Rekisteriseloste

IKEA FAMILY Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinhaltijan tiedot

IKEA Oy
Espoontie 21
02740 Espoo

Rekisterin ylläpitäjän tiedot


Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
Akseli Ojanen, akseli.ojanen(at)ikea.com

Rekisterin nimi

IKEA FAMILY- jäsenrekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. IKEA käyttää alihankkijoita tiedon teknisessä käsittelyssä.

Rekisteritiedot auttavat IKEA Oy:tä myös palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä eri tutkimusmenetelmin.

Jäsenenä tulet saamaan tietoa ajankohtaisista IKEA FAMILY -tapahtumista ja tuotteista sähköpostin välityksellä. Mobiiliviestintää käytämme vain, jos olet antanut siihen luvan.

Rekisteritietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä, päivittäessä omia tietojaan, käyttäessä tai osallistuessa kilpailuihin IKEA FAMILY -sivustolla.

Tietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua omiin asiakastietoihinsa verkkopalvelussa ja korjata, poistaa sekä lisätä talletettavia tietoja käyttäen sähköposti + salasana -tunnistusta tai ilmoittamalla asiasta IKEA FAMILY -asiakaspalveluun.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

IKEA FAMILY -asiakasrekisteri sisältää ja siellä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja.

 1. Asiakastiedot
  Etunimi
  Sukunimi
  Ikä
  Sukupuoli
  Siviilisääty
  Osoite
  Sähköpostiosoite
  Matkapuhelinnumero
  Salasana
  Sekä muut jäsenen itse antamat tiedot kilpailuiden tai kampanjoiden yhteydessä. Lisäksi asiakastietoihin tallentuu jäsenkortille rekisteröidyt ostot.

 2. Käyttötiedot
  Käynnit IKEA FAMILY -sivustolla (nimi, aika ja IP-osoite)

Tietojen käsittely

IKEA Oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan, niin haluttaessa, kerätä, päivittää ja täydentää IKEA FAMILY -kortin tapahtumatiedoista sekä väestörekisterin osoitepäivityspalvelusta tai vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

IKEA Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

IKEA Oy
Service Office / IKEA FAMILY
Espoontie 21
02740 Espoo

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.