IHMISET & YHTEISÖT

Ihmiset etusijalla

Nainen ja lapsia Intiassa
Haluamme tehdä oman osamme paremman arjen luomiseksi ihmisille ja yhteisöille, joita liiketoimintamme koskee. Haluamme edistää tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikessa toiminnassamme ja kaikkien ihmisten keskuudessa, olipa kyse sitten työntekijöistämme, tavarantoimittajistamme tai maailman haavoittuvimmissa yhteisöissä elävistä lapsista ja heidän perheistään.

Lataa IKEA-konsernin kestävän kehityksen raportti 2016 (PDF)
IKEA Suomen kestävänkehityksen katsaus (pdf)
IHMISOIKEUDET
Jokaisella on oikeus parempaan arkeen
Haluamme luoda paremman arjen meille tavallisille ihmisille – asiakkaillemme, työntekijöillemme, tavarantoimittajillemme ja heitä kaikkia ympäröiville yhteisöille. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja YK:n linjaamien ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa koskevien periaatteiden noudattaminen on kiinteä osa kaikkea toimintaamme ja sisältyy myös tavarantoimittajillemme laatimaamme IWAY-toimintaohjeistoon. Tutustu IWAY-standardiin (PDF)
Me uskomme ihmisiin
Teemme parhaamme tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämiseksi ja ihmisoikeuksien tukemiseksi. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta, fyysisistä ominaisuuksista ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.
Lue lisää työskentelystä IKEA-konsernissa
Tärkeitä eivät ole ainoastaan tuotteet, vaan myös ihmiset niiden takana.
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kiinteä osa kaikkea IKEA-toimintaa ja huomioidaan myös tavarantoimittajille suunnatussa IWAY-toimintaohjeistossa.
Iso tehdas, jossa työntekijät istuvat penkeillä.
Tuemme siirtotyöläisten eettistä rekrytointia
Monille siirtotyöläisille lupaus paremmasta tulevaisuudesta saattaa johtaa perityistä ennakkomaksuista aiheutuvaan velkaantumiseen tai pahimmassa tapauksessa velkavankeuteen. IKEA-konserni asettaa selkeät standardit työntekijöiden rekrytointiin ja työllistämiseen IWAY-standardin eli toimintamallimme kautta. Emme missään olosuhteissa hyväksy pakkotyötä tai ihmiskauppaa. Vaadimme, että myös tavarantoimittajamme kohtelevat siirtotyöläisiä reilusti ja tarjoavat läpinäkyvät työehdot sekä hyvät työskentely- ja elinolosuhteet.
Yhteistyötä muutoksen hyväksi
Monissa maissa rekrytointiprosessi on monimutkainen ja mukana on monta eri organisaatiota. Jotta voimme tukea tavarantoimittajiamme näissä haasteissa, aloitamme yhteistyön Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa. Kaakkois-Aasiassa olemme jo työskennelleet yhdessä kartoittaakseemme rekrytointiprosessin kulun tavarantoimittajien ja työntekijöiden kotimaiden välillä. Käytämme näitä löydöksiä tukeaksemme siirtotyöläisten eettistä rekrytointia, ja työskentelyssämme kohti pysyvää muutosta.
Lue lisää Kansainvälisestä siirtolaisuusjärjestöstä
Intialainen koulutyttö
Lasten suojeleminen on meille tärkeää
Teemme lasten hyväksi kaiken voitavamme, olipa kyse tuotesuunnittelusta tai lapsityövoiman kitkemisestä.
Toimimme lasten parhaaksi
Suunnittelemme tuotteemme ja tavaratalomme lapsia ajatellen. Haluamme, että tuotteemme tukevat lasten kehitystä ja että tavarataloissamme voi leikkiä ja puuhastella samalla lailla kuin kotonakin. Teemme yhteistyötä lasten kehitykseen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa ymmärtääksemme paremmin lasten tarpeita eri kehitysvaiheissa.
"Ei" lapsityövoimalle
Lapsilla on oikeus tulla suojelluiksi hyväksikäytöltä ja kaltoinkohtelulta. Sen vuoksi emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä ja teemme kaikkemme sen estämiseksi. Lapsityövoiman käyttöä koskeva toimintaohjeistomme otettiin käyttöön vuonna 2000, ja se kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa sekä UNICEFin ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n tuella.
