ENERGIA & LUONNONVARAT

Myönteisiä muutoksia

Aurinko siivilöityy metsän puiden läpi
Meillä on pitkät perinteet säästäväisyydessä ja resurssien tehokkaassa hyödyntämisessä. Pyrimme myös käyttämään jätteet hyödyksi, hankkimaan raaka-aineet vastuullisesti ja suojelemaan luonnonvaroja. Haluamme myös olla omavaraisia ja tuottaa kuluttamamme energian itse, uusiutuvien lähteiden avulla.
Lataa kestävän kehityksen raporttimme 2015 (PDF)
Lataa kestävän kehityksen strategiamme People & Planet Positive
ENERGIA & LUONNONVARAT: ILMASTO & ENERGIA | PUU | PUUVILLA | VESI | JÄTE | RUOKA
ILMASTO & ENERGIA
Kohti energiaomavaraisuutta
Haluamme vaikuttaa ympäristöömme myönteisesti ja olla mukana etsimässä ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Siksi tavoitteemme on, että vuoteen 2020 mennessä tuotamme uusiutuvaa energiaa esim. tuuli- ja aurinkovoimalla yhtä paljon kuin kulutamme. Parannamme myös rakennustemme energiatehokkuutta, mikä pienentää kokonaisenergiankulutustamme. Lataa kestävän kehityksen strategiamme People & Planet Positive (pdf)
Lataa IKEA-konsernin ilmasto- ja energialausunto (pdf)
Miehet asentamassa aurinkopaneeleja IKEA-tavaratalon katolle
Olemme asentaneet yli 700 000 aurinkopaneelia IKEA-rakennusten katoille ympäri maailmaa.
IKEA-tavaratalo, jonka katolla aurinkopaneeleja
Päämääränä omavaraisuus energiantuotannon suhteen
Olemme jo hyvässä vauhdissa: investoimme energiatehokkuuteen sekä uusiutuvan energian tuotantoon.
Tuulipuisto
Suuria investointeja
Vuoteen 2015 mennessä investoimme 1,5 miljardia euroa pääasiassa tuuli- ja aurinkovoimaan, jotta voimme saavuttaa energiaomavaraisuuden.
TAVOITTEEMME
Vuoden 2020 loppuun mennessä tuotamme yhtä paljon uusiutuvaa energiaa kuin kulutamme
Emme kuljeta ilmaa
IKEA-tavarataloissa ympäri maailmaa myydään päivittäin miljoonia tuotteita, mikä edellyttää tehokkaita keinoja kuljettaa tuotteet tavarataloihin asiakkaiden saataville.

Kuljettamisen helppous ja tehokkuus otetaan huomioon jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa mm. litteiden pakkausten muodossa, ja lisäksi pyrimme jatkuvasti vähentämään kuljetusten määrää ja pienentämään kuljetuksiin käytettävien rekkojen polttoaineenkulutusta.
Yli puolet tuotteista kuljetetaan tehtailta jakelukeskusten sijaan suoraan tavarataloihin, mikä lyhentää kuljetusmatkojen pituutta. Lisäksi jokainen rekka pyritään täyttämään mahdollisimman täyteen. Kaikki tämä tähtää siihen, että kuljetuskustannukset ja sitä kautta tuotteiden hinnat olisivat mahdollisimman matalat.

Yhden kuljetetun kuutiometrin hiilidioksidipäästöt ovat nyt 13 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2011, ja vuoteen 2016 mennessä tavoitteenamme on saavuttaa 20 prosentin kokonaisvähennys.
Pahvilavoille pakattuja tuotteita IKEA-varastossa
Korvaamalla puiset kuormalavat pahvilavoilla saimme leikattua tuotteiden kuljetuksesta syntyviä CO2-päästöjä 75 000 tonnilla vuodessa.
