai személyzetet, hogy hogyan kell a fogyatékos gyermekeket támogatni és tanítani.
 
A projekt célja továbbá az is, hogy felhívja az emberek figyelmét a fogyatékos gyermekek nehéz helyzetére, és segítsen nekik beilleszkedni a tágabb közösségükbe, csökkente ezáltal a meglévő diszkriminációt.
 
Olvass tovább!

Biztonságos és jól felszerelt iskolák a háború sújtotta Elefántcsontparton

 
Az IKEA 1 euró egy vagyon kampányából származó adományoknak köszönhetően a háború sújtotta Elefántcsontparton 250 000 gyermek részesülhet minőségi alapoktatásban biztonságos körülmények között.
 
A Save the Children itt iskoláknak segít talpra állni azáltal, hogy iskolai felszereléseket oszt szét, illetve a gyermekek jogaira oktatja a tanárokat és a tanulókat egyaránt, valamint iskolai klubokat alakít ki gyermekek számára. A megfelelő tudással felruházva az elefántcsontparti gyermekek jobb esélyekkel indulhatnak el az életben, és aktívan hozzájárulhatnak majd társadalmuk továbbfejlesztéséhez.
 
Inès Elefántcsontpart keleti részén, Abeongourou-ban él. Nagyon örül annak, hogy felújítják az iskoláját. Már újjáépítették az összes iskolai épületet, megjavították a tetőt, és az osztálytermek új bútort kaptak.
 
Idén új WC-ket is építettek nekünk. A Save the Children megjelenése előtt nem volt szép az iskola, de most minden szép lett, ami korábban rossz volt, - meséli Inès.
 
Inès annak a változásnak is nagyon örül, hogy a tanárok már nem ütik a diákokat. Tavaly egy tanár észrevette, hogy egy fiú ellopta Inès füzetét és ebédpénzét, és büntetésképp megverte őt. Amikor Inès ezt meglátta, nagyon rosszul érezte magát annak ellenére is, hogy a fiú ellopta a könyvét. Ma ez már nem fordulhat elő. A Save the Children a tanárokkal együtt kidolgozott olyan módszereket, amelyek helyettesítik a megszégyenítő fizikai büntetést.
 
Ha rosszul viselkedünk, vagy beszélünk óra közben, a tanárok megkérnek minket, hogy hagyjuk abba. Nem ütnek már meg minket, - magyarázza Inès.
 
A projekt részeként a Save the Children együttműködik a szülőkkel is annak érdekében, hogy más szülők is felismerjék az oktatás fontosságát, és saját kulcsszerepüket gyermekük oktatásában. Ezáltal a szülők megtanulják, hogyan ösztönözhetik a csemetéiket arra, hogy iskolába járjanak, és jól tanuljanak.
 
Olvass tovább!

Gyermekjogi Egyezmény

 
2009-ben töltötte be 20. életévét a Gyermekjogi Egyezmény. 193 ország ratifikálta az egyezményt, és a világon majdnem mindenhol elfogadják.
 
Az egyezmény felsorolja azokat az alapvető emberi jogokat, amelyek mindenhol megilletik a gyerekeket. 54 alapelve négy alapvető jog mentén épül fel: diszkrimináció-mentesség, a gyermek mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vétele, jog az élethez, a túléléshez és a fejlődéshez, a gyermek nézeteinek tisztelete.
 
Ismerd meg az Egyezményt!