Askel #1


Tuotteemme on pakattu litteisiin pakkauksiin, koska haluamme säästää enemmän – ei siksi, että voisimme myydä enemmän. Litteiden pakkausten ansiosta rekat voidaan täyttää mahdollisimman järkevästi, rekkoja tarvitaan vähemmän ja päästöt pienenevät. Pakkauksemme ovat kierrätettyä ja kierrätettävää materiaalia, joten uutta raaka-ainetta tarvitaan hyvin vähän. Ruskea pahvi on yksi parhaimmista kavereistamme – sen avulla säästämme rahaa ja ympäristöä.

Askel #2


On asioita, joiden suhteen ei kannata tinkiä. Niitä ovat turvallisuus, kaikenikäisten ihmisten kunnioittaminen ja luonto. Me kutsumme tätä tinkimättömyyttä nimellä IWAY (The IKEA Way on Purchasing Products, Materials and Services). IWAY on toimintaohjeistomme, joka määrittelee sen, mitä tavarantoimittajat voivat odottaa IKEA-konsernilta, ja erittelee, mitä IKEA-konserni vaatii tavarantoimittajiltaan. IWAY-ohjeistossa kielletään esimerkiksi lapsityövoiman tai pakotetun työvoiman käyttö, määritellään turvallisen ja terveydelle haitattoman työympäristön vaatimukset, velvoitetaan noudattamaan paikallisia lakeja ja määräyksiä, määritellään kemikaalien käsittelyä koskevia ohjeita. Tarkastajamme tekevät tehdaskäyntejä varmistaakseen, että IWAY-ohjeiston sisältöä noudatetaan. Pyrimme motivoimaan ja tukemaan tavarantoimittajiamme ottamaan enemmän vastuuta itse. IWAY-ohjeisto otettiin käyttöön vuonna 2000, minkä jälkeen kehitys on ollut myönteistä: parannuksia on tähän mennessä tehty yli 100 000.

Askel #3


IKEA-suunnittelijoiden on jatkuvasti saatava aikaan paljon vähällä. Suunnittelemme aina tuotteen hintalapun ensin ja etsimme sen jälkeen tuotantotavat, joilla voimme toteuttaa tuotteen käyttäen mahdollisimman vähän raaka-aineita, tehden tuotteesta mahdollisimman litteään pakkaukseen mahtuvan ja sellaisen, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Kennolevystä valmistetut MICKE ja STUVA ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten pienillä raaka-ainemäärillä saadaan aikaan tuotteita, joita on helppo käsitellä ja kuljettaa.

Askel #4


Emme hyväksy puuta, joka on peräisin laittomasti hakatuista metsistä tai koskemattomista luonnonmetsistä. Teemme yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa parantaaksemme heidän valmiuttaan jäljittää puun alkuperä – tätä vaadimme kaikilta massiivipuutuotteita toimittavilta tavarantoimittajilta. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että kaikki IKEA-tuotteissa käyttämämme puu olisi peräisin sertifioiduista, vastuullisesti hoidetuista metsistä. Forest Stewardship Council (FSC) on tällä hetkellä ainoa metsien sertifiointijärjestelmä, jota tuemme. Metsäasiantuntijamme tekevät työtä puunhankinta-alueillamme. He keräävät meille tietoa, kouluttavat viljelijöitä ja jäljittävät puutavaran alkuperän. Lisäksi teemme yhteistyötä WWF:n kanssa edistääksemme vastuullista metsänhoitoa ja taistellaksemme laittomia hakkuita vastaan.

Askel #5


IKEA Goes Renewable on projekti, jonka pitkän aikavälin tavoite on, että kaikkien IKEA-konsernin rakennusten lämmitykseen ja valaistukseen tarvittava energia on tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla. Lisäksi haluamme parantaa energiatehokkuuttamme 25 prosentilla. Olemme päässeet jo hyvään vauhtiin: 48 % käyttämästämme energiasta on tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla ja energiatehokkuutemme on parantunut 9 % vuoteen 2005 verrattuna.

Askel #6


Emme hyväksy lapsityövoimaa ja teemmekin aktiivisesti töitä estääksemme lapsityövoiman käytön. Kaikkien tavarantoimittajiemme ja heidän alihankkijoidensa tulee täyttää lapsityövoimaa koskevan toimintaohjeistomme (The IKEA Way on Preventing Child Labour) vaatimukset. Ohjeistossa määritellään, että toiminnassa tulee ottaa huomioon lapsen paras. Säännöillä ja valvonnalla halutaan puuttua lapsityövoiman käytön perussyihin. Tästä syystä IKEA Social Initiative on mukana monissa UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön lasten oikeuksia ajavissa projekteissa.

Askel #7


Olemme muokanneet IKEA-kuvastoa entistä kompaktimmaksi, jotta voisimme vähentää paperinkulutusta ja pienentää kuvastojakelussa tarvittavien kuljetusten määrää. Samalla olemme onnistuneet vähentämään yksittäisestä kuvastosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

IKEA-kuvasto oli maailman ensimmäinen merkittävä värijulkaisu, joka painettiin kokonaan kloorittomalle paperille. Paperin- ja sellunvalmistuksessa käytettävät valkaisumenetelmät ovat kehittyneet, ja nykyään tiedämme, että valkaisuprosessin haitallisin aine on alkuainekloori. Välttyäksemme alkuainekloorin käytöltä käytämme paperia, jonka valkaisuun on käytetty TCF*- ja ECF**-valkaisumenetelmiä.

*TCF – totally chlorine free, klooriton valkaisu
** ECF – elemental chlorine free, klooridioksidivalkaisu

Askel #8


Joka vuosi miljoonat ihmiset syövät IKEA-ravintoloissa ympäri maailmaa. Olemme ottaneet ympäristöasiat huomioon myös ravintolatoiminnassamme: jokaisen IKEA-ravintolan listalla on vähintään yksi luomuannos ja 15 % kaikista IKEA-Herkkutorin tuotteista on luomutuotteita.

Monissa IKEA-maissa ravintolan listalla on paikallisista luomuraaka-aineista valmistettuja annoksia. Esimerkiksi Italian IKEA-ravintoloilla on käytössään noin 70 luomuraaka-ainetta.

