IHMISET & YHTEISÖT

Ihmiset etusijalla

Nainen ja lapsia Intiassa
Haluamme tehdä oman osamme paremman arjen luomiseksi ihmisille ja yhteisöille, joita liiketoimintamme koskee. Haluamme edistää tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikessa toiminnassamme ja kaikkien ihmisten keskuudessa, olipa kyse sitten työntekijöistämme, tavarantoimittajistamme tai maailman haavoittuvimmissa yhteisöissä elävistä lapsista ja heidän perheistään.

Lataa IKEA-konsernin kestävän kehityksen raportti 2015 (PDF)
IHMISOIKEUDET
Jokaisella on oikeus parempaan arkeen
Haluamme luoda paremman arjen meille tavallisille ihmisille – asiakkaillemme, työntekijöillemme, tavarantoimittajillemme ja heitä kaikkia ympäröiville yhteisöille. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja YK:n linjaamien ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa koskevien periaatteiden noudattaminen on kiinteä osa kaikkea toimintaamme ja sisältyy myös tavarantoimittajillemme laatimaamme IWAY-toimintaohjeistoon. Tutustu IWAY-standardiin (PDF)
Me uskomme ihmisiin
Teemme parhaamme tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämiseksi ja ihmisoikeuksien tukemiseksi. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta, fyysisistä ominaisuuksista ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.
Lue lisää työskentelystä IKEA-konsernissa
Jokaisella on oikeus parempaan arkeen
Tärkeitä eivät ole ainoastaan tuotteet, vaan myös ihmiset niiden takana.
Intialaistyttö koulussa
Lasten suojeleminen on meille tärkeää
Teemme lasten hyväksi kaiken voitavamme, olipa kyse tuotesuunnittelusta tai lapsityövoiman kitkemisestä.
Toimimme lasten parhaaksi
Suunnittelemme tuotteemme ja tavaratalomme lapsia ajatellen. Haluamme, että tuotteemme tukevat lasten kehitystä ja että tavarataloissamme voi leikkiä ja puuhastella samalla lailla kuin kotonakin. Teemme yhteistyötä lasten kehitykseen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa ymmärtääksemme paremmin lasten tarpeita eri kehitysvaiheissa.
"Ei" lapsityövoimalle
Lapsilla on oikeus tulla suojelluiksi hyväksikäytöltä ja kaltoinkohtelulta. Sen vuoksi emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä ja teemme kaikkemme sen estämiseksi. Lapsityövoiman käyttöä koskeva toimintaohjeistomme otettiin käyttöön vuonna 2000, ja se kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa sekä UNICEFin ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n tuella.
Kestäviä ratkaisuja
Lapsityövoiman käytön lopettaminen on suuri haaste, joka voidaan ratkaista vain puuttumalla ongelman perimmäisiin syihin. Siksi IKEA Foundation tukee UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön lasten oikeuksiin keskittyviä hankkeita 25 000 kylässä Intiassa ja Pakistanissa. Vuoden 2017 loppuun mennessä nämä hankkeet ovat tavoittaneet yhteensä jo 15 miljoonaa lasta. Lue lisää IKEA Foundationin sivuilta
IHMISET & YHTEISÖT: IHMISOIKEUDET | TAVARANTOIMITTAJAT | SOSIAALINEN YRITTÄJYYS | IKEA FOUNDATION | HYVÄLLÄ ASIALLA
TAVARANTOIMITTAJAT
Hyvää yhteistyötä
Haluamme tuotteidemme olevan hyväksi kaikille, myös niitä valmistaville. Siksi kiinnitämme paljon huomiota toimittajasuhteisiimme. Suorat tavarantoimittajamme työllistävät noin 600 000 ihmistä eri puolilla maailmaa, ja haluamme olla varmoja, että heistä jokaista kohdellaan hyvin.
Tavarantoimittajien tehtailla vallitsevia työoloja tarkkaillaksemme otimme vuonna 2000 käyttöön erityisen toimintaohjeiston, IWAY-standardin. Se määrittelee, mitä odotamme tavarantoimittajiltamme ja mitä nämä voivat odottaa meiltä. Tavarantoimittajat ovat vastuussa IWAY-määräysten noudattamisesta ja kertomisesta työntekijöilleen.
No Youtube Player
Standardin tärkeä rooli
Tavarantoimittajiamme koskeva IWAY-standardi on tärkeässä roolissa myönteisen kehityksen kannalta. Standardi määrittelee minimivaatimuksemme ympäristön sekä sosiaalisten ja työolojen suhteen.
Vierailemme säännöllisesti tavarantoimittajiemme luona varmistaaksemme, että he toimivat IWAY-määräysten mukaisesti. Noin 80 IKEA-tarkastajaa sekä erilliset riippumattomat tarkastajat tekevät sekä ennalta sovittuja että yllätyskäyntejä tavarantoimittajien ja heidän alihankkijoidensa tiloihin.