VIDJA-valaisin
Yksinkertainen on kaunista
Etsimme koko ajan tapoja, joilla voimme parantaa tuotteitamme. Suunnittelimme esimerkiksi VIDJA-pöytävalaisimen uudelleen ja onnistuimme samalla vähentämään sen osien määrän 33:sta 24:ään. Samalla pakkauksen koko pieneni 28 %. Nyt yhdelle lavalle mahtuu 128 valaisinta aiemman 80:n sijaan. Tutustu VIDJA-pöytävalaisimeen
EKTORP-sohva
Uudenlaista ajattelua
Joistakin tuotteista ajattelisi, ettei niitä voi enää parantaa. Me yritämme silti. Eräs tuotesuunnittelijoistamme keksi tavan pakata EKTORP-sohvan litteämpään pakkaukseen, joka on lähes puolet pienempi kuin aiempi pakkaus. Muutoksen ansiosta niin kuljetuskustannukset, CO2-päästöt kuin sohvan hintakin pienenivät – ilman, että muutoksilla oli vaikutuksia sohvan laatuun. Tutustu EKTORP-sohviin
ENERGIA & LUONNONVARAT: ILMASTO & ENERGIA | PUU | PUUVILLA | VESI | JÄTE | RUOKA
Puu
Puu on mahtava materiaali
Pidämme puusta materiaalina erityisesti siksi, että se on kestävää, uusiutuvaa ja kierrätettävää. Olemme yksi vähittäiskaupan alan suurimmista puun käyttäjistä, joten meidän on pidettävä huoli, että käytämme puuta viisaasti. Katso videolta, mitä teemme suojellaksemme tätä kallisarvoista raaka-ainetta ja varmistaaksemme sen saatavuuden.
Tutustu aiheeseen liittyviin dokumentteihin
No Youtube Player
No Youtube Player
IKEA-konsernin kestävän kehityksen päällikkö Steve Howard kertoo metsiin ja puuhun liittyvistä tavoitteistamme vuodelle 2020.
No Youtube Player
Metsäasiantuntija Egle Petrylaite tekee tiiviisti yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa varmistaakseen, että puu on vastuullisesti hankittua.
Neljä ihmistä käyvät metsässä läpi IWAY-laatutarkistuslistaa.
Selkeät säännöt vastuulliselle metsänhoidolle
IWAY-metsänhoitostandardimme asettaa selkeät vaatimukset IKEA-tuotteissa käytettävälle puutavaralle. Vaatimukset kieltävät muun muassa laittomasti hakatun puun sekä sosiaalisten konfliktien kohteena olevien ja korkean suojeluarvon omaavien metsien käytön. Kaikkien tavarantoimittajiemme on sitouduttava noudattamaan standardia, ja suoritamme myös tarkastuskäyntejä varmistaaksemme, että näin todella tapahtuu.
Tutustu IKEA-metsänhoitostandardiin (PDF)
Maailmankartta, jossa näkyy IKEA-konsernin ja WWF:n yhteistyöhankkeet Liettuassa, Ukrainassa, Bosnia & Herzegovinassa, Romaniassa, Bulgariassa, Venäjällä, Kiinassa ja Laosissa.
Liettua
Ukraina
Bosnia & Herzegovina
Romania
Bulgaria
Venäjä
Kiina
Laos
Vietnam
Kambodža
Yhteistyötä WWF:n kanssa metsien sertifioimiseksi
Teemme yhteistyötä WWF:n ja muiden tahojen kanssa kanssa estääksemme laittomat hakkuut ja edistääksemme vastuullista puuntuotantoa. Yhteistyömme WWF:n kanssa alkoi vuonna 2002, ja tuemme metsien sertifiointia ja suojeluarvoltaan korkeiden metsien kartoittamista ja suojelua. Näillä toimilla pyrimme turvaamaan metsien monimuotoisuuden ja sosiaalisen arvon säilymisen. Toistaiseksi olemme onnistuneet parantamaan metsänhoitoa Euroopassa ja Aasiassa sekä lisänneet FSC-sertifioitujen metsien määrää yhteistyömaissamme noin 35 miljoonalla hehtaarilla, mikä vastaa suunnilleen Italian pinta-alaa.