Askel #9


Koivuinen NORDEN-pöytä on hyvä esimerkki siitä, kuinka yritämme hyödyntää puutavaran mahdollisimman tehokkaasti. NORDEN-pöytää alettiin valmistaa vuonna 1998. Se oli luultavasti ensimmäinen kerta, kun joku keksi hyödyntää huonekaluissa oksaista koivua. Aiemmin oksainen koivu päätyi polttopuuksi tai lastulevyn raaka-aineeksi.

Askel #10


IKEA-konsernin yhteinen jätteenkäsittelyohje (Waste Management Manual) otettiin käyttöön vuonna 1999. Ohjeessa vaaditaan kaikkia tavarataloja lajittelemaan viisi yleisintä jätelajia mahdollisimman tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lähes 75 % tavaratalojen jätteistä lajitellaan ja että yli 80 % elinkaarensa päässä olevasta materiaalista kierrätetään tai käytetään energiantuotantoon.

Askel #11


Vuonna 1997 kehitimme yhdessä huonekalu- ja lastulevyvalmistajien kanssa uudentyyppisen huonekaluihin tarkoitetun lastulevyn. Tämän uuden materiaalin ansiosta raaka-aineen tarve väheni 85 816 tonnia. Kevyellä rakenteella saavutettiin monia hyötyjä: kuljetuksiin tarvitaan vuositasolla 2 800 rekkaa aikaisempaa vähemmän, materiaali on helppoa käsitellä ja se pienentää tuotanto- ja kuljetuskustannuksia – ja tietysti myös tuotteiden hintaa.

Askel #12


IKEA-tekstiilien valmistuksessa käytettävässä kankaassa ei ole käytetty optisia kirkasteita. Tekstiilit eivät myöskään saa sisältää haitallisia aineita, ja pyrimme minimoimaan kemikaalien määrän valmistusprosessissa. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme soveltamaan tiukimmat säädökset asettaneen IKEA-maan turvallisuutta ja terveysvaikutuksia koskevia lakeja kaikilla markkinoilla.

Askel #13


Siitä asti, kun EKTORP-sohva tuli myyntiin vuonna 1996, se on ollut yksi suosituimmista IKEA-tuotteista. Samalla ne ovat yksi raskastekoisimmista tuotteistamme, joten niiden kuljettaminen ja varastoiminen kustannustehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla on ollut haastavaa. Siksi EKTORP-sohvia ei enää koota valmiiksi tehtaalla, vaan ne on pakattu osiin. Jokaiselle lavalle mahtuu nyt kaksin verroin sohvia, joten niiden kuljetus- ja varastointikustannukset laskivat huomattavasti. Ja arvaa mitä? Niin laski hintakin. Voit siis nauttia yhtä laadukkaasta ja toimivasta sohvasta kuin ennenkin – ja säästää samalla sekä rahojasi että ympäristöä.

Askel #14


IKEA kannustaa asiakkaitaan jättämään autot kotiin. Joissakin maissa IKEA tarjoaa kaupungin keskustoista tuleville asiakkaille ilmaisia bussikuljetuksia. Osassa Sveitsin IKEA-tavarataloissa julkisilla kulkuneuvoilla tavarataloon tulleet asiakkaat saavat alennusta tuotteiden kotiinkuljetuspalvelusta.

Ison-Britannian IKEA tarjoaa kulutonta lainaa ja 15 % alennuksen niille työntekijöille, jotka tulevat töihin julkisilla kulkuneuvoilla. Toukokuussa 2007 IKEA Kanada lanseerasi Hybrid Parking Program -ohjelman, jonka ideana on se, että hybridiautolla tai energiatehokkaalla autolla ajavat asiakkaat saavat pysäköidä muita paremmille parkkipaikoille. Monet IKEA-tavaratalot pyrkivät edistämään polkupyörän käyttöä kestävän kehityksen kannalta hyvänä kulku- ja kuljetusvälineenä. Puolan IKEA-tavarataloissa on hyvät pysäköintipaikat polkupyörille ja tarjolla on pyöräilykarttoja ja työkaluja pyörän korjaamiseen. Tanskassa IKEA-tavarataloista voi lainata polkupyörän peräkärryn, jolla voi kuljettaa jopa 45 kilon painosta tavaraa.

Askel #15


MICKE-sarja on yksi uusimmista tuoteperheistämme, jonka materiaalina on käytetty kennolevyä. Kennolevy on vahvaa ja kestävää, ja sen tuottamiseen tarvitaan vähemmän raaka-aineita kuin lastulevyyn. Lisäksi siitä valmistetut kalusteet ovat kevyitä käsitellä niin kuljetusvaiheessa kuin kotonakin.

Askel #16


STUVA-sarja on valmistettu kennolevystä, joka on kevyttä mutta kestävää ja johon ei tarvita suuria määriä raaka-aineita. Kennolevyä käytetään myös esimerkiksi LACK- ja MICKE-sarjojen tuotteissa, mutta STUVA-tuotteet on valmistettu niitäkin tehokkaammalla menetelmällä. STUVA-tuotteissa käytettävässä kennolevyssä kahden 250x500 cm:n kokoisen puukuitulevyn välissä on pitkiä ja kapeita lastu- tai MDF-levysoiroja, joiden väleissä on paperikennostoa. Lopuksi rakenteen päälle on laitettu vielä ohut kerros puukuitulevyä. Vasta valmiista levystä sahataan tarvittavat kappaleet, jotka lakataan tai viilutetaan. Kuljetusten ja raaka-aineiden käytön näkökulmasta tämä jos mikä on tehokasta resurssien hyödyntämistä.

Askel #17


Patentoimamme lastaustasot ovat vaihtoehto perinteisille puisille lastauslavoille. Perinteiset lastauslavat ovat kiinteitä, mutta patentoimamme lastaustasot ovat joustavia: niiden kokoa voidaan muuttaa lastin mukaan. Lastaustasot on valmistettu polypropeenimuovista, ja tasot kierrätetään käytön jälkeen ja niistä valmistetaan uusia tasoja. Tasojen koot ja muodot ovat yhteensopiva kuljetuskonttien kanssa, joten lavoja on helppo käsitellä trukkien avulla. Lastaustasot ovat kevyitä, joten kontteihin voidaan lastata kaksi tonnia enemmän tuotteita kuin mitä perinteisiä lastauslavoja käyttämällä.