IWAY-standardit selkeästi esillä tavarantoimittajan tehtaalla
IWAY-standardin vaatimuksiin kuuluvat muun muassa:
- Lapsityövoiman käytön kieltäminen
- Sidotun ja pakkotyövoiman kieltäminen
- Syrjinnän kieltäminen
- Työntekijöiden järjestäytymisvapaus
- Vähintään minimipalkan ja ylityökorvausten maksaminen
- Turvallinen ja terveydelle haitaton työympäristö, ilman, maaperän ja veden saastuttamisen välttäminen ja energiansäästöön pyrkiminen.
Tutustu IWAY-standardiin (PDF)
Tukea sosiaaliselle yrittäjyydelle
Uskomme sosiaalisten muutosten voimaan. Siksi tuemme sosiaalista yrittäjyyttä: ihmisiä, jotka pyrkivät erilaisten innovaatioiden avulla torjumaan sosiaaliset ongelmat ja hyödyntämään yritystoimintaa muutosten aikaansaamiseksi.
Tukemme ansiosta yrittäjistä tulee omavaraisempia ja riippumattomampia. Se avaa maailman köyhimmissä yhteisöissä asuville mahdollisuuden kestävään toimeentuloon sekä taitojen ja paikallistason yritysten kehittämiseen kansainvälisten markkinoiden tarpeita silmällä pitäen.
Sosiaalisen yrittäjyyen tukeminen heijastaa hyvin IKEA-visiota, jonka mukaan haluamme tarjota paremman arjen meille tavallisille ihmisille. Thaimaalaisten ja intialaisten käsityöläisten uniikkeja käsintehtyjä tuotteita myydään tällä hetkellä Itävallan, Ruotsin ja Sveitsin IKEA-tavarataloissa rajoitettuna eränä. Etsimme jatkuvasti uusia keinoja tukea sosiaalista yrittäjyyttä eri puolilla maailmaa.
No Youtube Player
Viljelijä opettamassa muille kestävämmän puuvillantuotannon menetelmiä
Yhteistyötä WWF:n kanssa puuvillanviljelijöiden hyväksi
IKEA ja WWF ovat tehneet jo yli 10 vuotta menestyksekästä yhteistyötä puuvillanviljelyn parissa. Sen tuloksena noin 110 000 puuvillanviljelijää Intiassa, Pakistanissa, Kiinassa ja Turkissa on siirtynyt kestävämpiin viljelymenetelmiin. Vähentämällä kemiallisten lannoitteiden käyttöä ja korvaamallla kemialliset torjunta-aineet luonnonmukaisilla he ovat säästäneet kustannuksissa ja kyenneet silti pitämään satojen määrän ennallaan. Säästämänsä rahan viljelijät ovat käyttäneet mm. tihkukastelujärjestelmiin ja lastensa koulunkäyntiin. Lue lisää yhteistyöstämme WWF:n kanssa (PDF)
IHMISET & YHTEISÖT: IHMISOIKEUDET | TAVARANTOIMITTAJAT | IKEA FOUNDATION | SOSIAALINEN YRITTÄJYYS | HYVÄLLÄ ASIALLA
IKEA FOUNDATION
Parempi tulevaisuus lapsille
Olivatpa olosuhteet millaiset tahansa, jokainen lapsi ansaitsee paikan, jota kutsua kodiksi, terveen alun elämälleen, mahdollisuuden käydä koulua ja perheelleen pysyvät tulot. IKEA Foundation on jo pitkään tukenut tunnettujen organisaatioiden, kuten UNICEFin ja Clinton Foundationin, toimintaa voidakseen auttaa maailman köyhimmillä alueilla eläviä lapsia ja nuoria saamaan paremman tulevaisuuden itselleen ja perheelleen. Tällä hetkellä tukemiemme hankkeiden on tarkoitus auttaa sataa miljoonaa lasta vuoden 2015 loppuun mennessä.
Lue lisää IKEA Foundationin sivuilta
Kaksi lasta pakolaisleirillä
IKEA Foundation lahjoittaa vuosittain yli sata miljoonaa euroa hyväntekeväisyyteen. Rahat ovat peräisin IKEA-konsernin liiketoiminnan tuotoista.
4 tapaa, joilla IKEA Foundation auttaa lapsia
Tyttö koulussa
Tyttöjen ja naisten osallistaminen
Osallistamalla eli tarjoamalla koulutusta, terveydenhuoltoa ja pieniä lainoja naisia autetaan saamaan elämänsä omaan hallintaansa. Tällä tavoin myös lasten terveys, koulutustaso ja tulevaisuuden mahdollisuudet paranevat. IKEA Foundation tukee naisten osallistamis- ja kouluttamishankkeita, joiden avulla naiset voivat luoda paremman tulevaisuuden itselleen ja perheelleen. Lue lisää osallistamisohjelmista IKEA Foundationin sivuilta
Poika pakolaisleirillä
Parempi arki pakolaislapsille
Joka vuosi miljoonat lapset perheineen joutuvat lähtemään kotoaan luonnonkatastrofin tai konfliktin vuoksi. IKEA Foundation tukee YK:n pakolaisjärjestöä 76 miljoonalla eurolla, jotta pakolaisleireillä elävät perheet Etiopiassa, Sudanissa ja Bangladeshissa saisivat asuinpaikan, turvaa ja opetusta.