Kestäviä ratkaisuja
Lapsityövoiman käytön lopettaminen on suuri haaste, joka voidaan ratkaista vain puuttumalla ongelman perimmäisiin syihin. Siksi IKEA Foundation tukee UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön lasten oikeuksiin keskittyviä hankkeita 25 000 kylässä Intiassa ja Pakistanissa. Vuoden 2017 loppuun mennessä nämä hankkeet ovat tavoittaneet yhteensä jo 15 miljoonaa lasta. Lue lisää IKEA Foundationin sivuilta
IHMISET & YHTEISÖT: IHMISOIKEUDET | TAVARANTOIMITTAJAT | SOSIAALINEN YRITTÄJYYS
TAVARANTOIMITTAJAT
Hyvää yhteistyötä
Haluamme tuotteidemme olevan hyväksi kaikille, myös niitä valmistaville. Siksi kiinnitämme paljon huomiota toimittajasuhteisiimme. Suorat tavarantoimittajamme työllistävät noin 600 000 ihmistä eri puolilla maailmaa, ja haluamme olla varmoja, että heistä jokaista kohdellaan hyvin.
Tavarantoimittajien tehtailla vallitsevia työoloja tarkkaillaksemme otimme vuonna 2000 käyttöön erityisen toimintaohjeiston, IWAY-standardin. Se määrittelee, mitä odotamme tavarantoimittajiltamme ja mitä nämä voivat odottaa meiltä. Tavarantoimittajat ovat vastuussa IWAY-määräysten noudattamisesta ja kertomisesta työntekijöilleen.
No Youtube Player
Standardin tärkeä rooli
Tavarantoimittajiamme koskeva IWAY-standardi on tärkeässä roolissa myönteisen kehityksen kannalta. Standardi määrittelee minimivaatimuksemme ympäristön sekä sosiaalisten ja työolojen suhteen.
Vierailemme säännöllisesti tavarantoimittajiemme luona varmistaaksemme, että he toimivat IWAY-määräysten mukaisesti. Noin 80 IKEA-tarkastajaa sekä erilliset riippumattomat tarkastajat tekevät sekä ennalta sovittuja että yllätyskäyntejä tavarantoimittajien ja heidän alihankkijoidensa tiloihin.
IWAY-standardit selkeästi esillä tavarantoimittajan tehtaalla
IWAY-standardin vaatimuksiin kuuluvat muun muassa:
- Lapsityövoiman käytön kieltäminen
- Sidotun ja pakkotyövoiman kieltäminen
- Syrjinnän kieltäminen
- Työntekijöiden järjestäytymisvapaus
- Vähintään minimipalkan ja ylityökorvausten maksaminen
- Turvallinen ja terveydelle haitaton työympäristö, ilman, maaperän ja veden saastuttamisen välttäminen ja energiansäästöön pyrkiminen.
Tutustu IWAY-standardiin (PDF)
Rangsutran, Doi Tung Development Projectin ja Industree PT:n sosiaalisten yrittäjyyshankkeiden käsityöläisiä.
Viljelijä opettamassa muille kestävämmän puuvillantuotannon menetelmiä
Yhteistyötä WWF:n kanssa puuvillanviljelijöiden hyväksi
IKEA ja WWF ovat tehneet jo yli 10 vuotta menestyksekästä yhteistyötä puuvillanviljelyn parissa. Sen tuloksena noin 110 000 puuvillanviljelijää Intiassa, Pakistanissa, Kiinassa ja Turkissa on siirtynyt kestävämpiin viljelymenetelmiin. Vähentämällä kemiallisten lannoitteiden käyttöä ja korvaamallla kemialliset torjunta-aineet luonnonmukaisilla he ovat säästäneet kustannuksissa ja kyenneet silti pitämään satojen määrän ennallaan. Säästämänsä rahan viljelijät ovat käyttäneet mm. tihkukastelujärjestelmiin ja lastensa koulunkäyntiin. Lue lisää yhteistyöstämme WWF:n kanssa (PDF)
IHMISET & YHTEISÖT: IHMISOIKEUDET | TAVARANTOIMITTAJAT | SOSIAALINEN YRITTÄJYYS
SOSIAALISET YRITTÄJÄT
Yhteistyö sosiaalisten yrittäjien kanssa
Sosiaaliset yrittäjät pyrkivät yrittäjyyden kautta luomaan sosiaalista muutosta. Sosiaaliset yritykset, joiden kanssa teemme yhteistyötä, tarjoavat töitä paikallisille käsityöläisille – lähinnä maaseudulla asuville naisille, joilla on aiemmin ollut hyvin rajalliset mahdollisuudet palkkatyöhön ja turvattuun toimeentuloon.
Yhteistyö sosiaalisten yrittäjien kanssa on meille valtava inspiraation lähde, ja yhteistyön ansiosta meillä on käytössämme taitavia käsityöläisiä, jotka taitavat perinteiset käsityötekniikat. Yhdessä sosiaalisten yrittäjien kanssa toteuttamamme tuotteet on tehty alusta loppuun käsin, ja niitä myydään rajallisia eriä tietyissä IKEA-tavarataloissa. Myyntituotot sijoitamme takaisin yhteistyön kehittämiseen.