Askel #18


DVALA-vuodevaatteet ovat puuvillaa, jonka viljelyssä on käytetty huomattavasti vähemmän vettä, kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita. Sen lisäksi kankaan kudontaan on käytetty 15 % vähemmän puuvillaa kuin normaalisti – laadusta kuitenkaan tinkimättä.

Askel #19


Yhdessä WWF:n kanssa johdamme Pakistanissa ja Intiassa toimivaa Farmer Field Schools -projektia. Projektin ansiosta viljelijät saavat tietoa siitä, miten vedenkäyttöä voidaan tehostaa ja miten viljelyyn tarvittavia torjunta-aineita ja lannoitteita voidaan käsitellä ihmisten ja luonnon kannalta turvallisesti. Projektin tulokset ovat kannustavia: Pakistanissa torjunta-aineiden keskimääräinen kulutus on laskenut 50 %, lannoitteiden kulutus 30 % ja vedenkulutus 50 %. Samaan aikaan projektissa mukana olevat viljelijät innostavat myös muita yhteisönsä jäseniä muuttamaan toimintatapojaan.

Askel #20


Vuonna 2001 perustimme stipendirahaston, jonka turvin venäläiset, puolalaiset, latvialaiset, virolaiset ja liettualaiset voivat opiskella kestävää metsänhoitoa ruotsalaisessa Swedish University of Agricultural Science -oppilaitoksessa. Stipendejä myönnetään vuosittain.

Askel #21


STRANNE on yksi hauskimmista ja suosituimmista valaisimistamme, ja se on ollut osa mallistoamme jo vuosien ajan. Nyt olemme vaihtaneet siihen led-valot, mikä pienentää valaisimen energiankulutusta.

Led-valot ovat mullistaneet valaistusteknologian ympäristöystävällisyydellään ja energiatehokkuudellaan. Uuden, led-valoilla varustetun STRANNE-valaisimen käyttöikä on 25 000 tuntia, ja lisäksi se kuluttaa vähemmän energiaa kuin edeltäjänsä.

Askel #22


Vaikka ravintolamme ruoka on maukasta, silti osa ruoasta jää aina syömättä. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että heittäisimme ruoan roskiin. Osassa Ruotsin, Norjan ja Tanskan IKEA-ravintoloista ruoantähteet jauhetaan ja säilötään erityiseen säiliöön, josta ne toimitetaan busseissa polttoaineena käytettävän biokaasun tuottajalle.

Askel #23


Kaikissa IKEA-tavarataloissa vuosittain marras-joulukuussa järjestettävän “Euro on iso raha” -pehmolelukampanjan aikana lahjoitamme jokaista myytyä pehmolelua kohden yhden euron UNICEFille ja Pelastakaa Lapset -järjestölle lasten koulutusta tukeviin projekteihin. Kampanja järjestettiin ensimmäistä kertaa 2003, ja tähän mennessä sen kautta on lahjoitettu 23,7 miljoonaa euroa ja tuettu yli 50 projektia yli 25 maassa, esimerkiksi Albaniassa, Bangladeshissa, Venäjällä, Vietnamissa, Norsunluurannikolla, Ugandassa ja Kiinassa.

Askel #24


Oletko koskaan ajatellut, että tyhjistä pulloista voisi vielä saada aikaan jotakin järkevää ja hyvännäköistä? Me olemme. PLUGGIS-paperikori ja STACKIG-tarjotin on valmistettu kierrätetystä PET-muovista.

Askel #25


Työtuoliemme uusi jalkamalli on todella mainio keksintö. Sen ansiosta voimme kuljettaa hankalan muotoiset työtuolit entistä tehokkaammin ilman, että rekkoihin jää tyhjää tilaa. VERKSAM-työtuoli on yksi ensimmäisistä työtuoleista, jonka vanhanmallisen jalan korvaamme tällä uudella keksinnöllä. Uudenlainen jalka ei vaikuta millään lailla tuolin tukevuuteen tai vakauteen. Uusi jalka on helppo ja nopea koota napsauttamalla jalat kiinni keskiöön. Keksinnön myötä yhteen konttiin mahtuu lähes kaksinkertainen määrä VERKSAM-työtuoleja entiseen verrattuna, mikä taas puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Myöhemmin otamme uuden jalkamallin käyttöön myös muissa työtuoleissamme.

Askel #26


Milanossa sijaitseva IKEA Corsico -tavaratalo käyttää maalämpöä. Tavaratalon ympäristössä, yli 10 000 neliömetrin alueella, on 87–125 metrin syvyyteen porattuja putkia, yhteensä 304 kappaletta. Lämmitysjärjestelmä ei aiheuta esteettisiä haittoja, sillä se on täysin näkymätön. Kolmen lämpöpumppunsa avulla järjestelmä tuottaa 1 600 kW lämmitysenergiaa ja 1 400 kW jäähdytysenergiaa. Järjestelmän ansiosta säästetään vuosittain 300 tonnia lämmitysöljyä, mikä taas pienentää hiilidioksidipäästöjä 800 tonnia.

Askel #27


Vuonna 1999 siirryimme Älmhultin keskusvaraston ja Tukholman IKEA-tavaratalojen välisissä tavarakuljetuksissa maanteiltä rautateille. Nämä junat kulkevat uusiutuvilla energianlähteillä tuotetulla energialla. Tällä hetkellä Älmhultin ja Tukholman välillä kulkee päivittäin yksi 15–20 täyteen lastattua vaunua käsittävä juna.

Askel #28


80 % KASSETT-lehtikoteloiden raaka-aineesta on kierrätyspaperia, ja nyt kotelot myydään ja kuljetetaan litteinä. Yhdelle lavalle mahtuu viisinkertainen määrä koteloita entiseen verrattuna, ja kuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 75 %.

Askel #29


Jokaista myytyä SUNNAN-valaisinta kohti IKEA Social Initiative lahjoittaa yhden samanlaisen UNICEFille ja Pelastakaa Lapset -järjestölle. Valaisimet toimitetaan Intiaan ja Pakistaniin lapsille, joiden kodissa ei ole sähköä ja jotka eivät voi leikkiä ja tehdä koulutehtäviään auringonlaskun jälkeen. Tällä hetkellä on lahjoitettu jo yli 500 000 valaisinta.

