Turvallisia kodinsisustustuotteita


Kun on kyse tuotteissa olevista kemikaaleista ja muista mahdollisesti vaarallisista aineista ja niiden vaikutuksesta asiakkaiden tai ympäristön terveyteen, sovellamme ennaltaehkäiseviä periaatteita. Jos esimerkiksi jonkin maan paikallinen kemikaalien käyttöä koskeva laki tiukentuu, pyrimme noudattamaan näitä tiukentuneita sääntöjä myös muissa IKEA-maissa.