Lue lisää yhteistyöstä WWF:n sivuilta
Jos kaikki ei mene suunnitelmien mukaan
Vuosia sitten havaitsimme, että joissakin paperituotteissamme oli käytetty standardiemme vastaisesti trooppisten kovapuulajien kuituja. Asian perusteellisen tutkinnan jälkeen paransimme sisäisiä rutiinejamme, jotta vastaavaa ei pääsisi tapahtumaan uudelleen.
Kielto laittomasti hakatun pähkinäpuun käytölle
Noin viisi vuotta sitten metsäasiantuntijamme havaitsivat Kiinassa laittomia pähkinäpuuhakkuita. Löydön seurauksena päätimme lopettaa kyseisen puulajin käytön tuotteissamme. Siksi myös MOLGER-kylpyhuonesarjan tuotteet valmistetaan tätä nykyä sertifioidusta metsistä peräisin olevasta koivusta.
Lue lisää metsätyöstämme
Sen lisäksi, että tavarantoimittajamme täyttävät IWAY-metsänhoitostandardin ehdot, olemme onnistuneet kasvattamaan kestävistä lähteistä peräisin olevan (kierrätetyn tai FSC®-sertifioiduista metsistä tulevan) puun osuutta 50 prosenttiin vuonna 2015. Tavoitteemme on päästä 100 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
Lue lisää FSC®:n nettisivuilta
Tutustu metsänhoitoa koskeviin IWAY-standardeihin sekä Forest Stewardship Council® -standardeihin (PDF)Tutustu kestävän kehityksen strategiaamme nimeltä People & Planet Positive (PDF)
ENERGIA & LUONNONVARAT: ILMASTO & ENERGIA | PUU | PUUVILLA | VESI | JÄTE | RUOKA
PUUVILLA
Kaikki käyttämämme puuvilla on
nyt kestävämmin tuotettua
Syyskuun alusta alkaen IKEA-tuotteissa on käytetty ainoastaan kestävämmin tuotettua puuvillaa. Tuotannossa on käytetty vähemmän vettä ja kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita, mikä on hyväksi sekä ihmisille että ympäristölle ja samalla parantaa viljelijöiden tulotasoa.
Markkinoilla on vielä jonkin aikaa myös tuotteita, jotka on valmistettu ennen syyskuuta ja joissa käytetty puuvilla on tuotettu perinteisin menetelmin. Kyse on kuitenkin hyvin pienestä määrästä, joka myydään pian lopppuun. Sen jälkeen kaikissa IKEA-tuotteissa on ainoastaan kestävämmin tuotettua puuvillaa.
Viljelijä tutkii kukintoja puuvillapellolla.
Better Cotton Initiative -järjestö on tehnyt puuvillantuotannon käytännöistä parempia niin ihmisille kuin ympäristöllekin.
ÄLSKAD-vauvanhuopa.
Monin tavoin parempia menetelmiä
Puuvilla on yksi tärkeimmistä raaka-aineistamme, jota tarvitaan monenlaisiin tuotteisiin aina patjoista ja sohvista vuodevaatteisiin ja pyyhkeisiin. Perinteisessä puuvillanviljelyssä käytetään kuitenkin runsaasti vettä ja kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita, mikä nostaa viljelyn kustannuksia ja heikentää sen kannattavuutta ja on lisäksi haitallista sekä ihmisille että ympäristölle.
Puuvillaa viljellään usein kehitysmaissa, joissa monet kärsivät vesipulasta ja ihmisten tulotaso on heikko. Perinteiset viljelymenetelmät, joissa vettä ja kalliita kemikaaleja tarvitaan paljon, ovat usein pahentaneet näitä ongelmia.
Halusimme tehdä osamme asioiden muuttamiseksi ja siksi sitouduimme parantamaan puuvillantuotannossa pitkään vallinneita toimintatapoja.
Paremman puuvillantuotannon puolesta
Työmme alkoi jo yli kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2010 olimme mukana perustamassa Better Cotton Initiative -järjestöä (BCI) yhdessä maailman luonnonsäätiö WWF:n ja muiden johtavien julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa. BCI on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on muuttaa kansainvälisen puuvillantuotannon käytäntöjä paremmiksi viljelijöiden, ympäristön ja toimialan tulevaisuuden kannalta. Järjestö pyrkii tuomaan Better Cotton -puuvillan kaikkien ulottuville.
