Kaihtimiin ja rullaverhoihin liittyvää turvallisuustietoa
Kaihtimiin ja rullaverhoihin liittyvää turvallisuustietoa

Noudata alla olevia ohjeita huolellisesti. Tarkista myös, että kodissasi tällä hetkellä olevat rullaverhot ja kaihtimet ovat näiden turvallisuusohjeiden mukaiset.
Asentaminen
Noudata aina tuotteen mukana tulevia asennusohjeita. Asenna ja ota käyttöön aina myös tuotteen mukana tulevat käyttöturvallisuutta parantavat osat. Pakkaukset eivät sisällä seinäkiinnikkeitä. Valitse kotisi seinämateriaaleihin sopivat kiinnikkeet. Apua oikeanlaisten kiinnikkeiden valintaan saat rautakaupasta.

1. Kaikki rullaverhot ja kaihtimet
Pikkulapset saattavat kuristua rullaverhojen ja kaihtimien nostonaruihin / sivuvetomekanismin kuulaketjuihin tai kaihdinsäleiden lävitse kulkeviin naruihin. Lapset saattavat myös kiertää naruja kaulansa ympäri.
Kuristumis- ja takertumisvaaran välttämiseksi nostonarujen/kuulaketjun tulee aina olla lasten ulottumattomissa. Lisäksi:
1) asenna ja ota käyttöön aina myös tuotteen mukana tulevat turvalaitteet/-osat, jotka pitävät nostonarut/kuulaketjun poissa pikkulasten ulottuvilta ja
2) siirrä pinnasänky ja kalusteet pois rullaverhojen ja kaihdinten ja niiden nostonarujen/kuulaketjujen läheisyydestä.

2. Rullaverhot ja sälekaihtimet
IKEA-rullaverhojen ja -kaihtimien mukana toimitetaan niiden käyttöturvallisuutta parantavia osia, joiden tarkoitus on vähentää nostonaruihin/kuulaketjuihin liittyvää kuristumis- ja takertumisvaaraa.

a) Kuulaketjuilla varustettujen rullaverhojen ja kaihtimien turvapidikkeet

Pikkulapset saattavat KURISTUA rullaverhojen ja kaihdinten säätämiseen käytettävän kuulaketjun muodostamaan lenkkiin.-Kuulaketju tulee aina sijoittaa lasten ulottumattomiin.
-Siirrä pinnasänky, leikkikehä ja muut kalusteet pois kaihtimien luota, sillä lapsi saattaa kiivetä kalustetta apuna käyttäen yltääkseen kuulaketjuun.
-Turvapidike vähentää kuristumis- ja takertumisvaaraa, sillä se estää lasta pääsemästä käsiksi kuulaketjuun.
-Kiinnitä turvapidike seinään niin, että lapsi ei pysty vetämään kuulaketjua kaulansa ympäri.

b) Nostonaruilla varustettujen sälekaihtimien narunpitimet ja pysäyttimet
Pikkulapset saattavat kietoa narut kaulansa ympäri ja KURISTUA. Nostonarut tulee aina sijoittaa lasten ulottumattomiin.
-Kiinnitä narunpidin tarpeeksi korkealle, jotta pikkulapset eivät pääse käsiksi naruihin. Nostonarujen päät tulee aina kiertää kokonaan narunpitimen ympärille.
-Siirrä pinnasänky, leikkikehä ja muut kalusteet pois kaihtimien luota, sillä lapsi saattaa kiivetä kalustetta apuna käyttäen yltääkseen nostonaruihin.
-Älä sido nostonaruja yhteen. Varmista, että narut eivät ole kiertyneet toisiinsa tai että ne eivät muodosta lenkkiä.

Pikkulapsi saattaa tarttua säleiden läpi kulkeviin nostonaruihin ja vetää niistä, jolloin narut muodostavat kuristumisvaaran aiheuttavan lenkin.
-Nostonaruihin oikein asennetut pysäyttimet vähentävät tätä vaaraa.
-Pysäyttimet tulee kiinnittää nostonaruihin enintään viiden senttimetrin päähän kaihtimen ylälistasta kaihtimen ollessa täysin ala-asennossa (katso kuva).

Suosittelemme, että pikkulasten huoneisiin ja makuutiloihin ei asenneta nostonaruja/kuulaketjua sisältäviä rullaverhoja tai kaihtimia.