IKEA-konserni ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä


Lapsityövoimaa esiintyy niissä maissa, joissa IKEA-tuotteita valmistetaan. Me emme kuitenkaan hyväksy lapsityövoiman käyttöä tavarantoimittajiemme tai heidän alihankkijoidensa tehtailla, ja teemme kovasti työtä estääksemme lapsityövoiman käytön.
 
Lapsityövoiman käytön estämistä koskeva työmme perustuu YK:n Lasten oikeuksien julistukseen (1989), jonka perusperiaatteen mukaan lapsen etu tulee aina asettaa etusijalle. Tekemämme työ perustuu myös ILO:n yleissopimukseen numero 138 (1973), jossa määritellään vähimmäisikä työtä tekeville sekä ILO:n yleissopimukseen numero 182 (1999), jossa määritellään lapsityövoiman pahimmat muodot.

The IKEA Way on Preventing Child Labour


Meillä on käytössämme erityinen lapsityövoimaa koskeva toimintaohjeisto, The IKEA Way on Preventing Child Labour, joka on osa yleistä toimintaohjeistoamme The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products. Ostokonttorit valvovat lapsityövoimaa koskevan toimintaohjeistomme noudattamista, ja lisäksi KPMG tekee ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä tavarantoimittajiemme ja heidän alihankkijoidensa tehtaille Etelä-Aasiassa.

Työskentely lapsityövoimaan liittyvissä kysymyksissä


Päivittäisten tuotantoon liittyvien kontaktien lomassa ostokonttoreidemme henkilökunta voi valvoa tavarantoimittajiemme sosiaalisia ja työoloja ja korostaa lapsityövoiman käytön ehkäisemisen tärkeyttä. Järjestämme työpajoja, joissa kannustamme tavarantoimittajiamme ja heidän alihankkijoitaan keskustelemaan työhön liittyvistä ongelmista. Tällä tavoin voimme oppia tuntemaan syitä, jotka saattavat johtaa lapsityövoiman käyttöön.

Toimintatapamme, jos lapsityövoiman käyttöä ilmenee


Mikäli tavarantoimittaja jää kiinni lapsityövoiman käytöstä, edellytämme lasten edun mukaista toimintaa. Tavarantoimittajan on esitettävä suunnitelma, jonka avulla lapsityövoiman käyttö pystytään lopettamaan ja estämään myös tulevaisuudessa. Lisäksi lapsille on järjestettävä mahdollisuus käydä koulua. Teemme ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä sekä kouluun että tavarantoimittajan tiloihin. Jos vaadittuja toimenpiteitä ei suoriteta annetun aikataulun puitteissa tai jos myöhemmin ilmenee uusia sopimusrikkomuksia, lopetamme kaiken yhteistyön kyseisen tavarantoimittajan kanssa.

Lasten oikeuksien parantaminen Intiassa


IKEA Foundation tukee UNICEFin projektia, jonka tavoitteena on parantaa lasten oikeuksia Pohjois-Intiassa, josta ostamme useita erilaisia mattoja. Tavoitteena on ehkäistä ja lopettaa lapsityövoiman käyttö nk. mattovyöhykkeellä puuttumalla lapsityövoiman perussyihin kuten velkaantumiseen, köyhyyteen, koulutusmahdollisuuksien puutteeseen, vammaisuuteen ja huonoon terveydentilaan.

Yhteistyökumppanimme


Lapsityövoima on monimutkainen asia, joka vaatii monien eri tahojen yhteistyötä. Tekemällä tiivistä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön, kanssa IKEA Foundation pyrkii luomaan laajan tukijärjestelmän, jonka avulla voidaan puuttua lapsityövoiman perussyihin ja saada aikaan pysyviä tuloksia.

Tutustu julkaisuihimme

Raportit, esitteet ja IWAY-toimintaohjeisto.

Työpaikat

Kun työntekijät kasvavat, myös IKEA kasvaa!