Lue pakolaisperheille tarjoamistamme asumuksista IKEA Foundationin sivuilta
Heikoimmassa asemassa ovat lapset, jotka eivät käy koulua
Lapsityövoiman käytön ehkäiseminen
Vuodesta 2000 alkaen olemme lahjoittaneet 80 miljoonaa euroa UNICEFille ja Pelastakaa Lapset -järjestölle lapsityövoiman perimmäisten syiden kitkemiseen Intiassa ja Pakistanissa. Jo 12 miljoonaa lasta on saanut apua tukemistamme hankkeista, päässyt kouluun ja välttynyt lapsityöläiseksi joutumiselta. Lähivuosina miljoonat uudet lapset pääsevät hankkeiden piiriin. Lue IKEA Foundationin sivuilta lisää lapsityövoiman ehkäisemisestä
Lääkäri kuuntelee äitinsä sylissä istuvan lapsen sydänääniä.
Hätäapu
Kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus leikkiä ja käydä koulua. Luonnonkatastrofin tai sosiaalisen konfliktin iskiessä elämä kuitenkin mullistuu ja lapset menettävät huolettoman ja turvallisen elämänsä. IKEA Foundation tarjoaa sekä rahallista tukea että tuotelahjoituksia kriisialueilla toimiville hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten Lääkärit ilman rajoja, UNICEF, Pelastakaa Lapset ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.Lue lisää hätäavusta IKEA Foundationin nettisivuilta.
IHMISET & YHTEISÖT: IHMISOIKEUDET | TAVARANTOIMITTAJAT | SOSIAALINEN YRITTÄJYYS | IKEA FOUNDATION | HYVÄLLÄ ASIALLA
HYVÄLLÄ ASIALLA
Asiakkaat ja työntekijät yhteistyössä
Joka vuosi IKEA-tavarataloissa järjestetään kaksi kampanjaa, joissa niin asiakkaat kuin työntekijätkin saavat mahdollisuuden auttaa. Kampanjoiden tuotot lahjoitetaan UNICEFille, Pelastakaa Lapset -järjestölle ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle, jotka käyttävät rahat muun muassa lasten koulunkäynnin tukemiseen ja pakolaisleirien valaistuksen parantamiseen. Samalla kampanjat lisäävät ihmisten tietoisuutta ongelmista ja siitä, mitä niiden ratkaisemiseksi tehdään.
Pojat pelaavat jalkapalloa auringon laskiessa.
Yhdessä voimme muuttaa asioita.
No Youtube Player
IWitness Global Citizens -ohjelma
Tämä kansainvälinen ohjelma tarjoaa IKEA-työntekijöille mahdollisuuden nähdä itse, miten erilaisten hyväntekeväisyyskampanjoiden kautta kerätyillä varoilla voidaan tarjota maailman köyhimmissä yhteisöissä eläville lapsille mahdollisuus parempaan arkeen. Ohjelman kautta IKEA-työntekijät pääsevät tutustumaan IKEA Foundationin yhteistyökumppaneiden hankkeisiin ja kertomaan kokemuksistaan IKEA Foundationin ylläpitämässä Global Citizens -blogissa.
blog.ikeafoundation.org
Saparopäinen tyttö tekee läksyjään.
IKEA-pehmolelukampanja on auttanut jo 11:ä miljoonaa lasta.
Marras-joulukuun välisenä aikana IKEA-tavarataloissa järjestetään pehmolelukampanja. Silloin IKEA Foundation lahjoittaa jokaisesta myydystä pehmolelusta yhden euron UNICEFille ja Pelastakaa Lapset -järjestölle. Kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003, ja yhteensä se on tuottanut jo 77 miljoonaa euroa. Rahoilla on tuettu yli 11 miljoonan lapsen koulunkäyntiä 46 maassa.
Kaksi naista pakolaisleirillä
Valoa pakolaisten arkeen
Tämä kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, ja yhteensä sen tuotto on ollut 18,1 miljoonaa euroa. Kampanja-aikana IKEA Foundation lahjoittaa jokaisesta myydystä led-lampusta yhden euron YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle, joka käyttää rahat pakolaisleirien valaisemiseen. Tämä parantaa leirien turvallisuutta ja mm. auttaa lapsia tekemään läksyjään vielä auringon laskettuakin.