SUNNAN-työvalaisimessa on hyödynnetty vähän energiaa kuluttavia LED-lamppuja ja aurinkokennoja. Valaisin ei siis tarvitse sähkövirtaa, joten sitä voi käyttää lähes missä tahansa. Akun lataaminen auringossa kestää 9–12 tuntia, ja täyteen ladatussa akussa riittää virtaa kolmeksi tunniksi.

Askel #30


RINGSKÄR-hanoissa on kaksiportainen virtaaman rajoitin, jonka avulla vedenkulutusta voidaan säädellä ja vedentuhlausta välttää. Lisäksi useimmissa IKEA-hanoissa on erityinen poresuutin, joka vähentää vedenkulutusta 30 %.

Askel #31


IKEA Ranska pyrkii erilaisten keskitettyjen järjestelmien avulla vähentämään vuosi vuodelta fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Esimerkiksi valot sammuvat automaattisesti tunnistimien avulla. Lisäksi kymmenen IKEA Ranskan tavarataloista saa 60–80 % veden lämmittämiseen tarvittavasta energiasta aurinkopaneelejen avulla ja kuudessa tavaratalossa on ilmalämpöpumppujärjestelmä, joiden avulla hoidetaan koko tavaratalon lämmitys- ja ilmastointitarpeet.Tourville-la-Riviéren tavaratalon sähkönkulutus on vain puolet normaalin IKEA-tavaratalon sähkönkulutuksesta, ja kaikki tavaratalon käyttämä sähkö on tuotettu maalämmöllä ja energiaa säästäviä ratkaisuja.

Askel #32


Vuonna 2005 IKEA Social Initiative lahjoitti 18 000 NORDEN-ruokapöytää UNICEFin kautta Liberiaan ja Burundiin. Pöydät lahjoitettiin koulujen jälleenrakennusprojekteihin. IKEA Social Initiative tekee tarpeen mukaan hätäapulahjoituksia.

Askel #33


Vuonna 1992 kielsimme freonien ja HCFC-yhdisteiden käytön tuotteidemme tuotannossa. Kyseiset yhdisteet ovat teollisesti valmistettuja, ja niillä on erittäin haitallinen vaikutus otsonikerrokseen.

Askel #34


RETUR ja DIMPA ovat yksinkertaisia jätteidenlajittelutuotteita, joiden ansiosta kodin jätteiden lajitteleminen ja kierrättäminen sujuu entistä tehokkaammin. RETUR-sarjaan kuuluu helposti puhdistettavia astioita ja DIMPA-sarjaan jätteidenlajittelukasseja. Molemmista on saatavana useita eri kokoja, ja ne on suunniteltu monentyyppisille jätteille pulloista sanomalehtiin ja paristoihin.

Askel #35


Vuonna 2005 aloitimme pilottiprojektin, johon lähti mukaan noin 2 000 naista. Naiset kirjovat IKEA-tavarataloissa myytäviä IKEA PS GRINDTORP -tyynynpäällisiä. Nyt samat naiset ovat mukana UNICEFin kanssa toteuttamassamme naisten itseapuprojektissa, jonka tarkoitus on estää lapsityövoiman käyttö 500 pohjoisintialaisessa kylässä. Vuosien 2000–2007 aikana naiset saivat tietoa lasten oikeuksista, terveydestä ja ravitsemuksesta.

Askel #36


SPARSAM-energiansäästölamput ovat mainio vaihtoehto perinteisille hehkulampuille. Niiden käyttöikä on 10 kertaa pidempi ja ne kuluttavat jopa 80 % vähemmän energiaa kuin tavalliset hehkulamput. Yksi 20-wattinen energiansäästölamppu tuottaa yhtä paljon valoa kuin 100-wattinen hehkulamppu, eikä kuumene. Tämän ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon myötä lopetamme perinteisten hehkulamppujen myynnin vuoden 2010 aikana. Käytetyt energiansäästölamput voi palauttaa IKEA-tavaratalon kierrätyspisteeseen.

Askel #37


IKEA ja WWF tekevät yhdessä töitä laittumien hakkuiden kitkemiseksi ja sertifioiduista, vastuullisista metsistä peräisin olevan puun saatavuuden parantamiseksi. Yhteistyö alkoi vuonna 2002, ja tässä ajassa esimerkiksi Kiinassa sijaitsevien sertifioitujen metsien määrä on kaksinkertaistunut. Venäjällä sertifioitujen metsien määrä on kasvanut 3,3 miljoonasta hehtaarista 20 miljoonaan hehtaariin, mikä tekee Venäjästä maailman kolmanneksi suurimman sertifioitujen metsien valtion.

Askel #38


IKEA Social Initiative tukee YK:n kehitysohjelman käynnistämää naisten itseapuprojektia Pohjois-Intian mattovyöhykkeen 500 kylässä. Projektin kautta 50 000 naista saa tietoa yrittäjyydestä, jonka avulla he voivat vaikuttaa taloutensa tuloihin. Projekti sisältää opetusta, mikrolainojen myöntämistä, lakitietouden tarjoamista ja valmentaa naisia poliittiseen päätöksentekoon osallistumisessa.

Askel #39


Vuonna 1994 päätimme lopettaa lyijykristallilasin käytön mallistomme juomalaseissa. Nykyään olemme myös maailman ensimmäisiä yrityksiä, jonka peilit eivät sisällä lyijyä. Lyijyttömät peilit ovat paitsi myrkyttömiä, myös heijastusominaisuuksiltaan tavallista parempia.

Askel #40


Monikäyttöinen NÄSUM-kori on punottu banaanipuun kuidusta, jota yleisesti ottaen pidetään jätemateriaalina. Yleensä banaanipuiden runkomaiset varret saavat kuihtua ja kuolla itsekseen banaanisadon keräämisen jälkeen, ja ne päätyvät jätteeksi. Poisheittämisen sijaan runkomaiset varret siivutetaan ohuiksi lastuiksi, joiden annetaan kuivua auringossa. Valmiin korin kestävyyttä parannetaan lakkaamalla se vesipohjaisella lakalla.

Askel #41


Lähes kaikki SYLT-hillot ovat luomutuotteita, jotka ovat osa IKEA-Herkkutoreilla myytävän IKEA FOOD -tuotemerkin koko ajan kasvavaa luomutuotevalikoimaa. Luomuviljelyssä ei käytetä kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita ja siinä pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus ja tasapaino. IKEA-Herkkutorin perusmallistoon kuuluu 20 luomutuotetta.