No Youtube Player
No Youtube Player
Nämä naiset inspiroivat meitä. Intialainen sosiaalinen yrittäjä ja käsityöläinen kertovat tarinansa.
IKEA FOUNDATION
Parempi tulevaisuus lapsille
Olivatpa olosuhteet millaiset tahansa, jokainen lapsi ansaitsee paikan, jota kutsua kodiksi, terveen alun elämälleen, mahdollisuuden käydä koulua ja perheelleen pysyvät tulot. IKEA Foundation on jo pitkään tukenut tunnettujen organisaatioiden, kuten UNICEFin ja Clinton Foundationin, toimintaa voidakseen auttaa maailman köyhimmillä alueilla eläviä lapsia ja nuoria saamaan paremman tulevaisuuden itselleen ja perheelleen. Tällä hetkellä tukemiemme hankkeiden on tarkoitus auttaa sataa miljoonaa lasta vuoden 2015 loppuun mennessä.
Lue lisää IKEA Foundationin sivuilta
Kaksi lasta pakolaisleirillä
IKEA Foundation lahjoittaa vuosittain yli sata miljoonaa euroa hyväntekeväisyyteen. Rahat ovat peräisin IKEA-konsernin liiketoiminnan tuotoista.
4 tapaa, joilla IKEA Foundation auttaa lapsia
Tyttö koulussa
Tyttöjen ja naisten osallistaminen
Osallistamalla eli tarjoamalla koulutusta, terveydenhuoltoa ja pieniä lainoja naisia autetaan saamaan elämänsä omaan hallintaansa. Tällä tavoin myös lasten terveys, koulutustaso ja tulevaisuuden mahdollisuudet paranevat. IKEA Foundation tukee naisten osallistamis- ja kouluttamishankkeita, joiden avulla naiset voivat luoda paremman tulevaisuuden itselleen ja perheelleen. Lue lisää osallistamisohjelmista IKEA Foundationin sivuilta
Poika pakolaisleirillä
Parempi arki pakolaislapsille
Joka vuosi miljoonat lapset perheineen joutuvat lähtemään kotoaan luonnonkatastrofin tai konfliktin vuoksi. IKEA Foundation tukee YK:n pakolaisjärjestöä 76 miljoonalla eurolla, jotta pakolaisleireillä elävät perheet Etiopiassa, Sudanissa ja Bangladeshissa saisivat asuinpaikan, turvaa ja opetusta.
Lue pakolaisperheille tarjoamistamme asumuksista IKEA Foundationin sivuilta
Heikoimmassa asemassa ovat lapset, jotka eivät käy koulua
Lapsityövoiman käytön ehkäiseminen
Vuodesta 2000 alkaen olemme lahjoittaneet 80 miljoonaa euroa UNICEFille ja Pelastakaa Lapset -järjestölle lapsityövoiman perimmäisten syiden kitkemiseen Intiassa ja Pakistanissa. Jo 12 miljoonaa lasta on saanut apua tukemistamme hankkeista, päässyt kouluun ja välttynyt lapsityöläiseksi joutumiselta. Lähivuosina miljoonat uudet lapset pääsevät hankkeiden piiriin. Lue IKEA Foundationin sivuilta lisää lapsityövoiman ehkäisemisestä
Lääkäri kuuntelee äitinsä sylissä istuvan lapsen sydänääniä.
Hätäapu
Kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus leikkiä ja käydä koulua. Luonnonkatastrofin tai sosiaalisen konfliktin iskiessä elämä kuitenkin mullistuu ja lapset menettävät huolettoman ja turvallisen elämänsä. IKEA Foundation tarjoaa sekä rahallista tukea että tuotelahjoituksia kriisialueilla toimiville hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten Lääkärit ilman rajoja, UNICEF, Pelastakaa Lapset ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.Lue lisää hätäavusta IKEA Foundationin nettisivuilta.
IKEA FOUNDATION | HYVÄLLÄ ASIALLA | PAKOLAISET
HYVÄLLÄ ASIALLA
Leikki on perustarve
Moni ei ehkä ole tullut ajatelleeksi, että leikki on perustarve ja jokaisen lapsen perusoikeus, mikä sanotaan myös YK:n lasten oikeuksien julistuksessa. Tässä tärkeässä asiassa IKEA Foundationilla on kumppaneinaan eräitä tärkeimmistä hyväntekeväisyysjärjestöistä: Handicap International, Room to Read, Pelastakaa lapset, Special Olympics, UNICEF ja War Child. Kampanjalla rahoitetut ohjelmat keskittyvät luomaan lapsille turvallisia paikkoja leikkiä ja kehittyä, kriisien keskelläkin.

