IKEA-edustajat tavarantoimittajien tehtailla


Käytäntömme mukaan haluamme toimia yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa suoraan tehtailla, jotta voimme saada hyvän käsityksen tuotanto-olosuhteista. Suunnittelijat, tuotekehittelijät ja ostajat työskentelevät usein tehtailla. Näin saamme mahdollisuuden vaikuttaa tavarantoimittajiemme toimintatapoihin ja auttaa heitä kehittämään osaamistaan, taitojaan ja tietojaan, joiden avulla he taas voivat kehittää omia sosiaalisia ja ympäristöasioitaan.

Toimintaohjeistomme, IWAY (The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products)


IKEA-toimintaohjeisto, The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products (IWAY), määrittelee sen, mitä tavarantoimittajat voivat odottaa IKEA-konsernilta, ja erittelee, mitä IKEA-konserni vaatii tavarantoimittajiltaan. Se perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja julistuksiin, ja siihen sisältyy myös kohtia, jotka perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (1948), ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen (1998) ja Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin julistukseen (1992).
 
Toimintaohjeisto sisältää mm. työoloja, lapsityövoiman käyttöä, ympäristöä sekä vastuullista metsänhoitoa koskevia määräyksiä. Tavarantoimittajien tulee välittää toimintaohjeiston sisältö kaikille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen ja varmistaa, että kaikkia määräyksiä noudatetaan.

Korkeiden standardien varmistaminen


IKEA-ostokonttorit ovat vastuussa toimintaohjeiston käyttöönotosta ja noudattamisesta, ja olemme palkanneet erityiskoulutuksen saaneita tarkastajia valvomaan tavarantoimittajiamme. Sisäinen tuki- ja valvontaryhmämme seuraa toimintaohjeiston noudattamista maailmanlaajuisella tasolla. Ulkoiset tahot kuten KPMG, Intertek Testing Services ja PricewaterhouseCoopers osallistuvat työmenetelmien arviointiin ja tutkivat tuloksia. Nämä tahot kertovat havainnoistaan myös tavarantoimittajillemme.

Jos sopimusrikkomuksia havaitaan


Jos havaitsemme, että tavarantoimittajamme laiminlyö IWAY-toimintaohjeiston vaatimuksia, annamme hänelle kaksi viikkoa aikaa laatia toimintasuunnitelma laiminlyönnin korjaamiseksi. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, mitä toimenpiteitä tehdään, kuka niistä on vastuussa ja millä aikavälillä korjaukset toteutetaan. Ostokonttorit valvovat toimintasuunnitelmien toteuttamista.

Vaikeaa muttei mahdotonta


Joissakin osissa maailmaa esiintyy suuria sosiaalisiin ja ympäristöasioihin liittyviä epäkohtia, ja muutos parempaan tapahtuu usein hitaammin kuin haluaisimme. Olemme kuitenkin havainneet jatkuvaa myönteistä kehitystä sen jälkeen, kun IWAY-toimintaohjeistomme otettiin käyttöön vuonna 2000. Olemme todenneet, että aktiivinen läsnäolomme vaikuttaa olojen paranemiseen, ja muutos tapahtuu vaiheittain askel kerrallaan.