Askel #42


Formaldehydi on yleinen kemikaaliyhdiste, jota löytyy esimerkiksi vedestä, hedelmistä ja puusta, mutta jota voidaan lisätä tuotteisiin myös valmistusprosessissa. Terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi huonekaluista vapautuvalle formaldehydille on olemassa tiukat vaatimukset. Haluamme, että IKEA-tuotteista vapautuvan formaldehydin määrä on sama kuin luonnonpuusta vapautuva määrä. Ensimmäisen parannuksen teimme vuonna 1993, jolloin lopetimme formaldehydiä sisältävien lakkojen käytön. Seuraavaksi lopetimme formaldehydin käytön viilupinnoitteen liimausprosessissa. DAVE-tietokonepöydän puukuitulevystä valmistettu pöytälevy on yksi esimerkki siitä, miten olemme voineet vähentää tuotteistamme vapautuvan formaldehydin määrää viime vuosien aikana 40 prosentilla. Tuotteissamme olevat formaldehydipitoisuudet ovat huomattavasti EU:n määrittelemiä vaatimuksia pienemmät.

Askel #43


Teemme yhteistyötä WWF:n kanssa pienentääksemme liiketoimintamme vaikutuksia ilmastoon.

Yksi esimerkki tästä on yhdessä WWF:n ja tiettyjen puolalaisten, ruotsalaisten ja kiinalaisten tavarantoimittajiemme kanssa kokoamamme hyviä esimerkkejä sisältävä opaskirjanen, johon on koottu energian- ja rahansäästövinkkejä sekä vinkkejä tuotannon, lämmityksen ja ilmastoinnin kehittämiseksi niin, että ne olisivat entistä vähemmän riippuvaista fossiilisista polttoaineista. Kirjasen sisältöä voivat hyödyntää kaikki tavarantoimittajamme.

Toinen esimerkki on Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja USA:ssa tekemämme pilottitutkimus, jonka tarkoitus on edistää kestävän kehityksen kannalta parempia kuljetusmuotoja yhdessä paikallisten viranomaisten, yritysmaailman edustajien ja järjestöjen kanssa. Projektin tuloksia voidaan soveltaa myöhemmin kaikilla markkinoilla.

Askel #44


Jäte on meille kuin punainen vaate! Siksi käytämme mahdollisuuksien mukaan yhden tuotteen valmistuksessa syntyvää jätemateriaalia toisen tuotteen valmistamiseen. LUSY BLOM -tyyny on hyvä esimerkki: sen täyte on IKEA-peittojen valmistuksessa syntynyttä ylijäämämateriaalia. Näin voimme hyödyntää jätemateriaalin ja olla varmoja siitä, että täyte on turvallista eikä aiheuta terveyshaittoja.

Askel #45


Norjassa sijaitseva IKEA Slependen saa 80 % lämmitykseen ja ilmastointiin tarvitsemastaan energiasta oman maalämpökeskuksensa kautta. Kahdeksankymmentä tavaratalon parkkipaikan alla sijaitsevaa lämpöyksikköä muodostavat Pohjoismaiden kolmanneksi suurimman maalämpökeskuksen.

Askel #46


Kastanjapuut ovat Puolassa erittäin uhanalaisia, ja syy tähän on hyönteinen, "Cameraria ohridella", joka tuhoaa kastanjapuita. Kaksi vuotta sitten liityimme mukaan puolalaisten kastanjapuiden pelastusprojektiin auttaaksemme koordinoimaan jokasyksyistä maahan pudonneiden kastanjoiden keräämistä yhdessä koulujen, lastentarhojen ja IKEA-asiakkaiden ja -työntekijöiden kanssa. Maahan pudonneet kastanjat myydään lääkeyritykselle, ja myynnistä saadut varat käytetään torjunta-aineiden hankkimiseen. Mukanaolomme myötä projektin suosio kasvoi valtavasti, ja vuonna 2008 pähkinöitä kerättiin 40 tonnia. Tähän mennessä 372 puuta on saanut torjunta-ainekäsittelyn ja tuhansia puita on hoidettu muilla menetelmillä, esimerkiksi polttamalla sairaita lehtiä.

Askel #47


Pyrimme vähentämään perinteisten liikematkojen määrää. Joissakin tapauksissa liikematkat voidaan korvata virtuaalikokouksilla, esimerkiksi video-, netti- tai puhelinkokouksilla. Näin voimme säästää, vaikutukset ympäristöön pienevät ja työntekijöiden työn ja yksityiselämän välinen tasapaino paranee. Liiketoimintavuonna 09 liikematkoista aiheutuvat kulut pienenivät 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän seurauksena myös matkoista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt pienenivät. Etsimme parhaillaan uusia tapoja mitata vaikutuksia.

Askel #48


Ilmalla täytettävän SAGOSTEN-lattiatyynyn ilmaosa on valmistettu polyolefiinimuovista, joka on pehmeää ja kestävää, eikä siinä ole käytetty klooria tai muita haitallisia yhdisteitä, joita yleensä tällaisissa tuotteissa käytetty PVC-muovi sisältää. Kielsimme PVC:n käytön tuotteissamme jo 90-luvun alkupuolella. Ainut poikkeus ovat sähköjohdot, joiden kohdalla vaihtoehtoista materiaalia ei ole olemassa – vielä.

Askel #49


IKEA 365+ RISP -pussilakanasetin pehmeä, tiheästi kudottu kangas on 50-prosenttisesti puuvillaa, 50-prosenttisesti lyosellia. Lyoselli on uudistuva selluloosapohjainen kuitu, jota valmistetaan puukuidusta (puuviljelmillä tarvitaan vähemmän vettä kuin puuvillaviljelmillä). Lisäksi kyseisen pussilakanasetin valmistuksessa tarvittavia kemikaaleja kierrätetään suljetussa järjestelmässä, jotta jätteen määrä ja kemikaalien vaikutukset ympäristöön olisivat mahdollisimman pienet.

Askel #50


Naisten itseapuprojekti Intian mattovyöhykkeellä. Tämän vuosina 2009–2013 tapahtuvan YK:n kehitysohjelman kanssa toteutettava yhteisprojektin tarkoituksena on parantaa viidensadan Uttar Pradeshin alueen kylän naisten sosiaalista, taloudellista ja poliittista asemaa. IKEA Social Initiative on yhdessä UNICEFin kanssa toiminut kyseisellä alueella jo vuodesta 2000. Projekti kannustaa ainakin 50 000 naista ryhtymään yrittjiksi, vaikuttamaan talouden tuloihin, kasvattamaan tietoaan laeista ja osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon.