Olemme vuodesta 2005 lähtien tehneet yhteistyötä WWF:n kanssa kestävämmän puuvillantuotannon puolesta. Alkuvaiheessa hankkeeseen osallistui 500 pakistanilaista puuvillanviljelijää. He suhtautuivat viljelytapojen muuttamiseen ensin epäluuloisesti, mutta hyvät tulokset puhuivat pian puolestaan. Seuraavana vuonna moni muukin halusi kokeilla uutta viljelytapaa ja hanke levisi Pakistanista Intiaan.
Yhteistyökumppaneidemme kanssa jaamme tietoa käytännön esimerkillä ja paikan päällä järjestettävillä koulutuksilla, ja nyt jo yli 110 000 puuvillanviljelijää on siirtynyt kestävämpään tuotantotapaan. Kemiallisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön vähentäminen on vähentänyt viljelystä aiheutuvia terveyshaittoja ja samalla laskenut viljelykustannuksia, mikä puolestaan on parantanut viljelijöiden tuloja. Perheiden elämänlaatu on parantunut, ja viljelijöillä on nyt varaa esimerkiksi lastensa kouluttamiseen.
Puuvillantuottajia tarkastamassa kasteluputkia.
No Youtube Player
Pysyviä vaikutuksia
Olemme iloisia siitä, mitä olemme saavuttaneet, mutta paljon on vielä tekemättä. Olemme nimittäin sitoutuneet levittämään uusia, parempia käytäntöjä koko puuvillateollisuuteen ja siten tuomaan kestävämmin tuotetun puuvillan kaikkien ulottuville.
Lue lisää yhteistyöstämme WWF:n kanssa
ENERGIA & LUONNONVARAT: ILMASTO & ENERGIA | PUU | PUUVILLA | VESI | JÄTE | RUOKA
Käsienpesua puhtaalla vedellä.
VESI
Vesi on mittaamattoman arvokasta
Ilman vettä ei ole elämää. Siitä huolimatta puhdas vesi on monissa maissa ylellisyyttä, jota ei riitä kaikille. Siksi me ja tavarantoimittajamme kiinnitämme vedenkäyttöön erityishuomiota. Tavoitteemme on, että elokuuhun 2020 mennessä edistämme vastuullista ja säästeliästä vedenkäyttöä ja huolehdimme veden puhtaudesta koko tuotantoketjussamme. Teemme myös yhteistyötä muiden tahojen kanssa parantaaksemme veden laatua ja riittävyyttä erityisesti kuivuudesta kärsivillä alueilla.
Yhdessä kohti pienempää veden- ja energiankulutusta Intiassa
Joillekin Intian eteläosassa sijaitseville tekstiilitehtaille vesi on kuljetettava jopa 50 kilometrin päästä. Lisäksi vanhat koneet ja puutteellinen jätevedenkäsittely tekevät tuotannosta entistä haasteellisempaa energiatehokkuuden ja vedenkäytön näkökulmasta.

Intian eteläosassa Erodessa sijaitseva Jansons Industries -tekstiilitehdas inspiroitui People & Planet Positive -strategiastamme ja aloitti yhteishankkeen parantaakseen tuotanto-olosuhteita. Hankkeen puitteissa rakennettiin painamisessa käytettävän veden kierrätysjärjestelmä ja otettiin käyttöön uusi värjäysmenetelmä, joka kuluttaa aiempaa vähemmän vettä. Lisäksi varmistettiin, että koneet ovat käynnissä vain tarvittaessa.

"Tuotantolaitoksemme sijaitsee alueella, jossa sekä vedestä että energiasta on pulaa, mikä on aiheuttanut meille suuria ongelmia", kertoo Mr Thirukumar, Jansons Industriesin toimitusjohtaja. "IKEA-konsernilta saamamme tuen ansiosta saimme aikaan merkittäviä parannuksia ja motivoiduimme etsimään lisää parannuskohteita. Työntekijöillämme on ollut suuri rooli uudistusten läpiviennissä, ja yhdessä olemme onnistuneet säästämään yli 285 megawattituntia energiaa ja 69 miljoonaa litraa vettä."
