IKEA usluge

Sastavljanje

Slika alata za sastavljanje
Timski rad omogućuje da sve teče glatko. Ako misliš da sam/a nećeš moći sastaviti namještaj, ako si prezauzet/a ili jednostavno ne želiš gubiti vrijeme na sastavljanje, možemo ti u tome pomoći.
Usluga sastavljanja namještaja
Cijena sastavljanja namještaja u Zoni 1
Osnovna cijena usluge150 kn
Vrijednost namještaja10 %
Ukupno150 kn + 10%
Cijena sastavljanja namještaja u Zoni 2
Osnovna cijena usluge250 kn
Vrijednost namještaja10 %
Ukupno250 kn + 10%
Cijena sastavljanja namještaja u Zoni 3
Osnovna cijena usluge (udaljenost od robne kuće)5 kn/km
Vrijednost namještaja10 %
UkupnoOsnovna cijena usluge x udaljenost od robne kuće + 10% vrijednosti namještaja
U osnovnu cijenu uključeni su troškovi materijala i zbrinjavanje ambalaže.
Uslugu možeš naručiti na odjelu Službe za kupce.
Usluga sastavljanja kuhinjskog namještaja
Cijena sastavljanja kuhinjskog namještaja u Zoni 1
Osnovna cijena usluge500 kn
Po kuhinjskoj liniji220 kn/m’ *
Ukupno500 kn + 220 kn/m’ *
Dodatni posebni radovi na zahtjev kupca naplatit će se 150 kn po satu. Uslugu možeš naručiti na odjelu Službe za kupce.
Cijena sastavljanja kuhinjskog namještaja u Zoni 2
Osnovna cijena usluge600 kn
Po kuhinjskoj liniji220 kn/m’ *
Ukupno600 kn + 220 kn/m’ *
* m’ - dužni metar kuhinje
Cijena sastavljanja kuhinjskog namještaja u Zoni 3
Osnovna cijena usluge (udaljenost od robne kuće)5 kn/km
Po kuhinjskoj liniji220 kn/m’ *
UkupnoOsnovna cijena usluge x udaljenost od robne kuće + 220 kn/m’ *
* m’ - dužni metar kuhinje
Uvjeti
1. Za korištenje usluge sastavljanja kuhinjskog namještaja obavezno je planiranje u robnoj kući IKEA
2. Cijena uključuje sastavljanje kuhinjskog namještaja koje se naplaćuje po dužnom metru, te izlazak montera i montiranje svih ostalih elemenata kuhinje (kao npr rezanje i montaža radne ploče, montaža sudopera, pokrivnih ploča, kantiranje, …) prema planu napravljenom u robnoj kući IKEA, što je dio osnovne cijene usluge
3. Usluga sastavljanja odnosi se samo na IKEA proizvode prema planu.
4. U cijenu nisu uključeni radovi na plinskom priključku, završni radovi i popravke zidova, dostava namještaja do prostorije u kojoj se montira
5. Usluga sastavljanja je dostupna samo u zonama 1, 2 i 3
6. Stari namještaj mora biti uklonjen iz prostorije prije dolaska tima za sastavljanje. U protivnom će doći do promjene termina sastavljanja i naplatit će se naknada od 190 kn.
7. Tim za sastavljanje ne može mijenjati početni izgled komada namještaja
8. Kvaliteta i pripremljenost zidova je odgovornost kupca, te je procjena montera da li postoje sigurnosne ili tehničke prepreke za montiranje kuhinje