Askel #51


Induktiokeittotasomme tarjoavat moderneja ruoanlaittomahdollisuuksia edulliseen hintaan. Induktiotasoissa lämpö muodostuu magneettikenttien avulla, ja keittoalueet kuumenevat paljon nopeammin ja energiatehokkaammin kuin tavallisen valurautalevyisen tai keraamisen keittotason keittoalueet. Induktiokeittotasossa vain kattiloiden pohjat kuumenevat, ei itse keittotaso, joten hukkalämpöä syntyy hyvin vähän. Induktiotasojen energiansiirtotehokkuus on 80 %, kun se keraamisissa keittotasoissa on 55 %.

Askel #52


IKEA tukee Sow a Seed -projektia, jonka tarkoitus on ennallistaa ja suojata lisähakkuilta 18 500 hehtaaria metsää Sabahissa, Malesian Borneossa, seuraavien 50 vuoden ajaksi.

Projektin tuloksena jo noin 8 800 hehtaarin alueelle on istutettu alkuperäispuulajeja. Samalla on voitu rakentaa koteja, tapaamispaikkoja ja majoitustiloja yli 150 paikalliselle työntekijälle ja heidän perheilleen.

Askel #53


Tiesitkö, että jopa neljännes kaikesta kotitalouksiin hankitusta ruoasta heitetään roskiin päivittäin? Eikä roskiin heitetty ruoka ole pelkästään rahan tuhlausta – ruoan tuottaminen synnyttää paljon hiilidioksidipäästöjä, joten jos hukkaanheitetyn ruoan määrää saadaan pienennettyä, myös hiilidioksidipäästöt pienentyvät. Mallistomme ruoansäilytysastioiden avulla säilöt raaka-aineet ja ruoantähteet entistä paremmin. Ruoansäilytysastioissamme on nerokkaita ominaisuuksia: esimerkiksi joissakin IKEA 365+ -sarjan ruoansäilytysastioissa on irrotettava pohjaritilä, jonka ansiosta ruoasta valuva neste valuu astian pohjalle. Näin ruoka säilyy pidempään hyvänä. Kuivaelintarvikkeille suunniteltujen RARITET-astioiden kansissa on kätevä mittakuppi. Astiat itsessään ovat läpinäkyviä ja niissä on mitta-asteikko, joten näet astian sisällön ja määrän yhdessä silmäyksellä.

Askel #54


Pakistanissa vuonna 2005 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen IKEA Social Initiative lahjoitti maanjäristyksen uhreille UNICEFin kautta 335 000 huopaa. Myanmarissa vuonna 2008 riehuneen trooppisen Nargis-syklonin jälkeen IKEA Social Initiative lahjoitti Pelastakaa Lapset -järjestön kautta 200 000 pehmolelua. Hädän kohdatessa IKEA Social Initiative tarjoaa ensimmäisessä vaiheessa apuaan tuotelahjoituksien muodossa, ja myöhemmässä vaiheessa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa se tarjoaa pitkän tähtäimen apua, kuten esimerkiksi Kiinassa vuonna 2008 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen, jolloin se oli mukana tukemassa koulujen jälleenrakentamista.

Askel #55


Isossa-Britanniassa jokaiselle uudelle työntekijälle lahjoitetaan lamppupakkaus. Pakkauksessa on kuusi energiansäästölamppua. Kun lamput aikanaan ovat tiensä päässä, työntekijä saa maksutta uuden lampun ja voi tuoda vanhan lampun kierrätykseen. Lamppulaatikko sisältää tietoa IKEA-konsernista ja siitä, miten työntekijä voi säästää energiaa sekä kotona että työpaikalla. Saamiensa lamppujen myötä työntekijä säästää noin 50 euroa vuodessa sähkölaskun pienentyessä.

Askel #56


Eräs Kalifornian IKEA-tavaratalon työntekijä, Lee, ehdotti ALÄNG-pöytävalaisimen pakkauksen parantamista. Hän oli havainnut, että pakkaamalla valaisimen osat hieman eri lailla pakkausta voitaisiin pienentää 30 prosenttia. Lee lähetti ehdotuksensa pakkausteknikoillemme, jotka veivät asiaa eteenpäin. Nerokkaan idean ja yhteistyön ansiosta jokaiselle lavalle mahtuu nyt kuusi ALÄNG-valaisinta enemmän kuin aikaisemmin.

Askel #57


IKEA Social Initiative tukee UNICEFin mittavia terveyttä edistäviä projekteja. Projektien tavoitteena on parantaa lasten terveyttä Intian köyhimmillä seuduilla kehittämällä tapoja, joilla yhteisö voisi edesauttaa lasten terveyttä. Projekti käsittää 18 maakuntaa, ja sen lasketaan hyödyttävän 80 miljoonaa lasta ja nuorta ja 10 miljoonaa naista. Projekti keskittyy parantamaan lasten terveyttä ja ravitsemusta vitamiinivalmisteiden, rintaruokinnan edistämisen, puhtaan veden ja ympäristön luomiseksi lapsille ja heidän perheilleen.

Askel #58


Kaikki IKEA-tavarataloissa myytävä ja tarjoiltava kahvi on UTZ Certified -sertifioitu. Pakkauksessa olevan koodin asnsiosta voit jäljittää papujen alkuperän aina viljelmille asti. UTZ Certified on riippumaton, voittoa tavoittelematon järjestö, joka asettaa kahvin viljelylle ja jakelulle tietyt sosiaaliset ja ympäristövaatimukset.

Askel #59


Ranskan IKEA-tavarataloissa on tehty paljon töitä kierrättämisen lisäämiseksi, ja tuloksia on havaittavissa: vuonna 2008 tavaratalojen jätteistä 88 % kierrätettiin tai poltettin ja polttamisesta syntyvä energia uudelleenkäytettiin. Tavarataloissa säästetään vettä asentamalla uusien tavaratalojen miestenvessoihin kuivapisuaareja. Lisäksi joihinkin tavarataloihin on asennettu harmaan veden järjestelmä, jossa katoilta kerättyä sadevettä hyödynnetään vessojen huuhteluun.

