Az IKEA erdészeti projektjei


Az IKEA Csoport számos erdészeti projektben vesz részt más szervezetekkel együttműködve azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a felelősségteljes erdőgazdálkodás fejlődéséhez azokban az országokban, ahol tevékenykedik. A projektek elsősorban a felelős menedzsment megoldásokra, a harmadik személy általi minősítési rendszer lehetőségének kiépítésére, az illegális fakitermeléssel szembeni küzdelemre és az erdészeti kutatásokra, valamint oktatásra összpontosítanak.

Az IKEA és a WWF együttműködése az erdészeti projektek területén


A WWF, vagyis a Természetvédelmi Világalap, és az IKEA erdészeti projektekben történő együttműködése a két szervezet közös célján alapszik: a világ erdőinek jobb kezelése. Az IKEA Csoport a WWF-fel karöltve számos projekten dolgozik, úgymint az erdészeti és kereskedelmi szektorra vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelés előmozdítása, a nem fenntartható fakitermelés csökkentése és a leginkább érintett területeken a felelősségteljes erdőgazdálkodás elősegítése.

Ültess egy magot!


Az Ültess egy Magot projekt azt a célt tűzte ki, hogy segíti az 18 500 hektárnyi esőerdő újratelepítését a malajziai Borneo szigeten, amelyet a fakitermelés és az 1983-as tűzvész sodort veszélybe. Különböző őslakos fafajtákkal kívánják újratelepíteni az esőerdőt. Az első fázisban az IKEA vásárlói nagylelkűen járultak hozzá a projekt finanszírozásához.

Rainforest Alliance (Esőerdő Szövetség)


Az IKEA Csoport támogatja a Rainforest Alliance-et abban, hogy előmozdítsa a Forest Stewardship Council (FSC) erdőgazdálkodási minősítésének elterjedését Kínában azáltal, hogy oktatásban részesíti az erdészeket és más érdekelt feleket az FSC minősítési rendszeréről. A projekt oktatási anyagokkal és eszközökkel látja el a szakértőket, akik workshopokat szerveznek Kínában azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra.

Egyéb erdészeti együttműködések


Az IKEA Csoport aktív résztvevője különböző közösségi programoknak, és párbeszédet folytat erdőgazdálkodásra, oktatásra és természetvédelemre szakosodott szervezetekkel. Ez teszi lehetővé azt, hogy az IKEA elérje hosszútávú célját e téren.