Lue lisää: IKEAfoundation.org
Pojat pelaavat jalkapalloa auringon laskiessa.
Yhdessä voimme muuttaa asioita.
Leikitään-logo
Leikitään
Uusi IKEA-hyväntekeväisyyskampanja, Leikitään, keskittyy erityisesti lasten oikeuteen leikkiä ja kehittyä ja nostaa esiin leikin tärkeyden kaikille lapsille. Vaikka kampanjan aihe on uusi, sen toimintaperiaate on tuttu.

Jokaista kampanja-aikana myytyä lelua, lastenkirjaa, peliä ja lasten pienkalustetta kohti IKEA lahjoittaa yhden euron ohjelmiin, jotka toimivat eräissä maailman köyhimmistä yhteisöistä.

Rahoilla tuetaan lasten kehitystä ja oppimista, tasavertaisuutta, urheilua ja tietenkin – leikkiä.
Leikitään-logo
IKEA satsaa lapsiin
IKEA haluaa olla johtava yritys lasten oikeuksien puolustamisessa ja tukemisessa. Otamme lasten edun huomioon kaikessa, mitä teemme. Vuoteen 2020 mennessä olemme sitoutuneet integroimaan lasten oikeuksia suojaavat liiketoimintaperiaatteet (Children's Rights Business Principles) kaikkeen työskentelyymme, ja lasten oikeudet näkyvät kaikissa tärkeimmissä toimintasuunnitelmissamme ja strategioissamme.

Jos haluat tietää lisää työstä, jota teemme lasten oikeuksien eteen,
Lataa kestävän kehityksen raporttimme.
1 € jokaisesta lelusta, lastenkirjasta, pelistä ja lasten pienkalusteesta
IKEA Foundation lahjoittaa jokaisesta 20.11.-24.12.2016 myydystä lelusta, lastenkirjasta, pelistä ja lasten pienkalusteesta yhden euron lasten leikin ja kehityksen tukemiseen.
No Youtube Player
IWitness Global Citizens -ohjelma
Tämä kansainvälinen ohjelma tarjoaa IKEA-työntekijöille mahdollisuuden nähdä itse, miten erilaisten hyväntekeväisyyskampanjoiden kautta kerätyillä varoilla voidaan tarjota maailman köyhimmissä yhteisöissä eläville lapsille mahdollisuus parempaan arkeen. Ohjelman kautta IKEA-työntekijät pääsevät tutustumaan IKEA Foundationin yhteistyökumppaneiden hankkeisiin ja kertomaan kokemuksistaan IKEA Foundationin ylläpitämässä Global Citizens -blogissa.
blog.ikeafoundation.org
PAKOLAISET
Tukea pakolaisille
Tammikuusta 2015 alkaen yli miljoona pakolaista on tullut Eurooppaan yrittäen luoda itselleen ja lapsilleen paremman elämän. "Brighter Lives for Refugees" -kampanja on yksi monista toimista, joita IKEA ja IKEA Foundation ovat tehneet parantaakseen pakolaisten elämää. Jokaisesta led-tuotteesta, joka IKEA-tavarataloissa tai nettikaupassa kampanja-aikana myydään, IKEA Foundation on lahjoittanut yhden euron UNCHR:n, YK:n pakolaisjärjestön, auttamiseen. Kampanja on tuottanut 30,8 miljoonaa euroa, jotka IKEA Foundation on lahjoittanut UNHCR:lle ja jolla Aasian, Afrikan ja Lähi-idän pakolaisleireillä asuville perheille on voitu tarjota valoa, uusiutuvaa energiaa ja koulutusta. Rahan turvin UNHCR pystyy jatkamaan uusiutuvan energian ohjelmiaan ja koulutusohjelmiaan vielä vuosien kuluttuakin.
Pakolaiskriisin jatkuessa akuuttina olemme aktiivisesti tukeneet paikallisia järjestöjä niiden pyrkimyksissä tarjota paremmat olosuhteet vastasaapuneille pakolaisille. Monet IKEA-työntekijät ovat vapaaehtoisesti lahjoittaneet aikaansa ja auttaneet pakolaisia aloittamaan uuden elämän uusissa yhteisöissään. Joissakin maissa olemme myös aloittaneet pitkän aikavälin ohjelmia, jotka auttavat pakolaisia integroitumaan maan työelämään.
Lue lisää IKEA Foundationista
Kuva kahdesta pojasta kävelemässä pakolaisleirin läpi auringon laskiessa. ©UNHCR/Warrick Page
KATSO MYÖS NÄMÄ:
KESTÄVÄMPI ARKI
Pienilläkin teoilla on merkitystä
Katso, miten vettä säästävä hana ja energiatehokas induktiotaso voivat auttaa säästämään rahaa. Lue lisää
IKEA-hanat vähentävät vedenkulutusta jopa 50 %
Aurinkopaneeleja asennetaan IKEA-tavaratalon katolle
ENERGIA & LUONNONVARAT
Myönteisiä muutoksia
Panostamme vastuulliseen raaka-ainehankintaan ja omavaraiseen energiantuotantoon. Lue lisää