Askel #60

Teemme yhteistyötä WWF:n kanssa ja tuemme heidän vuosittaista Earth Hour -kampanjaansa. Kampanjan tarkoituksena on haastaa ihmiset ympäri maailmaa sammuttamaan valonsa tunnin ajaksi yhtenä maaliskuisena lauantaina ja saada heidät samalla miettimään omaa energiankulutustaan.

Askel #61


Italian IKEA-tavaratalot järjestävät yhdessä paikallisen ympäristöjärjestön kanssa maksuttomia vastuullisen energiankulutuksen seminaareja IKEA FAMILY -jäsenille. Yhdessä Italian energiantuottajien kanssa IKEA-tavarataloissa jaettiin yhteensä 800 000 maksutonta "energiansäästöpakkausta", jotka sisälsivät energiansäästölamppuja ja vettä säästäviä tuotteita.

Askel #62


IKEA Kanada on tehnyt yhteistyötä Tree Canada -järjestön kanssa vuodesta 1998. Järjestö on Kanadan suurin voittoa tavoittelematon puun istuttaja. "Pick a Tree, Plant a Tree" -projektin aikana on istutettu 14 000 puuta. IKEA Kanada lahjoittaa Tree Canada -järjestölle rahaa joulukuusien myynnistä, ja keväällä jokainen tavaratalo järjestää työntekijöilleen puunistutustapahtuman. Nämä 14 000 puuta suodattaat saman määrän hiilidioksidia, joka syntyy, kun noin 1 300 omakotitaloa lämmitetään sähköllä yhden vuoden aikana.

IKEA Italia lahjoittaa kolme euroa jokaisesta joulun jälkeen IKEA-tavarataloon palautetusta joulukuusesta luonnonpuistojen istutushankkeisiin. Joulukuuset kompostoidaan, joten lopulta ne päätyvät takaisin maahan.

Yhteistyössä ONFin (Office national des forêt) kanssa IKEA Ranska tukee Loiren laaksossa sijaitsevan luonnonpuiston Nature Park du Pilatin metsistön hoitoa. Ranskan IKEA lahjoittaa metsänhoitoon yhden euron jokaisesta joulun jälkeen palautetusta joulukuusesta. Viiden vuoden aikana kokoon on saatu 1 250 000 euroa, jolla on istutettu puita ja lisätty ihmisten tietoisuutta.

Askel #63


Sveitsissä IKEA-tavaratalojen työntekijät tuovat kotoa vanhat sanomalehdet töihin. Asiakkaat voivat käyttää lehtiä helposti särkyvien tuotteiden pakkausmateriaalina. Näin ollen tavaratalojen ei tarvitse hankkia uutta pakkauspaperia.

Askel #64


IKEA Italia kehitti vuosina 2004, 2005 ja 2006 opetusmateriaaleja kouluihin. Tavaratalojen lähellä sijaitseville kouluille tarjottiin kaksi maksutonta opetusmateriaalipakettia: toinen vastuullisesta energiankulutuksesta, toinen vastuullisesta metsänhoidosta.

Askel #65


IKEA PS VADMAL -huovat ovat käsin kudottuja ja tästä syystä yksilöllisiä. Huovat on valmistettu villasta, joka on uusiutuva materiaali, eikä huovissa ole käytetty värjättyä tai valkaistua villaa, vaan kuvio on saatu aikaan valitsemalla luonnostaan erisävyisiä villoja.

Askel #66


IKEA PS GULLSPIRA on yksi kolmesta seinävaatteista, joissa esiintyy pohjoismaisista saduista tuttuja eläinhahmoja. Seinävaatteet ovat intialaisten naisyrittäjien käsialaa. Seinävaatteissa on käytetty villa- ja puuvillakankaita, jotka on ommeltu käsin yhteen tilkkutekniikkaa hyödyntäen. Jokainen seinävaate on uniikkikappale, ja niiden takapuolelle on kirjottu valmistajan nimi hindiksi. Seinävaatteita valmistavat naiset olivat aikaisemmin mukana IKEA Social Initiativen ja UNICEFin vuonna 2000 alkaneessa projektissa, joka auttoi yli 20 000 naista taloudellisesti ja sosiaalisesti itseapuryhmien kautta. Projekti oli osa laajempaa projektia, jonka tavoitteena on estää ja lopettaa lapsityövoiman käyttö pohjoisintialaisessa Uttar Pradeshin maakunnassa.

Askel #67


Vuonna 2008 IKEA Ruotsi järjesti 1–3-luokkalaisille kestävään kehitykseen liittyvän kilpailun yhdessä Ruotsin WWF:n kanssa. Yli 48 000 lasta keräsi alumiinisia lämpökynttiläkuppeja (kierrätysalumiinin valmistuksessa tarvitaan 96 % vähemmän energiaa kuin uuden alumiinin valmistuksessa!). Yhdessä ruotsalaiset lapset saivat kokoon yli 50 miljoonaa kuppia eli 35 tonnia alumiinia. Osana kilpailua lapsille kerrottiin ympäristöasioista ja luonnonvarojen säästämisestä.

Askel #68


Kuviopainetut tekstiilit ovat kauniita ja täydentävät hyvin muuta sisustusta, mutta painotyö vaatii runsaasti vettä ja väriaineita.

Nykyään 40 % painokuvioiduista tekstiileistämme, mukaan lukien BARNSLIG ULVEN -pussilakana, on valmistettu vettä ja värejä säästävällä tavalla.

Uusi tekniikka kuluttaa 60 % vähemmän vettä kuin aiempi menetelmä, ja lisäksi siinä ei tarvitse käyttää yhtä paljon väriaineita. Myös lopputulos on tavallista laadukkaampi, sillä kangas jää pehmeämmäksi kuin painokuvioitu kangas yleensä. Lisäksi värit ovat todella kestäviä, mikä tekee vuodevaatteista erityisen sopivat lapsille, joiden vuodevaatteet on pestävä usein.

Askel #69


IKEA ja WWF tekevät yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Parhaillaan meneillään on kuusi yhteistä projektia.

