Työolosuhteet


IKEA-tuotteiden tulee olla valmistettu hyväksyttävissä työoloissa sellaisten tavarantoimittajien tehtailla, jotka kantavat vastuunsa ympäristöstä. Paras tapa vaikuttaa ja tukea positiivista kehitystä on ylläpitää läheisiä ja pitkäaikaisia tavarantoimitussuhteita. Tukemalla ammattitaitoisia tavarantoimittajia haluamme motivoida heitä kantamaan entistä enemmän vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

IKEA-edustajat tavarantoimittajien tehtailla


Käytäntömme mukaan haluamme toimia yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa suoraan tehtaalla, jotta voimme saada hyvän käsityksen tuotanto-olosuhteista. Suunnittelijat, tuotekehittelijät ja ostajat työskentelevät usein tehtailla. Näin saamme mahdollisuuden vaikuttaa tavarantoimittajiemme toimintatapoihin ja tukea heitä kehittämään osaamistaan, taitojaan ja tietojaan, joiden avulla he taas voivat kehittää omia sosiaalisia ja ympäristöasioitaan.

Lapsityövoiman käytön ehkäiseminen


Lapsityövoimaa esiintyy monissa maissa, joissa IKEA-tuotteita valmistetaan. Me emme kuitenkaan hyväksy lapsityövoiman käyttöä tavarantoimittajiemme tai heidän alihankkijoidensa tehtailla ja teemme aktiivisesti työtä estääksemme lapsityövoiman käytön.