Lapset
Koulua, ei työtä

Vuosina 2009–2015 noin 10 miljoonaa lasta pääsee hyötymään UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön koordinoimista koulutusohjelmista, joita IKEA Foundation tukee.
Lapsia koululla

Asenteiden muokkausta


IKEA Foundation kertoo vanhemmille ja yhteisöille siitä, miten tärkeää lasten kouluttaminen on. Naisten itseapuryhmät ja tyttöjen yhteisöt auttavat vahvistamaan lasten oikeuksia ja ehkäisemään lapsityövoiman käyttöä. Lisäksi ryhmiin osallistujat saavat tietoa koulutuksen tärkeydestä ja voivat levittää sitä eteenpäin yhteisöihinsä.
Lapsia koulussa

Takaisin koulunpenkille


Lapset, jotka ovat keskeyttäneet koulun tai eivät ole olleet koulussa lainkaan, tarvitsevat erityistukea kouluttautumisessa. Valmistavassa koulussa eri-ikäiset lapset oppivat lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perusteet ennen siirtymistä tavalliseen opetukseen.
Lapsia koulussa

Koulutuksen laadun parantaminen


Jotta lapset haluaisivat tulla kouluun ja olla keskeyttämättä sitä, koulujen on oltava turvallisia, lapsiystävällisiä ja väkivallattomia. Opettajia koulutetaan käyttämään lapsiystävällisiä opetusmenetelmiä, ja uusia opetusvälineitä toimitetaan kouluihin jatkuvasti. Myös vanhempia rohkaistaan ottamaan osaa lastensa koulunkäyntiin.
Pehmoleluista on monenlaista iloa
Pehmolelu
Varainkeruuta pehmolelujen avulla.
Asiakkaiden osallistuminen
Kaikki alkoi Smoolannista
Smoolanti
Lue, miten yksinkertaisesta liikeideasta kasvoi maailmanlaajuinen suuryritys.
Historiamme
Kaikki alkaa äideistä
Äiti
Naiset voivat vaikuttaa perheeseensä ja yhteisöönsä.
Naiset muuttavat maailmaa
Lähes 69 miljoonaa lasta ei käy koulua
Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen asuinpaikasta riippumatta. Koulutus on äärimmäisen tärkeää lapsen kehityksen ja tulevien mahdollisuuksien kannalta.

Toimintaa yhteiseksi hyväksi

IKEA Foundation
Työtä 100 miljoonan lapsen eteen.

Fiksuja nuoria yrittäjiä

Yrittäjyys
IKEA tukee kirjanpidon ja johtamisen opetusta.

Tutustu saavutuksiimme

Sustainability Report 2010
Lue viimeisin kestävän kehityksen raporttimme.

10 vuotta ilman tarkkaa työnkuvaa

Työskentele kansainvälisesti
Työskentely Kiinassa oli Arnaudille ainutkertainen tilaisuus.

Jatkuvasti paremmin

Loputon lista
Lue, mitä olemme tähän mennessä saavuttaneet.