Vedenpuhdistamo IKEA-tavarantoimittajan tehtaalla Bangladeshissä
Vesi
Puhdasta vettä myös tulevaisuudessa
Yli 23 miljoonaa bangladeshiläistä kärsii puhtaan juomaveden puutteesta.

"En halua, että lapseni ja lapsenlapseni joutuvat kärsimään tästä. Siksi haluan varmistaa, että yritykseni toiminnasta ei aiheudu haittoja tuleville sukupolville”, toteaa Shah S Alam, bangladeshiläisen Unilliance-tekstiiliyrityksen toimitusjohtaja. Yritys on yksi IKEA-tavarantoimittajista. Shah S Alam on ollut merkittävässä roolissa IKEA-konsernin alulle panemissa vedensäästöhankkeissa. Lisäksi hän on aktiivisesti mukana etsimässä uusia keinoja vähentää yrityksen vedenkulutusta.
"Kun aloitimme yhteistyön IKEA-konsernin kanssa, meillä oli käytössämme jätevedenkäsittelylaitos, jonka avulla jätevedestämme poistettiin saasteet ennen kuin vesi laskettiin ympäristöön. IKEA kannusti meitä miettimään tapoja jäteveden määrän vähentämiseksi ja veden uudelleenkäyttämiseksi.

"Pienillä ja yksinkertaisilla muutoksilla saimme aikaan esimerkiksi sen, että jätevettä hyödynnetään nyt laitteidemme viilentämiseen. Tämän ansiosta säästämme noin 100 m3 vettä joka päivä – mikä vastaa 15 täyspitkään uima-altaallista vuodessa!”

"5–10 vuoden sisällä Bangladeshin lainsäädäntö muuttuu niin, että jätevedet on uudelleenkäytettävä. IKEA-yhteistyön ansiosta olemme jo nyt askeleen edellä muita, ja asiakkaammekin huomaavat eron”, hän jatkaa.
ENERGIA & LUONNONVARAT: ILMASTO & ENERGIA | PUU | PUUVILLA | VESI | JÄTE | RUOKA
JÄTE
Kierrätystä tavarataloissa
Teemme kovasti töitä sen eteen, ettemme tuottaisi lainkaan jätettä. Vuoteen 2020 mennessä 90 % jätteestämme kierrätetään tai hyödynnetään energiantuotannossa. Kannustamme myös asiakkaitamme kierrättämään tuotteet, joita he eivät enää tarvitse, tai keksimään niille uusia käyttötapoja.
Pyrimme siihen, että kaikki tuottamamme jäte voidaan kierrättää eikä mitään päädy kaatopaikalle.
Kierrätyspiste IKEA-tavaratalossa
Energiansäästölamppuja kierrätyspisteessä
Kierrätä ostosreissulla
Haluamme tehdä kierrättämisestä mahdollisimman helppoa, ja sen vuoksi jokaisessa IKEA-tavaratalossa on kierrätyspiste. Tiesitkö, että voit tuoda sinne esimerkiksi vanhat paristot ja energiansäästölamput? Tutustu lähimmän IKEA-tavaratalon kierrätyspisteeseen
Asiakkaille tarkoitettu kierrätyspiste IKEA-tavaratalossa
TIESITKÖ?
Vuonna 2015 kierrätimme 89 % kaikesta jätteestämme
ENERGIA & LUONNONVARAT: ILMASTO & ENERGIA | PUU | PUUVILLA | VESI | JÄTE | RUOKA
RUOKA
Hyvä olo – ja omatunto
Haluamme tarjota asiakkaillemme ja työntekijöillemme herkullista, terveellistä ja kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua ruokaa. Sekä ravintoloidemme että herkkutoriemme valikoimassa on useita luomutuotettuja tai muuten tavallista kestävämpiä vaihtoehtoja, ja pyrimme lisäämään niiden osuutta jatkuvasti. Suosimme raaka-aineita, jotka on sertifioitu sosiaalisen ja ympäristövastuun noudattamisen varmistamiseksi.