Yksi projekteista liittyy siihen, miten IKEA-tuotteet voidaan kierrättää niiden tullessa elinkaarensa loppuun. Etsimme tapoja, joilla asiakkaamme voivat kierrättää tai hyödyntää uudella tavalla meiltä ostamansa tuotteet siinä vaiheessa, kun heillä ei enää ole käyttöä niille. Toinen projekti koskee kaikkien niiden liiketoiminta-alueidemme kartoittamista, joilla voimme muuttaa toimintatapojamme ympäristöystävällisempään suuntaan. Haluamme myös saada ihmiset entistä tietoisemmiksi siitä, miten he voivat elää ympäristöystävällisemmin IKEA-tuotteiden avulla. Neljäs projekti koskee IKEA-elintarvikkeiden hiilijalanjäljen pienentämistä. Viidennestä ja kuudennesta projektista voit lukea askeleen 43 kohdalta.

Askel #70


IKEA aloitti Supplier Energy Efficiency Project (SEEP) -projektin auttaakseen tavarantoimittajiaan valmistamaan IKEA-tuotteita entistä energiatehokkaammin. Projektin tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta vähintään 30 %:lla vuoteen 2011 mennessä.

Aluksi projekti keskittyy tavarantoimittajiin, joiden valmistamien tuotteiden valmistusprosessi kuluttaa eniten energiaa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tekstiilit ja keramiikka sekä lasia, muovia, levyä ja alumiinia sisältävät tuotteet.

Projektissa on tällä hetkellä mukana noin 100 tavarantoimittajaa, ja tulokset ovat olleet hyviä: osa toimittajista on kyennyt parantamaan energiatehokkuuttaan jopa 40 %. Tulevaisuudessa projektia laajennetaan koskemaan entistä useampia tavarantoimittajia.

Askel #71


Olet ehkä nähnyt IKEA-tavaratalossa käydessäsi vitriineitä, joissa esittelemme tuotteidemme testausmenetelmiä. Siksi varmaan jo tiedätkin, että haluamme tuotteidemme olevan testatusti kestäviä ja turvallisia. Niiden on kuitenkin läpäistävä myös lukuisia muita testejä, erityisesti tuotekehitysvaiheessa.

Mallistomme on laaja, ja joka vuosi testilaboratoriomme tekevät tuotteillemme tuhansia testejä sekä tuotekehitys- että tuotantovaiheen aikana.

Lisäksi käytämme kaikkialla maailmassa kolmansien osapuolien testilaboratorioita, jotka täyttävät laatustandardin IOS 17025. Vaadimme kaikkia tavarantoimittajiamme testauttamaan valmistamansa tuotteet näissä laboratorioissa.

Askel #72

Joka päivä monet ihmiset kaikkialla maailmassa syövät IKEA-ravintolassa tai nauttivat kotona IKEA-Herkkutorilta ostamiaan tuotteita. Parantaaksemme eläinten oloja tiloilla, jotka tuottavat IKEA-elintarvikkeiden raaka-aineita, olemme liittyneet jäseneksi kansainväliseen Compassion in World Farming (CIWF) -järjestöön. CIWF tekee yhteistyötä Euroopan suurimpien ruoantuottajien kanssa ja pyrkii parantamaan tuotantoeläinten oloja.

Askel #73


IKEA-ravintolan ja Herkkutorin valikoimaan sisältyy runsaasti erilaisia lohituotteita. Sen vuoksi sekä IKEA että kaikki lohta toimittavat tavarantoimittajamme kuuluvat WWF:n hallinnoimaan Salmon Dialogue -ohjelmaan.

Salmon Dialogue -järjestö on laatimassa toimintaohjeita ympäristöystävälliseen sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisen lohenkasvatukseen. Ne osoittavat myös sen, kuinka monia negatiivisia vaikutuksia lohenkalastuksella voi olla.

Kun toimintaohjeet ovat valmiit, kaikki meille lohta toimittavat tahot ottavat ne käyttöön.

Askel #74


Kiina on yksi suurimmista puuntuottajamaistamme. Teemme Kiinassa tiivistä yhteistyötä Rainforest Alliance -järjestön kanssa tukeaksemme heidän projektiaan, jonka tavoitteena on vastuullisen metsänhoidon ja metsien sertifioinnin varmistaminen.

Yhdessä Rainforest Alliancen sekä muiden tahojen, kuten WWF Kiinan, Chinese Academy of Forestryn ja Forest Stewardship Council (FSC) neuvoston, kanssa olemme osallistuneet koulutusprojekteihin, jotka ovat tavoittaneet yli 1400 ihmistä.

Yhteistyö tukee tavoitetta, jonka mukaan yhteensä miljoona hehtaaria metsää olisi FSC-sertifioitu vuoteen 2011 mennessä.

Askel #75


Nykyään tarjolla on runsaasti erilaisia ympäristöystävällisiä energianlähteitä ja yhä tehokkaampia tapoja käyttää ne hyödyksi. Niinpä IKEA on päättänyt investoida voimakkaasti uusimman teknologian mukaisiin aurinkopaneeleihin kahdeksassa Euroopan maassa.

Tällä hetkellä aurinkopaneelit on asennettu yhdeksään IKEA-yksikköön. Tulevina vuosina jopa 150 IKEA-tavarataloa ja -jakelukeskusta tulee saamaan noin 10 % käyttämästään energiasta aurinkovoiman avulla.

Askel #76


Vuonna 2005 IKEA Social Initiative aloitti vedenkeruuprojektin Rajasthanin osavaltiossa Intiassa yhteistyössä kahden IKEA-tavarantoimittajan kanssa.

Osana projektia tavarantoimittajien kotikylien liepeille kaivettiin viisi vesiallasta. Vesi kerääntyy niihin sadekausien aikana ja on siten käytettävissä kuivan kauden tullen. Nyt vettä on myös alueilla, joilla sitä ei ennen ollut. Altaiden ansiosta pohjaveden käyttöä tehtaissa voidaan vähentää, ja siten kylien asukkailla on entistä paremmin vettä käytettävissään.

Askel #77

IKEA on yhteistyössä Preemin, H&M:n ja Volvo Logisticsin kanssa osallistunut projektiin, jonka tarkoituksena on tukea tavarankuljetusyrityksiä fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa vaihtoehtoisilla, ympäristöystävällisemmillä polttoaineilla. Yhteistyön seurauksena Ruotsissa avattiin kesällä 2009 useita Preemin tankkausasemia. Kesän ajan näillä asemilla oli saatavana vaihtoehtoista polttoainetta, Bio 30:ä, joka sisältää 30 % rapsiöljyä.