Herkullinen ja terveellinen vaihtoehto
Täysin vegaaniset kasvispyörykkämme sisältävät muun muassa kikhernettä, hernettä, porkkanaa, paprikaa, maissia ja lehtikaalia. Ne ovat sekä herkullisia että täynnä proteiinia ja muita tärkeitä ravintoaineita. Lisäksi niiden hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin liharuokien.
Kasvispyöryköitä valurautapannulla.
Olemme sitoutuneet hankkimaan vastuullisesti tuotettua ruokaa.
Olemme sitoutuneet hankkimaan vastuullisesti tuotettua ruokaa
Kaksi lohta jäämurskalle aseteltuna.
Kaikin tavoin hyvää
Lohi on herkullinen proteiinin, vitamiinien ja omega-3-rasvahappojen lähde. Kaikki tarjoamamme ja myymämme lohi tulee riippumattoman Aquaculture Stewardship Councilin (ASC) sertifioimilta kalanviljelylaitoksilta. Sertifiointi takaa, että laitos täyttää vastuullisen kalankasvatuksen edellyttämät sosiaali- ja ympäristövastuuvaatimukset.
Kalaa ja katkarapuja jäiden päällä.
Vastuullisesti tuotettua kalaa
Kaiken käyttämämme villinä pyydetyn kalan ja äyriäisten on oltava peräisin MSC- eli Marine Stewardship Council -sertifioifuilta, vastuullisesti toimivilta kalastusyrityksiltä. MSC-sertifioinnin tavoitteena on varmistaa kalakantojen säilyminen ja kalojen ja äyriäisten riittäminen tulevillekin sukupolville.
Puolukoita kulhossa
Enemmän luomua kuin koskaan
Tarjoamme herkullista luomuruokaa niin ravintolassamme kuin kassojen jälkeen sijaitsevalla herkkutorillakin. Herkkutorin valikoimiin kuuluu monia eri luomutuotteita, ja ravintolassa luomua ovat aina ainakin lastenateria ja vähintään yksi aikuisten annoksista.
Kahvipapuja keraamisessa kulhossa.
Kahvia, jonka alkuperä voidaan jäljittää
Kaikki herkkutoreillamme myytävä kahvi on UTZ-sertifioitua eli tuotettu ihmiset ja ympäristö huomioiden. UTZ Certified on riippumaton organisaatio, joka varmistaa, että kahvi, tee ja kaakao on viljelty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Osoitteessa utzcertified.org/ikea voit jäljittää ostamasi kahvin alkuperän.
Kaakaopapuja mustassa kulhossa.
Herkuttele hyvällä omallatunnolla
Suklaalevyissämme käytettävä kaakao on UTZ-sertifioitua eli tuotettu kestävästi oikeudenmukaisissa olosuhteissa. UTZ on yksi johtavista kahvi-, tee- ja kaakaostandardeista. Osoitteessa utzcertified.org/ikea voit jäljittää ostamasi suklaalevyn kaakaon alkuperän.
Biojätettä paperipussissa matkalla kompostoriin.
Kaikki päätyy hyötykäyttöön
Pyrimme pienentämään ympäristövaikutuksiamme kaikin keinoin. Yksi tavoitteemme on, että emme vie lainkaan ruoantähteitä tai muuta biojätettä kaatopaikalle vaan kaikki joko kompostoidaan tai hyödynnetään biokaasun tuotannossa.
KATSO MYÖS NÄMÄ:
Lajittelu vähentää kaatopaikkajätteen määrää
KESTÄVÄMPI ARKI
Pienilläkin teoilla on merkitystä
Jätteidenlajittelulla voi olla yllättävän suuria ympäristövaikutuksia. Tutustu lajitteluratkaisuihin ja muihin kestävämmän arjen vinkkeihin. Lue lisää
Naisia ja tyttöjä osallistamalla saadaan aikaan kestäviä ratkaisuja köyhyyden ja lapsityön poistamiseksi
IHMISET & YHTEISÖT
Ihmiset etusijalle
Haluamme luoda paremman arjen meille tavallisille ihmisille kaikkialla maailmassa. Lue lisää